Banken mogen nu naar de 'cloud'

Banken mogen nu naar de 'cloud'

Veel financiële instellingen zoals banken willen 'outsourcen in the cloud'. Tot nu toe mocht dat wettelijk niet. Vanaf nu komt daar verandering in. Microsofts Office 365 is de eerste cloud dienst die financiële instellingen mogen gebruiken. Daarnaast onderzoekt de DNB of ze andere 'cloud diensten' zal toegestaan.

Financiële instellingen mochten wettelijk tot nu niet 'outsourcen in the cloud'. De reden hiervoor is dat DNB als toezichthouder geen mogelijkheid had om onderzoeken uit te voeren bij de cloud service provider ('right to examine' ontbrak). In de afgelopen periode heeft DNB, mede namens de gezamenlijke internationale IT-toezichthouders (ITSG), rechtstreeks contact gezocht met verschillende internationale cloud service-providers.

Dit heeft ertoe geleid dat Microsoft vanaf nu het onderzoeksrecht voor DNB zal opnemen in de overeenkomsten met betrekking tot Office 365 cloud-diensten bij de Nederlandse financiële instellingen. Dit heeft ook voor andere internationale toezichthouders de deur geopend om bij Microsoft om het right to examine te verzoeken. Dit laat onverlet het belang van een onafhankelijk oordeel van 3e partijen over de kwaliteit van de geleverde diensten, zoals ISAE 3402/ SSAE 16.

Dit is een belangrijke efficiency-slag, omdat DNB, namens ITSG en de in die landen aanwezige instellingen de mogelijkheid heeft gecreëerd om, om bij Microsoft om het right to examine te verzoeken. Hiermee heeft DNB met Microsoft een belangrijke hobbel weggenomen voor outsourcen naar de cloud; voor de financiële instellingen in Nederland is het nu mogelijk gemaakt te voldoen aan de wettelijke vereisten bij afname van Office 365 van Microsoft.

DNB voert met andere internationale cloud service-providers nog gesprekken.

Office 365 is een zakelijke cloud dienst van Microsoft. Met Office 365 biedt Microsoft een door haar beheerde, onderhouden en beveiligde dienst aan die bestaat uit Exchange, SharePoint en Lync. Binnenkort zal ook Office onderdeel worden van de dienst. Wereldwijd heeft Microsoft inmiddels miljoenen klanten die gebruik maken van de dienst. Ook in Nederland zijn er verschillende hele grote, maar ook kleinere afnemers van Office 365.

Dat DNB nu Microsoft en in de toekomst wellicht ook andere leveranciers toestaat haar cloud diensten aan banken te leveren is goed nieuws. Banken kunnen hiermee eventueel kosten besparen en van nieuwere technologie gebruik maken.

7f694f1eab924ea66dee7129642216bdfb3b5d43_96803_90_90_1Danny Burlage

is Entrepeneur, auteur, blogger, Microsoft MVP, CTO, Microsoft-watcher, Enterprise solutions specialist en werkt voor Wortell. Danny kun je volgen via zijn persoonlijke blog, via LinkedIn en Twitter.

Reacties (5)

  • Mark

  Geen dank! ;-)

  Wo 7 nov 2012, 12:17 [reply]

  • Arnold

  meende dat de EU meer marktwerking wou, en tegen het alleenrecht van Microsoft was.
  waarom ondermijnd de DNB dat nu weer. waarom google docs niet?

  Wo 7 nov 2012, 13:36 [reply]

  • Danny Burlage

  Volgens mij heb ik het niet duidelijk genoeg omschreven. DNB stelt wettelijke eisen voor wat betreft privacy, security en de mogelijkheid om data centra te kunnen auditen (op eerder genoemde zaken en meer).

  Iedere leverancier die aan die standaarden voldoet kan 'gecertificeerd' worden. Dit zou dus ook kunnen gelden voor bijvoorbeeld Google als zij bereid zijn daaraan mee te werken danwel hun datacentra aan te passen op de gestelde eisen (waar ik bij dat laatste niet weet of dat nodig is of dat ze al voldoen).

  Dit is voor nu voor Microsoft zeer goed nieuws. Zij zijn de eerste die voldoen aan de eisen. Wellicht (en dat is inderdaad goed voor marktwerking) besluiten andere partijen daar ook aan te gaan voldoen.

  Wo 7 nov 2012, 13:51 [reply]

  • Rene

  Slechte ontwikkeling. Want privacy eisen stellen niets voor. De amerikaanse overheid heeft ten alle tijden het recht om alle gegevens op te vragen, in te zien en op te nemen in eigen databases. Zij krijgen nu inzage in de bankgegevens (ook financiele) van klanten van de klant.

  Wo 7 nov 2012, 22:40 [reply]

  • Peter

  @Rene, onzin. Zonder juridisch kader gaat dat gewoonweg niet.

  Er zijn afspraken gemaakt door de EU met de US zie "Safe Harbor" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0520:NL:HTML
  etc..

  Het is echt geen bananen republiek aanpak. Ongecontroleerd kijken kan gewoonweg niet.

  En wat ik begrepen heb van Microsoft is dat ze erg transparant zijn. En Privacy en Security erg strak hebben ingeregeld.

  Kijk maar eens naar de trust centers Office 365; http://Trust.Office365.com

  Microsoft heeft absoluut goed op orde. Lees maar eens door.. ;-)

  Peter
  Vr 9 nov 2012, 07:05 [reply]

Reageren

 • HTML niet toegestaan. URL's worden automatisch clickable.
  * E-mail adres wordt niet getoond

Recommend on Google

Headlines

© 2004-2014 Dutchcowboys.nl - All Rights Reserved.

All views and opinions expressed are those of the authors of Dutchcowboys.

All trademarks, slogans, text or logo representation used or referred to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Hosted by Nines