eHealth

Bij eHealth / e-Health worden moderne informatie- en communicatietechnologie ingezet ten behoeve van de gezondheidszorg.