ChatGPT

ChatGPT wordt gezien als het grote nieuwe ding. ChatGPT, dat staat voor Generative Pre-trained Transformer, is een online AI tool die in november 2022 door OpenAI is gelanceerd.