Technology17.04.2024

AI in de Zorg: Inzichten van HLTH Europe Roadshow 2024


Ontdek de hoogtepunten van de HLTH Europe Roadshow 2024 die onlangs plaatsvond bij Microsoft Schiphol in Amsterdam. Dit evenement, georganiseerd door HLTH Europe en Microsoft, bood een boeiend voorproefje van wat HLTH Europe 2024 te bieden heeft. Deze roadshow belichtte de nieuwste innovaties en discussies rond de toekomst van gezondheidstechnologie.

Hoe generatieve AI een game-changer is

Tijdens een recente conferentie zette Anke den Ouden, CEO bij Microsoft Nederland, uiteen hoe generatieve AI een game-changer is die verder gaat dan louter technologische innovatie, en nadrukkelijk bijdraagt aan maatschappelijke waarde. Den Ouden legde uit dat deze technologieën niet alleen de economische groei van Microsoft bevorderen, maar ook van cruciaal belang zijn voor sociale integratie en het bevorderen van duurzaamheid.

“Generatieve AI, cybersecurity en ESG (milieu, sociaal beleid en bestuur) vormen de drie pilaren waarop we onze strategie bouwen”. Ze benadrukte hoe deze technologieën worden ingezet om niet alleen zakelijke uitdagingen aan te gaan maar ook om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, zoals de schaarste aan vaardigheden en de integratie van vluchtelingen in de arbeidsmarkt. Een opmerkelijk initiatief is het Azure Academy programma, waarbij vluchtelingen worden opgeleid en vervolgens werk vinden binnen de organisatie of bij klanten van Microsoft.

Tijdens haar toespraak nam Den Ouden de tijd om een veelvoorkomend misverstand over AI aan te pakken—de angst dat het banen zou kosten. Ze weerlegde deze vrees overtuigend en stelde in plaats daarvan dat AI gezien moet worden als een verlengstuk van de menselijke capaciteit. “Wij zien AI niet als een bedreiging voor banen, maar juist als een hulp; een personal assistant die kan helpen om efficiënter te zijn. Daardoor kun je veel meer productiviteit eruit halen en dus eigenlijk meer doen,” legde Den Ouden uit. Deze visie sluit aan bij de bredere missie van Microsoft om technologie te gebruiken als een instrument voor empowerment, niet alleen binnen de bedrijfswereld maar ook in dagelijkse sociale interacties en in het aanpakken van grotere maatschappelijke uitdagingen.

Den Ouden sprak ook over het belang van inclusie in de technologische sector, met speciale programma’s gericht op vrouwen in cybersecurity. Partnerschappen met organisaties zoals Technista helpen hierbij. Daarnaast richt Microsoft zich op de jeugd met initiatieven zoals Dreamspace, waar kinderen al vanaf jonge leeftijd kennismaken met coderen. “En alleen het feit hoe ze dit kunnen in elkaar zetten en wanneer ze met grote ogen daarna naar buiten gaan en zeggen van wauw, ik heb dat gemaakt en ik kon dat” illustreerde Den Ouden de impact van dergelijke programma’s.

Een ander belangrijk aspect dat Den Ouden belichtte, was de operationele verbetering die AI kan brengen binnen de gezondheidszorg. Door processen zoals patiëntcommunicatie en -administratie te automatiseren, kan AI helpen om de efficiëntie te verhogen, wat leidt tot snellere en accuratere zorg. Dit wordt al toegepast door internationale bedrijven die de gesprekken van klanten analyseren, samenvatten en daaropvolgend automatisch emails versturen.

Tot slot benadrukte Den Ouden het belang van een verantwoord gebruik van AI, met strikte grenzen en governance om zowel ethische als privacy-kwesties te waarborgen. “Het is heel belangrijk dat je goede grenzen en kaders zet. Want het moet wel verantwoord gebruikt worden”, waarschuwde zij.

De impact van AI in de gezondheidszorg: Praktische toepassingen en toekomstvisie

Jessika Workum, internist, klinisch farmacoloog, en AI-specialist bij Elizabeth – TweeSteden ziekenhuis (ETZ), belichtte tijdens haar presentatie de cruciale rol van generatieve AI in het overbruggen van de kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod. Ze begon haar presentatie met een persoonlijk inzicht: “Ik ben groot enthousiast als het gaat om dit soort technologie,” wat direct haar diepgaande betrokkenheid bij het onderwerp benadrukte.

De Uitdagingen en AI als Oplossing

Workum schetste de problemen waarmee de gezondheidszorg wordt geconfronteerd, vooral het tekort aan zorgverleners en de overweldigende administratieve lasten die de kwaliteit van de zorg ondermijnen. Ze deelde inzichten uit een onderzoek dat aantoont dat zaalartsen maar liefst 38% van hun tijd besteden aan administratieve taken, wat vaak leidt tot verminderde werktevredenheid en een hoger risico op burn-out. “Zo’n zaalarts spendeert 38% aan administratieve taken. En dat werkt tot minder werktevredenheid en burn-out klachten,” legde Workum uit, waarbij ze de urgentie van het probleem onderstreepte.

Praktijkvoorbeelden van AI-toepassingen

Workum ging dieper in op hoe generatieve AI, ofwel het “Zwitserse zakmes van AI,” kan helpen om deze uitdagingen aan te pakken. Ze beschreef specifieke toepassingen die al in haar ziekenhuis geïmplementeerd zijn, zoals het automatiseren van patiëntcommunicatie. Door gebruik te maken van AI-modellen zoals GPT-4, kan het ziekenhuis automatisch antwoorden genereren op veelgestelde vragen van patiënten. “Stel je voor, met deze technologie kunnen we een conceptantwoord klaarzetten, en als dat maar één minuut per bericht bespaart, vertaalt dat zich naar 116 clinician hours per maand,” illustreerde Workum de impact van AI.

In haar ziekenhuis wordt AI ingezet om automatisch antwoorden te genereren op veelgestelde vragen van patiënten. Dit systeem haalt informatie direct uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) en gebruikt AI om nauwkeurige en begrijpelijke antwoorden voor te bereiden, die vervolgens door clinici worden gecontroleerd voordat ze worden verzonden. Workum illustreerde dit met een praktisch voorbeeld: “Als een patiënt vraagt over een allergie waarvan de informatie al in ons EPD staat, zoals een allergie voor aardbeien die angio-oedeem veroorzaakt, genereert de AI een empathisch en informatief antwoord dat de zorgverlener kan aanpassen of direct kan verzenden.”

Een ander belangrijk toepassingsgebied van AI, volgens Workum, is het opstellen van medische documenten zoals ontslagbrieven. Workum beschreef hoe AI zorgverleners helpt bij het snel genereren van ontslagbrieven door relevante patiëntgegevens uit het EPD te extraheren en deze te formuleren in een coherent document. Dit proces vermindert niet alleen de tijd die artsen besteden aan administratieve taken, maar verhoogt ook de nauwkeurigheid van de informatie die met andere zorgverleners en patiënten wordt gedeeld. “En in minder dan een minuut, maakt AI een ontslagbrief die ik als arts alleen hoef te controleren en goed te keuren,” legde Workum uit.

Workum benadrukte ook hoe AI kan helpen om complexe medische informatie toegankelijk te maken voor patiënten door deze te vertalen naar begrijpelijke lekentaal. Dit is van onschatbare waarde voor patiënten die vaak moeite hebben met het begrijpen van medisch jargon. AI-systemen in haar ziekenhuis nemen technische beschrijvingen en vertalen deze naar eenvoudige taal, waarbij ze vaak ook contextuele uitleg en geruststelling bieden. Workum gaf een specifiek voorbeeld: “AI herschrijft een technische uitleg naar lekentaal en legt uit wat een thoraxfoto is, en benadrukt het belang van geduld bij het wachten op uitslagen, iets wat een grote steun kan zijn voor bezorgde patiënten.”

Workum benadrukte ook de noodzaak van een zorgvuldige implementatie van AI in medische systemen. Ze wees op de belangrijke juridische en ethische overwegingen: “We moeten onderscheid maken tussen dingen die medical decision support zijn en die dat niet zijn.” Ze legde uit dat als zulke systemen als klinische besluitvormingstools worden gebruikt, ze als medische hulpmiddelen worden beschouwd en aan strenge regelgeving moeten voldoen.

Tot slot sprak Workum over de toekomstige mogelijkheden van AI in de zorg, waarbij ze de potentie schetste om medische besluitvorming en patiëntenzorg verder te personaliseren. “Wat als we dit soort technologie zouden kunnen gebruiken om de beste behandeling voor mijn patiënt te identificeren?” vroeg ze zich af, wat de deur opent naar een toekomst waarin AI een nog centralere rol speelt in de gezondheidszorg.

Jessika Workum’s enthousiasme voor de mogelijkheden van AI in de gezondheidszorg is duidelijk: “Dit is waarom ik zo enthousiast word van Generative AI. Het is niet alleen een tool, het is een gamechanger in hoe we zorg leveren en communiceren.”

Nederlandse gezondheidszorg en de rol van AI

Tijdens haar presentatie gaf Anna Dijkstra, Innovation Director | UK Healthcare + Life Sciences at Microsoft, een analyse van het Nederlandse gezondheidssysteem, dat recent door de OECD werd geprezen als een van de beste ter wereld. Dit contrast met het Britse systeem bracht bij Dijkstra een mix van trots en frustratie naar boven: “Jullie kunnen ontzettend trots zijn op jullie gezondheidssysteem,” merkte ze op, maar voegde toe, “hoe meer ik leer over het Britse systeem, hoe bozer ik word.”

Dijkstra belichtte de complexiteit en de uitdagingen die het Nederlandse systeem ondervindt, vooral in termen van personeelstekorten en demografische veranderingen. Ze schetste een somber beeld van de toekomst: “Tegen 2030 zou een op de vier mensen in de gezondheidszorg moeten werken om aan de vraag te voldoen.” Een statistiek die, volgens haar, illustreert hoe onhoudbaar de huidige situatie is.

De uitdagingen stoppen daar niet. “Vooral op het gebied van kanker en geestelijke gezondheid lopen we iets achter,” gaf Dijkstra aan. De hoge incidentie van kanker onder vrouwen en de relatief hogere zelfmoordcijfers onder jonge mannen zijn punten van zorg die dringend aandacht vereisen. Dit brengt ons bij haar hoofdpunt, de cruciale rol van AI in het hervormen en verbeteren van de gezondheidszorg.

Dijkstra sprak uitgebreid over de potentie van AI als hulpmiddel in de gezondheidszorg: “AI moet gezien worden als een copiloot, niet als vervanging van artsen,” benadrukte ze, verwijzend naar de ondersteunende rol van AI in diagnostische processen en patiëntenzorg. Dit werd versterkt door de indrukwekkende prestaties van AI-modellen zoals GPT-4, die medische examens hebben doorstaan.

Een ander interessant gebruik van AI is op het gebied van communicatieve vaardigheden in de zorg, waarbij Dijkstra een verrassende ontdekking deelde: ‘Clinici gebruiken het om hun omgang met patiënten te oefenen, wat niet iets was dat we aanvankelijk verwachtten.’

De verantwoordelijke inzet van AI werd ook benadrukt. Dijkstra onderstreepte het belang van veiligheidsmaatregelen en ethische overwegingen: “We moeten voorzichtig zijn hoe we deze use cases vinden en implementeren,” waarschuwde ze, en wees op het belang van ‘prompt engineering’ en het definiëren van duidelijke gebruikerservaringen om misverstanden en fouten te minimaliseren.

De presentatie sloot af met een blik op de toekomst, waar AI niet alleen de kwaliteit van de zorg kan verbeteren, maar ook de belasting van zorgprofessionals kan verlichten door routinetaken zoals administratie te automatiseren. “Dit zal de industrie heruitvinden,” concludeerde Dijkstra, “maar we moeten het zodanig gebruiken dat het iedereen ten goede komt.”

De toekomst van AI in de gezondheidszorg

Arnoud Wilmet, voormalig huisarts en huidig EMEA at Microsoft / Nuance, sprak over de ingrijpende uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals de vergrijzende bevolking en het nijpende tekort aan zorgpersoneel in Europa. Tijdens zijn presentatie schetste hij een duidelijk beeld van de urgentie om de efficiëntie binnen de gezondheidszorg te verhogen door de integratie van AI.

Tekort aan Zorgpersoneel

Wilmet begon zijn presentatie met een schrijnende statistiek: “Er is een tekort van 2,2 miljoen zorgmedewerkers in Europa, en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal dit cijfer stijgen tot 10 miljoen tegen 2030.” Deze cijfers benadrukken de kritieke noodzaak voor innovatieve oplossingen om de kloof tussen vraag en aanbod in de zorg te dichten.

De Rol van AI en Spraakherkenning

Wilmet besprak vervolgens hoe technologieën zoals generatieve AI en spraakherkenning, specifiek door middel van tools zoals Dragon Medical 1, een revolutie teweegbrengen in de manier waarop medische documentatie wordt behandeld. “We kunnen vandaag bewijzen dat we het beter kunnen met spraakherkenning, omdat wanneer ik spreek, ik veel sneller ga dan wanneer ik typ,” legde Wilmet uit. Deze technologie stelt zorgverleners in staat om tot een derde sneller te documenteren, wat hen aanzienlijk meer tijd geeft voor directe patiëntenzorg.

Impactvolle Implementaties

Wilmet haalde specifieke voorbeelden aan uit verschillende landen om de effectiviteit van deze technologie te illustreren. In Australië heeft de implementatie van Dragon Medical 1 in spoedeisende hulpafdelingen geleid tot een 30% snellere documentatietijd per patiëntencounter. In het Verenigd Koninkrijk heeft een overgang naar directe spraakinvoer in elektronische medische dossiers de omkeertijd van documenten van 12 dagen naar drie dagen verminderd. “Deze vermindering van administratieve lasten geeft onze zorgverleners meer tijd voor wat echt belangrijk is: de patiënt,” benadrukte Wilmet.

Toekomstvisie en Strategische Implementatie

Afsluitend sprak Wilmet over de strategische benadering die nodig is om deze AI-technologieën te integreren in de dagelijkse werkstromen van artsen en verpleegkundigen. Hij benadrukte het belang van een zorgvuldige en doordachte implementatie: “Hoewel het adopteren van deze technologieën uitdagend is, is het potentieel voor tijdsbesparing en efficiëntieverhoging enorm. We staan op een interessant moment waarop we de hoop hebben om met minder meer te doen, dankzij AI.”

De presentatie van Arnoud Wilmet bood niet alleen een blik op de huidige staat van AI in de gezondheidszorg, maar gaf ook een visie op hoe deze technologieën de toekomst van zorg kunnen vormgeven. Hij onderstreepte de noodzaak voor innovatie ondersteund door verantwoordelijke technologische implementatie, gericht op het verbeteren van de patiëntenzorg en het welzijn van zorgverleners.

AI op de Intensive Care

Michel van Genderen, Internist-Intensivist Erasmus MC, werkzaam in de grootste IC van Nederland, deelde zijn inzichten over de transformatie van intensieve zorg door kunstmatige intelligentie (AI). Zijn presentatie belichtte hoe AI kan helpen om de uitdagingen van een tekort aan zorgprofessionals en een toenemende zorgvraag het hoofd te bieden.

De Uitdagingen in de Intensive Care

Van Genderen opende zijn presentatie met een schets van de schaal waarop zijn IC opereert: “We bedienen 110 bedden, waarvan 58 voor volwassen patiënten.” Hij stelde dat, ondanks de technologische vooruitgang, de kern van het werk om de patiënt draait: “Het gaat om die patiënt. De techniek is fantastisch… Maar hoe gaan we nou echt uitleggen aan die patiënt dat wat we nu doen, dat dat echt 100% te vertrouwen is?”

Van Genderen sprak over de enorme druk die op de zorg ligt door het tekort aan professionals. Hij beschreef AI als een essentieel instrument om “meer te doen met minder”, door processen te automatiseren en efficiëntie te verhogen.

Van Genderen deelde specifieke voorbeelden van hoe AI wordt geïntegreerd in de workflow van IC’s. Een van de opmerkelijke toepassingen was het gebruik van AI voor het automatiseren van routineprocessen, zoals documentatie, waardoor zorgprofessionals meer tijd aan patiëntenzorg kunnen besteden. “We hebben AI-technologie al 20 jaar in gebruik… en nu is generatieve AI de nieuwe generatie die we voor de toekomst zullen gebruiken,” legde hij uit.

Hij benadrukte ook de uitdagingen bij het adopteren van AI, waaronder de noodzaak om zorgprofessionals vertrouwen te geven in deze nieuwe technologieën. “En er zijn slechts tien collega’s hier in deze zaal aanwezig… dat heeft te maken met innovatiemindset,” zei Van Genderen, die aangaf dat het essentieel is om de zorgsector mee te nemen in deze technologische revolutie.

Van Genderen sloot af met een blik op de toekomst, waarbij hij de nadruk legde op collaboratieve inspanningen om AI effectief en ethisch te integreren in de gezondheidszorg. “We moeten realiseren dat het ziekenhuis vrij traditioneel is, dus je hebt een disruptiemindset nodig,” stelde hij. Hij riep op tot een omgeving waarin zorgprofessionals zich comfortabel voelen met innovaties, en benadrukte het belang van een veilige, schaalbare en verantwoorde ontwikkeling van AI-toepassingen.

Conclusie

Na de verhelderende presentaties tijdens de HLTH Europe Roadshow 2024 blijft één ding onmiskenbaar: de toekomst van de gezondheidszorg is nauw verweven met technologische innovatie. Het evenement onderstreepte het cruciale belang van kunstmatige intelligentie en andere geavanceerde technologieën, die niet alleen de efficiëntie verhogen maar ook de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren te midden van een groeiend tekort aan zorgprofessionals.

Avatar foto
Erdinç Saçan

Senior Docent en Onderzoeker bij Fontys ICT in Eindhoven. Voorheen gewerkt bij Corendon, TradeDoubler en Prijsvrij.nl.

Verder lezen over eHealth

Hoe houd je je gebit gezond tijdens de gouden jaren?

Je gouden jaren zijn een hoogtepunt in je leven. Dit is de tijd waarop je kunt gaan genieten van je harde werk en eens je welverdiende rust kunt pakken. Natuurlijk komt deze periode ook met zijn eigen uitdagingen. De zor...

Lifestyle21.03.2024

Hoe houd je je gebit gezond tijdens de gouden jaren?

Huawei opent eerste Europese Health Lab in Helsinki

Huawei gaat de deuren openen van het eerste Health Lab in Europa. Dit ultramoderne laboratorium, gevestigd in Helsinki, Finland, is speciaal ontworpen als een toonaangevend platform voor onderzoek naar Huawei's gezondhe...

Technology31.10.2023

Huawei opent eerste Europese Health Lab in Helsinki

​Sprong naar nieuwe gastheersoort luidt gevaarlijkste periode virusinfectie in

Van vleermuizen is genoegzaam bekend dat ze veel potentieel gevaarlijke virussen met zich meedragen. Vanwege hun snelle stofwisseling en bijzonder krachtige immuunsysteem kunnen ze gastheer zijn voor veel verschillende s...

Online25.07.2023

​Sprong naar nieuwe gastheersoort luidt gevaarlijkste periode virusinfectie in

Endemische versus pandemische systeemrisico's virusinfecties
​Dit is waarom een groene omgeving belangrijk voor ons is

Een groene omgeving heeft altijd een bijzondere aantrekkingskracht gehad op mensen. Of het nu gaat om een weelderig park, een weidse tuin of zelfs een kleine plant onder onze velux dakraam van Dakraamconcurrent, groen he...

Lifestyle31.05.2023

​Dit is waarom een groene omgeving belangrijk voor ons is

Niostem: een niet-invasieve draagbare oplossing voor mensen met haarverlies

Haaruitval is een veel voorkomend probleem dat miljoenen mensen over de hele wereld treft. Het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder genetica, stress en medische aandoeningen. Hoewel er een aantal...

Startups22.05.2023

Niostem: een niet-invasieve draagbare oplossing voor mensen met haarverlies

​ZZP’er worden? Dit is waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering essentieel is

Je bent jong, je bent sportief, je bent gezond: hoe groot is de kans dat je arbeidsongeschikt raakt? Niet heel groot, maar de kans is er wel en dan ben je op jezelf aangewezen. Als je tenminste ZZP’er bent. Overweeg je...

DC Business08.05.2023

​ZZP’er worden? Dit is waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering essentieel is

MWC: OPPO​ toont nieuwe innovatieve technologieën

OPPO toont deze week zijn nieuwste innovatieve technologieën op het Mobile World Congress 2023 in Barcelona. Naast een selectie aan vlaggenschipapparaten, waaronder de Find N2 & Find N2 Flip, presenteert het bedrijf op...

Mobile01.03.2023

MWC: OPPO​ toont nieuwe innovatieve technologieën

​Hoeveel Magnesium heb je dagelijks nodig en waarom?

We worden overspoeld met gezonde voedingssupplementen. Reclames van drogisten en gezondheidswinkels zie je op straat bij het bushokje en thuis wanneer je TV aan het kijken bent. Van welk supplement kun je nu met zekerhei...

Lifestyle27.02.2023

​Hoeveel Magnesium heb je dagelijks nodig en waarom?

Verder lezen over Kunstmatige Intelligentie

Zo zorg je dat Instagram en Facebook je foto’s niet gebruiken om AI te trainen

Instagram en Facebook gaan je foto's gebruiken om kunstmatige intelligentie te trainen. Zie je dat niet zitten, dan is er een uitweg.

Social Media28.05.2024

Zo zorg je dat Instagram en Facebook je foto’s niet gebruiken om AI te trainen

De nieuwe AI-tool Suno maakt van Boef een volkszanger

Nederlandse rappers zien hun muziek ineens vervolkst worden. Niet door dronken mensen in de kroeg, maar door de nieuwe AI-muziektool Suno.

Technology24.05.2024

De nieuwe AI-tool Suno maakt van Boef een volkszanger

Google wil je resultaten én het antwoord geven op Google Zoeken

Google gaat dat straks uitbreiden met AI-samenvattingen, waardoor je snel een soort basis-informatie krijgt over een bepaald onderwerp.

Online24.05.2024

Google wil je resultaten én het antwoord geven op Google Zoeken

Duits tijdschrift fakete interview met Schumacher door AI

Het blad deed alsof het een interview met hem had, en zette eronder met kleine lettertjes dat het AI was.

Media22.05.2024

Duits tijdschrift fakete interview met Schumacher door AI

Humane heeft zichzelf te koop gezet na slechte ontvangst Ai Pin

Humane, het bedrijf achter de Ai Pin, is te koop. Het vindt zichzelf wel 1 miljard dollar waard, ondanks dat het een product heeft neergezet dat wat minder positief werd ontvangen.

Gadgets22.05.2024

Humane heeft zichzelf te koop gezet na slechte ontvangst Ai Pin

Regulering van kunstmatige intelligentie – wat zal de EU AI Act bereiken?

De snelle ontwikkeling en verspreiding van kunstmatige intelligentie (AI) heeft geleid tot wereldwijde discussies over de noodzaak van passende regelgeving. De Europese Unie heeft op deze uitdaging gereageerd met het voorstel voor een EU-AI Act, die bedoeld is om voor het eerst een uitgebreid wettelijk kader voor AI te creëren.

Technology22.05.2024

Regulering van kunstmatige intelligentie – wat zal de EU AI Act bereiken?

OpenAI stopt tijdelijk met Sky omdat Scarlett Johansson boos is

Scarlett Johansson is boos. OpenAI heeft voor zijn ChatGPT-stem Sky een stem gekozen die erg lijkt op haar vertolking in Her. Nu is Sky er (tijdelijk) niet meer.

Online21.05.2024

OpenAI stopt tijdelijk met Sky omdat Scarlett Johansson boos is

De nieuwe Canon EOS R1 moet het sportfans makkelijker maken

Net als in de wereld van smartphones worden ook fotocamera's voorzien van AI-snufjes, zo ook de aankomende Canon-camera.

Gadgets15.05.2024

De nieuwe Canon EOS R1 moet het sportfans makkelijker maken

Verder lezen over Neurotechnologie

Oh-oh: Neuralink-implantaat raakt los van het brein

Neuralink heeft succesvol een implantaat in een mens gezet, maar nu blijkt het toch tegen problemen aan te lopen met dat implantaat.

Technology09.05.2024

Oh-oh: Neuralink-implantaat raakt los van het brein

​Neuralink gaat full circle voor Musk: man tweet met gedachten

Nadat hij vorige week al schaak speelde met zijn brein alleen, heeft hij nu ook een tweet de wereld ingeslingerd. De vanaf zijn schouders verlamde Noland Arbaugh is de wereldberoemde eerste mens met Neuralink-chip in zij...

Technology25.03.2024

​Neuralink gaat full circle voor Musk: man tweet met gedachten

​Eerste mens met Neuralink gamet uren achtereen met zijn brein

Hij is volledig verlamd, maar kan schaakstukken verplaatsen via de computer zonder een muis of scherm aan te raken. Het is de 29-jarige Noland Arbaugh, een naam die geschiedenis heeft geschreven. Niet helemaal door zijn...

Technology21.03.2024

​Eerste mens met Neuralink gamet uren achtereen met zijn brein

​Eerste Neuralink-gebruiker stuurt computermuis aan met brein

Elon Musk is in zijn nopjes: de eerste Neuralink zit nu in een mens en die kan er ook meteen goed mee overweg. De ‘patiënt’ weet er een paar weken na plaatsing al een computermuis mee aan te sturen.

Technology21.02.2024

​Eerste Neuralink-gebruiker stuurt computermuis aan met brein

​Neuralink zit nu in een mens: heet Telepathy

“Stel je voor dat Stephan Hawking sneller kon communiceren dan een speedtyper of veilingmeester. Dat is het doel.” Elon Musk is in zijn nopjes. Neuralink, het ‘hersenchip’-bedrijf van de miljardair, heeft voor he...

Technology30.01.2024

​Neuralink zit nu in een mens: heet Telepathy

Call of Duty-maker wil games maken voor Neuralink

Bobby Kotick ziet het helemaal zitten. De grote man achter Activision Blizzard heeft gezegd dat hij graag games wil maken voor Neuralink. Dat betekent dat het weer op een heel andere manier moet gaan nadenken over gaming...

Technology11.10.2023

Call of Duty-maker wil games maken voor Neuralink

Neuralink wants you: zoekt testpersonen voor breinimplantaat

Je zou door alle communicatie rondom X/Twitter bijna vergeten dat Elon Musk aan het hoofd staat van meer bedrijven. We noemen een SpaceX, een Tesla, maar ook: Neuralink. Neuralink horen we niet heel vaak iets van, maar a...

Technology20.09.2023

Neuralink wants you: zoekt testpersonen voor breinimplantaat

Neuralink mag op mensen worden getest

Neuralink mag op mensen gaan testen. De technologie waarbij een chip bij het brein wordt geplaatst dat vervolgens hersengolven uitleest en omzet in acties is volop op dieren getest (waaronder varkens en apen), maar nu kl...

Technology26.05.2023

Neuralink mag op mensen worden getest

Een nieuw tijdperk breekt aan

Verder lezen over Toekomst

VivaTech 2024: Peugeot zet hoog in op rijplezier met Hypersquare

Op de techbeurs VivaTech 2024, die van 22-25 mei in Parijs plaatsvindt, toont Peugeot zijn visie op toekomstig rijplezier met een innovatief Hypersquare stuursysteem. Dit systeem is een van de vele technologische vooruitgangen in het volledig elektrische Inception Concept, dat nu zijn publieke debuut maakt in Parijs.

Automotive23.05.2024

VivaTech 2024: Peugeot zet hoog in op rijplezier met Hypersquare

SAP opent een experience center dat volledig is gericht op AI

SAP Labs France, een SAP-dochteronderneming die zich bezighoudt met R&D-activiteiten, kondigt de opening aan van haar Customer Experience Center in het Zuid-Franse technologiepark Sophia Antipolis.

Technology17.04.2024

SAP opent een experience center dat volledig is gericht op AI

Die botsproef in de ruimte heeft een Nederlands tintje

Ergens in de uitgestrektheid van de ruimte zou zomaar een onopgemerkte asteroïde op koers kunnen liggen voor een frontale botsing met de aarde.

Technology15.04.2024

Die botsproef in de ruimte heeft een Nederlands tintje

Dit is HyperScout H.
Nationale Quantum Cursus nu beschikbaar voor het grote publiek

Deze cursus is een initiatief om het brede publiek, scholieren, bedrijven en beleidsmakers bewust te maken van de opkomende mogelijkheden en uitdagingen van quantumtechnologie.

Technology15.04.2024

Nationale Quantum Cursus nu beschikbaar voor het grote publiek

Quantum wordt de volgende techrevolutie
2024 is hét jaar om te investeren in een thuisbatterij

Weet je hoeveel van de stroom die je zonnepanelen opwekken je zelf gebruikt? 30 procent. De rest gaat terug het net op.

Technology12.04.2024

2024 is hét jaar om te investeren in een thuisbatterij

En dit is waarom
135.000 voetstappen voor een duurzame boodschap in de sneeuw

Marketing12.04.2024

135.000 voetstappen voor een duurzame boodschap in de sneeuw

in de strijd tegen plastic
Stellantis Freedom of Mobility Forum ambitie voor wereldwijde duurzame mobiliteit

Het Freedom of Mobility Forum is is een platform dat geïnitieerd is door Stellantis, een van de grootste wereldwijde autofabrikanten en bij ons bekend met o.a. merken als Fiat, Opel, Peugeot, DS Automobiles, Citroen, Je...

Technology27.03.2024

Stellantis Freedom of Mobility Forum ambitie voor wereldwijde duurzame mobiliteit

Benzine, diesel of elektriciteit: wat is milieuvriendelijker?

Vandaag de dag is een auto niet meer weg te denken uit onze wereld. En hoeveel problemen er ook aan verbonden zijn (files, brandstofprijzen, milieuschade, ongelukken, enzovoort), de mensheid blijft steeds meer nieuwe voe...

DC Business21.03.2024

Benzine, diesel of elektriciteit: wat is milieuvriendelijker?

Correlatie tussen prijs en milieuvriendelijkheid van brandstof in Nederland