Events30.05.2024

Smart Health-webinar: Acceptatie van AI door zorgverleners en zorgvragers


Op 13 mei vond het Smart Health-webinar plaats, een hybride event georganiseerd door het Care Innovation Center West-Brabant en Slimmer Leven. De centrale vraag van deze bijeenkomst was hoe we AI kunnen ontwerpen zodat deze goed landt bij zowel zorgverleners als zorgvragers. Het evenement vond plaats in het MindLabs-gebouw in Tilburg en was ook online te volgen. Het webinar maakte deel uit van de Health Innovation Brabant-reeks en is een onderdeel van het project Brabant Connected Health.

Prof. Dr. Wijnand IJsselsteijn

Prof. Dr. Wijnand IJsselsteijn opende het webinar met een boeiende presentatie over de relatie tussen AI en de mens. “Mijn eigen achtergrond is dubbel; ik heb AI gestudeerd en psychologie, en ik denk dat het belangrijk is voor een vakgebied als AI dat we ook altijd oog houden voor het belang van menselijke waardes,” aldus IJsselsteijn. Hij benadrukte hoe geïntegreerd we zijn geraakt met onze elektronische tools en digitale omgeving, en hoe AI al in ons dagelijks leven is verweven, van gezichtsherkenning op onze telefoons tot de aanbevelingssystemen van Netflix en Spotify.

Historisch Perspectief op AI

IJsselsteijn nam de deelnemers mee op een reis door de geschiedenis van AI, van de eerste benoeming in de jaren vijftig tot de huidige ontwikkelingen. “In de jaren vijftig dachten tien slimme witte mannen dat ze in een zomerproject alles wat intelligentie vereist door een mens, konden laten doen door een computer. Dat bleek een wat complexer probleem te zijn,” vertelde hij. Hij benadrukte dat hoewel we nu in een stroomversnelling zitten met AI-ontwikkeling, er ook perioden van stagnatie zijn geweest, zoals de AI-winters in de jaren tachtig toen veel verwachtingen niet werden waargemaakt.

Twee Soorten AI

IJsselsteijn maakte onderscheid tussen twee soorten AI: smalle AI en generatieve AI. “Smalle AI is wat we op dit moment het meest gebruiken. Het doet aan classificatie, clustering en categorisatie, zoals het herkennen van katten op het internet,” legde hij uit. “Generatieve AI, zoals ChatGPT en DALL-E, creëert nieuwe content door structuren in bestaande data te herkennen en daarop te variëren.” Hij wees op de vele toepassingen van AI in het dagelijks leven en de zorg, zoals diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

Ethiek en Maatschappelijke Implicaties

IJsselsteijn benadrukte de ethische en maatschappelijke implicaties van AI. “AI heeft een impact op de maatschappij, soms bedoeld, soms onbedoeld. Het is belangrijk om expliciet aandacht te besteden aan de menselijke waardes die we willen behouden en hoe AI deze kan beïnvloeden,” zei hij.

Brittleness-probleem

Hij noemde het brittleness-probleem als een van de technische uitdagingen. “Brittleness verwijst naar de kwetsbaarheid van AI-systemen wanneer ze geconfronteerd worden met situaties buiten hun specifieke trainingsdata. Een bekend voorbeeld is de Roomba, de stofzuigrobot die schoonmaakt, maar geen begrip heeft van wat ‘schoon’ betekent. Als de Roomba bijvoorbeeld over iets rijdt wat absoluut niet schoon is en daardoor een grote rommel creëert, zien we hoe beperkt de robot is buiten de gescripte taken,” legde hij uit.

Alignment-probleem

Daarnaast besprak IJsselsteijn het alignment-probleem, dat gaat over de afstemming tussen de doelen van AI-systemen en menselijke waarden. “Het alignment-probleem houdt in dat AI-systemen vaak impliciet of expliciet waardes hebben die niet altijd overeenkomen met menselijke waardes. Een voorbeeld hiervan is een bezorgrobot die stopt voor een rood licht op een plek die de stoep blokkeert, waardoor mensen in rolstoelen niet verder kunnen. Dit laat zien dat het systeem niet goed is afgestemd op de bredere context van menselijke interactie en veiligheid,” zei hij.

Voorbeeld van Automated Classification

IJsselsteijn gaf ook een voorbeeld van hoe geautomatiseerde classificatiesystemen fouten kunnen maken door onbedoelde factoren mee te nemen. “In een onderzoek naar de automatische classificatie van huidtumoren ontdekte men dat het AI-systeem een liniaal, dat vaak in de foto’s werd gebruikt om de grootte van de tumor aan te geven, interpreteerde als een indicator van kwaadaardigheid. Dit is een klassiek voorbeeld van hoe AI patronen herkent zonder de onderliggende betekenis te begrijpen, wat kan leiden tot serieuze fouten in een medische context,” vertelde hij.

Kasparov en Centaurischaken

IJsselsteijn besloot met een inspirerend verhaal over Garry Kasparov, de wereldkampioen schaken die in de jaren negentig werd verslagen door de schaakcomputer Deep Blue van IBM. “Kasparov verloor destijds van Deep Blue, wat leidde tot grote bezorgdheid over de toekomst van menselijke intelligentie tegenover machines. Maar Kasparov gaf niet op. Hij bedacht een nieuwe vorm van schaken, genaamd Centaurischaken, waarbij menselijke spelers samenwerken met schaakcomputers. De combinatie van mens en machine bleek sterker dan beide afzonderlijk,” vertelde IJsselsteijn.

Toekomst en Verantwoordelijkheid

“AI is mensenwerk,” stelde IJsselsteijn. “Wij dragen bij aan het design en de ontwikkeling van AI en zijn verantwoordelijk voor de ethische principes waaraan AI zich moet houden.” Hij benadrukte dat het belangrijk is om AI op een verantwoorde manier in te zetten, met oog voor menselijke autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Hij sloot af met een oproep om AI te zien als een aanvulling op menselijke capaciteiten en niet als een vervanging. “De beste combinatie is die van mens en machine, waar beide elkaar versterken,” besloot hij.

Mandy Aalderink – AI Architect ETZ

Mandy Aalderink sprak over de praktische implementatie van AI in de zorg. “Er is een groot probleem in de zorg: een tekort aan zorgverleners, dat alleen maar groter wordt,” zei Aalderink. Ze benadrukte dat AI kan helpen om deze uitdaging aan te pakken door efficiëntie te verhogen en zorgverleners te ondersteunen. “AI is een van de middelen die ons echt kan helpen om dat probleem niet helemaal te verhelpen, maar in ieder geval te ondersteunen,” aldus Aalderink.

Het Belang van Vertrouwen

Aalderink onderstreepte het belang van vertrouwen in AI-systemen. “Medewerkers moeten weten wat AI is, wat het kan en vooral ook wat het niet kan. Zonder dat vertrouwen zal de implementatie waarschijnlijk niet slagen,” zei ze. Ze benadrukte dat educatie een cruciale rol speelt in het opbouwen van dit vertrouwen. “Je medewerkers moeten weten wat AI in de gezondheidszorg kan betekenen en wat de beperkingen zijn. Transparantie over de mogelijkheden en beperkingen van AI is essentieel.”

Technische Implementatie en Veiligheid

Een andere belangrijke pijler van een succesvolle AI-implementatie is de technische betrouwbaarheid en veiligheid van de systemen. “Je moet bij alle nieuwe dingen die je implementeert in een organisatie testen of het doet wat je denkt dat het gaat doen. Dus je moet het testen, valideren en waarborgen dat het veilig is,” aldus Aalderink. Ze benadrukte dat onverwachte resultaten de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dus grondige tests zijn noodzakelijk.

Beleidsvorming en Transparantie

Aalderink benadrukte ook het belang van duidelijk beleid rondom het gebruik van AI. “Je moet goed vastleggen waar je AI voor inzet, wat er met de data gebeurt en hoe je transparant blijft naar alle betrokkenen,” zei ze. Ze gaf een voorbeeld van een AI-systeem dat gebruikt wordt voor het genereren van conceptantwoorden op patiëntberichten. “Wij krijgen meer dan 8000 berichten per maand van patiënten binnen. AI kan helpen om hier snel en efficiënt op te reageren,” legde ze uit.

Vooruitblik en Toekomstvisie

Aalderink sloot haar presentatie af met een vooruitblik op de toekomst van AI in de zorg. “Ik denk dat AI over een paar jaar een heel andere rol zal spelen in de gezondheidszorg dan nu. We moeten blijven innoveren en leren van de ervaringen die we opdoen,” zei ze. Ze benadrukte dat AI niet alleen een technologische, maar ook een culturele verandering vereist binnen organisaties. “We moeten een cultuur creëren waarin medewerkers zich comfortabel voelen om AI te gebruiken en er vertrouwen in hebben.”

Carmen Platschorre – Innovatieadviseur Tante Louise

Carmen Platschorre presenteerde het project “Mijn Virtuele Collega,” een initiatief van Stichting Tante Louise om de werkbelasting van zorgmedewerkers te verminderen door gebruik te maken van een virtuele collega. “Ons doel is het ontwikkelen van een proof of concept van een virtuele collega die als digitale vraagbaak dient voor zorgmedewerkers,” vertelde Platschorre. Ze legde uit dat deze virtuele collega toegang biedt tot interne handboeken en protocollen, waardoor zorgmedewerkers snel en eenvoudig antwoorden kunnen vinden op hun vragen.

Aanleiding en Doelstellingen

Platschorre schetste de achtergrond van het project en de uitdagingen in de ouderenzorg. “We hebben te maken met een steeds grotere vraag naar zorg en een toenemende complexiteit van die zorg. Tegelijkertijd is een derde van het zorgpersoneel 55-plus, wat betekent dat veel zorgmedewerkers de komende jaren met pensioen gaan,” legde ze uit. Het project heeft als doel om de werkbelasting van zorgmedewerkers te verminderen en de kwaliteit van zorg te behouden of zelfs te verbeteren.

Virtuele Collega als Vraagbaak

De virtuele collega wordt ontwikkeld als een geavanceerde AI die fungeert als digitale vraagbaak. “Of je nou aan het bed van de cliënt staat, op kantoor zit, of een gesprek met een mantelzorger hebt, de informatie moet altijd beschikbaar zijn,” benadrukte Platschorre. Ze legde uit dat de virtuele collega zorgmedewerkers helpt bij het vinden van informatie over medische handelingen, dienstroosters en andere praktische zaken.

Ontwikkeling en Testproces

Platschorre beschreef het ontwikkelings- en testproces van de virtuele collega. “We zijn begonnen met expert interviews om input te verzamelen van zorgmedewerkers, leerlingen en praktijkopleiders. Op basis van deze input is onze technische partner, Studio 555, nu druk bezig met de ontwikkeling van de virtuele collega,” vertelde ze. In juni en juli volgen demo-sessies waarin zorgmedewerkers feedback kunnen geven op de eerste versie van de virtuele collega. “In september gaan we langdurig testen met een grotere groep zorgmedewerkers,” voegde ze toe.

Toekomstplannen en Uitbreiding

Het project “Mijn Virtuele Collega” wordt gezien als een eerste stap. Platschorre legde uit dat er in de toekomst mogelijkheden zijn om de virtuele collega uit te breiden naar andere disciplines zoals fysiotherapie en diëtetiek, en mogelijk ook voor cliënten zelf. “We hopen dat de virtuele collega in de toekomst ook spraakgestuurd kan werken en ondersteuning kan bieden aan mantelzorgers,” zei ze. Ze benadrukte het belang van het delen van geleerde lessen via netwerken om ook andere organisaties te laten profiteren van de opgedane kennis en ervaringen.

Charlotte van Sassen – Huisarts en Oprichter Huisartsen van Nederland

Charlotte van Sassen deelde haar ervaringen met het verminderen van de druk op de eerstelijnszorg door middel van digitale triage. “Patiënten kunnen online hun zorgvraag indienen, waarna een AI-systeem hen de juiste vragen stelt en mogelijke diagnoses en urgentie bepaalt,” legde Van Sassen uit. Ze benadrukte dat de AI-machine advies geeft aan zorgmedewerkers, die vervolgens de patiënt kunnen informeren over de vervolgstappen.

Van Sassen merkte op dat patiënten over het algemeen zeer tevreden zijn met dit soort systemen. “De bottleneck ligt eerder bij de zorgverleners dan bij de patiënten,” zei ze. Door deze digitale triage kunnen zorgvragen efficiënt en gestructureerd worden afgehandeld, wat tijd bespaart en de kwaliteit van zorg verbetert.

Digitale Triage en Efficiëntie

Van Sassen legde uit hoe het systeem werkt: “Patiënten landen op een landingspagina en kunnen verschillende acties ondernemen, zoals het indienen van nieuwe klachten of medische vragen. Het systeem stelt vervolgens de juiste vragen op basis van de antwoorden van de patiënt en bepaalt de mogelijke diagnoses en de urgentie.” Deze informatie wordt gestructureerd naar de zorgmedewerker gestuurd, die dan snel en efficiënt kan reageren.

Zelfzorgmodule

Een nieuwe toevoeging aan het systeem is de zelfzorgmodule. “Voordat de casus naar de zorgmedewerker gaat, laten we een zelfzorgadvies van thuisarts.nl zien aan de patiënt. Dit kan hen al voldoende helpen, waardoor ze geen verdere hulp nodig hebben,” legde Van Sassen uit. Dit zorgt voor een verdere ontlasting van de zorgmedewerkers en biedt patiënten direct bruikbare informatie.

Feedback en Leren

Van Sassen benadrukte het belang van feedback om het systeem te verbeteren. “Er is een feedbackmodule ingebouwd zodat zorgmedewerkers kunnen aangeven of het systeem correct werkt. Dit helpt ons om het algoritme continu te verbeteren en aan te passen aan de praktijk,” zei ze. Ze sloot af met de opmerking dat patiënten zeer tevreden zijn met deze aanpak en dat het systeem bijdraagt aan een efficiëntere en betere zorgverlening.

Martijn Franken – Klinisch Fysicus Bravis Ziekenhuis

Martijn Franken sloot het webinar af met een visie op de toekomst van AI in de zorg. “Het is 2028 en al onze patiënten hebben ergens in hun behandeltraject AI als ondersteuning,” begon Franken. Hij benadrukte het belang van een pragmatische aanpak en het opstellen van een AI-beleid. “Wij hebben een AI-beleid opgesteld en een expertgroep benoemd die nadenkt over wat we al kunnen en wat de volgende stappen zijn,” aldus Franken.

Praktische Toepassingen van AI

Franken gaf concrete voorbeelden van AI-toepassingen in het Bravis Ziekenhuis, zoals een systeem dat bloedingen in de hersenen herkent en een validatiestudie naar de verblijfsduur op de spoedeisende hulp. “We hebben een systeem dat bloedingen in de hersenen herkent op CT-scans en een studie die voorspelt hoe lang een patiënt op de spoedeisende hulp zal verblijven,” legde hij uit. Deze toepassingen helpen zorgverleners om sneller en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Procesaanpassing en Implementatie

Franken benadrukte dat het implementeren van AI niet alleen een technologische uitdaging is, maar ook een procesaanpassing vereist. “Je kunt een beleid maken, maar je moet echt met concrete projecten aan de slag om daarvan te kunnen leren,” zei hij. Hij noemde het voorbeeld van een systeem dat afwijkingen op darmonderzoeken identificeert en de top 100 belangrijkste beelden selecteert. “Dit helpt artsen om sneller de juiste diagnose te stellen, maar vereist ook dat zij hun werkwijze aanpassen,” legde hij uit.

Toekomstvisie

Franken sloot af met een inspirerende oproep: “Droom groot, begin klein, maar doe het vooral samen.” Hij benadrukte het belang van samenwerking en continue verbetering om de voordelen van AI in de zorg maximaal te benutten. “In 2028 hebben alle zorgverleners hun eigen virtuele assistenten en zijn AI-systemen geïntegreerd in alle aspecten van de zorg,” voorspelde hij.

Het Smart Health-webinar bood waardevolle inzichten in de rol van AI in de zorg en de uitdagingen en kansen die hiermee gepaard gaan. De verschillende sprekers benadrukten allemaal het belang van menselijke controle, transparantie en educatie bij de implementatie van AI in de gezondheidszorg.

[Fotocredits – WrightStudio © Adobe Stock]
Avatar foto
Erdinç Saçan

Senior Docent en Onderzoeker bij Fontys ICT in Eindhoven. Voorheen gewerkt bij Corendon, TradeDoubler en Prijsvrij.nl.

Verder lezen over eHealth

Hoe kies je het juiste matras voor je slaaphouding?

Een van de eerste stappen bij het kiezen van het juiste matras is het overwegen van je dominante slaaphouding. De slaaphouding speelt een cruciale rol in de soort ondersteuning die je lichaam nodig heeft om een goede nachtrust te garanderen en om wakker te worden zonder pijn of stijfheid.

Lifestyle13.06.2024

Hoe kies je het juiste matras voor je slaaphouding?

AI in de Zorg: Inzichten van HLTH Europe Roadshow 2024

Na de verhelderende presentaties tijdens de HLTH Europe Roadshow 2024 blijft één ding onmiskenbaar: de toekomst van de gezondheidszorg is nauw verweven met technologische innovatie.

Technology17.04.2024

AI in de Zorg: Inzichten van HLTH Europe Roadshow 2024

Hoe houd je je gebit gezond tijdens de gouden jaren?

Je gouden jaren zijn een hoogtepunt in je leven. Dit is de tijd waarop je kunt gaan genieten van je harde werk en eens je welverdiende rust kunt pakken. Natuurlijk komt deze periode ook met zijn eigen uitdagingen. De zor...

Lifestyle21.03.2024

Hoe houd je je gebit gezond tijdens de gouden jaren?

Huawei opent eerste Europese Health Lab in Helsinki

Huawei gaat de deuren openen van het eerste Health Lab in Europa. Dit ultramoderne laboratorium, gevestigd in Helsinki, Finland, is speciaal ontworpen als een toonaangevend platform voor onderzoek naar Huawei's gezondhe...

Technology31.10.2023

Huawei opent eerste Europese Health Lab in Helsinki

​Sprong naar nieuwe gastheersoort luidt gevaarlijkste periode virusinfectie in

Van vleermuizen is genoegzaam bekend dat ze veel potentieel gevaarlijke virussen met zich meedragen. Vanwege hun snelle stofwisseling en bijzonder krachtige immuunsysteem kunnen ze gastheer zijn voor veel verschillende s...

Online25.07.2023

​Sprong naar nieuwe gastheersoort luidt gevaarlijkste periode virusinfectie in

Endemische versus pandemische systeemrisico's virusinfecties
​Dit is waarom een groene omgeving belangrijk voor ons is

Een groene omgeving heeft altijd een bijzondere aantrekkingskracht gehad op mensen. Of het nu gaat om een weelderig park, een weidse tuin of zelfs een kleine plant onder onze velux dakraam van Dakraamconcurrent, groen he...

Lifestyle31.05.2023

​Dit is waarom een groene omgeving belangrijk voor ons is

Niostem: een niet-invasieve draagbare oplossing voor mensen met haarverlies

Haaruitval is een veel voorkomend probleem dat miljoenen mensen over de hele wereld treft. Het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder genetica, stress en medische aandoeningen. Hoewel er een aantal...

Startups22.05.2023

Niostem: een niet-invasieve draagbare oplossing voor mensen met haarverlies

​ZZP’er worden? Dit is waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering essentieel is

Je bent jong, je bent sportief, je bent gezond: hoe groot is de kans dat je arbeidsongeschikt raakt? Niet heel groot, maar de kans is er wel en dan ben je op jezelf aangewezen. Als je tenminste ZZP’er bent. Overweeg je...

DC Business08.05.2023

​ZZP’er worden? Dit is waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering essentieel is

Verder lezen over Kunstmatige Intelligentie

Platenmaatschappijen gaan achter AI-muzieksoftware aan

Drake wordt enorm vaak nagedaan door AI. Het is echter nog steeds zoeken hoe dat toch zit met door AI-gegenereerde muziek: wordt er copyright door geschaad of niet?

Online25.06.2024

Platenmaatschappijen gaan achter AI-muzieksoftware aan

AI heeft een gigantische impact op de werking van Google Ads

Laten we het even hebben over ons zoekgedrag in Google en de effecten daarvan als we de zoekmachine minder gaan gebruiken. In een tijdperk van AI lijkt dat misschien vanzelfsprekend al is daar nog niet echt bruikbare data over beschikbaar.

Advertising25.06.2024

AI heeft een gigantische impact op de werking van Google Ads

Booking.com heeft een haat-liefde-verhouding met AI

Booking.com is deze week groot in het nieuws: het reisplatform heeft te maken met een toename van het aantal oplichtingszaken tot 900 %.

Artificial Intelligence23.06.2024

Booking.com heeft een haat-liefde-verhouding met AI

We hebben geen idee wanneer we met een robot praten

Jij denkt dat je op de chat de robot er altijd uitpikt? Vergeet het maar, we blijken gesprekken te hebben met robots zonder dat we het weten.

Online20.06.2024

We hebben geen idee wanneer we met een robot praten

Een nieuwe wereld opent zich in Snapchat: AI-gegenereerde lenzen

Snap gaat een stapje verder, want het laat je straks zelf lenzen maken op Snapchat, op basis van een AI-prompt.

Social Media20.06.2024

Een nieuwe wereld opent zich in Snapchat: AI-gegenereerde lenzen

Google toont nieuwe AI-tools voor marketing en creatie tijdens Cannes Lions Festival

Google kondigde tijdens het Cannes Lions Festival een reeks nieuwe en baanbrekende AI-tools aan die de manier waarop marketeers en creatieven werken fundamenteel kunnen gaan veranderen. Deze tools stellen marketeers in staat om nog sneller en efficiënter te werken, campagnes op maat te maken en resultaten in realtime te meten.

Technology19.06.2024

Google toont nieuwe AI-tools voor marketing en creatie tijdens Cannes Lions Festival

Nieuwe robot Pixelbot 3000 maakt van AI-prompt LEGO-mozaieken van alles

Je zou kunnen zeggen dat deze printer LEGO print. Het is een apparaat dat mozaïeken maakt met bestaande LEGO-blokjes met AI.

Gadgets18.06.2024

Nieuwe robot Pixelbot 3000 maakt van AI-prompt LEGO-mozaieken van alles

AWS stimuleert groei van generatieve AI-startups

Technology18.06.2024

AWS stimuleert groei van generatieve AI-startups

Verder lezen over Toekomst

De eerste legale E-step in Nederland: UrbMob Kick&Go

Steeds vaker zie je in Nederland op straat mensen (met name jongeren) met een e-step voorbij komen. E-step zijn dan ook al in grote getale verkrijgbaar. Maar helaas riskeer je daarmee vaak wel de kans op een boete. Of er...

Gadgets20.06.2024

De eerste legale E-step in Nederland: UrbMob Kick&Go

Terugleverkosten bij zonnepanelen: zo verminder je ze

De slimste manier om je terugleverkosten laag te houden, is door zoveel mogelijk van je eigen energie zelf te gebruiken. Wat je immers zelf gebruikt, hoef je niet terug te leveren. En kost je dus niets extra’s. Zo houd je grip op je energierekening.

Technology13.06.2024

Terugleverkosten bij zonnepanelen: zo verminder je ze

Houd je energierekening laag 
Industrie 5.0: Integratie van menselijke ethiek en machinale efficiëntie voor duurzame groei

Industrie 5.0 staat voor schaalbaarheid met een doel: bedrijven groeien op een manier die zowel de samenleving als het milieu ten goede komt. Het introduceert systemen die menselijke creativiteit en machinale efficiëntie combineren om flexibele en veerkrachtige bedrijfsmodellen te ontwikkelen. 

Technology11.06.2024

Industrie 5.0: Integratie van menselijke ethiek en machinale efficiëntie voor duurzame groei

VivaTech 2024: Peugeot zet hoog in op rijplezier met Hypersquare

Op de techbeurs VivaTech 2024, die van 22-25 mei in Parijs plaatsvindt, toont Peugeot zijn visie op toekomstig rijplezier met een innovatief Hypersquare stuursysteem. Dit systeem is een van de vele technologische vooruitgangen in het volledig elektrische Inception Concept, dat nu zijn publieke debuut maakt in Parijs.

Automotive23.05.2024

VivaTech 2024: Peugeot zet hoog in op rijplezier met Hypersquare

SAP opent een experience center dat volledig is gericht op AI

SAP Labs France, een SAP-dochteronderneming die zich bezighoudt met R&D-activiteiten, kondigt de opening aan van haar Customer Experience Center in het Zuid-Franse technologiepark Sophia Antipolis.

Technology17.04.2024

SAP opent een experience center dat volledig is gericht op AI

AI in de Zorg: Inzichten van HLTH Europe Roadshow 2024

Na de verhelderende presentaties tijdens de HLTH Europe Roadshow 2024 blijft één ding onmiskenbaar: de toekomst van de gezondheidszorg is nauw verweven met technologische innovatie.

Technology17.04.2024

AI in de Zorg: Inzichten van HLTH Europe Roadshow 2024

Die botsproef in de ruimte heeft een Nederlands tintje

Ergens in de uitgestrektheid van de ruimte zou zomaar een onopgemerkte asteroïde op koers kunnen liggen voor een frontale botsing met de aarde.

Technology15.04.2024

Die botsproef in de ruimte heeft een Nederlands tintje

Dit is HyperScout H.
Nationale Quantum Cursus nu beschikbaar voor het grote publiek

Deze cursus is een initiatief om het brede publiek, scholieren, bedrijven en beleidsmakers bewust te maken van de opkomende mogelijkheden en uitdagingen van quantumtechnologie.

Technology15.04.2024

Nationale Quantum Cursus nu beschikbaar voor het grote publiek

Quantum wordt de volgende techrevolutie