Cloud Computing

De 'cloud' is een begrip dat online diensten aanduidt. Cloud Computing kan gezien worden als een groot decentraal netwerk waar gebruikers data kunnen opslaan. Op deze manier is de gebruiker geen eigenaar van hard-en software maar beschikt over een eigen virtuele infrastructuur. Op deze pagina wordt al het nieuws en de ontwikkelingen rondom Cloud Computing geplaatst.