Paypal

PayPal is opgericht in 1998 en staat bekend als een online betalingssysteem. Zo kunnen gebruikers met behulp van PayPal online betalingen afronden waarbij PayPal fungeert als intermediair tussen de betalende en ontvangende partij. Op deze pagina kun je alles lezen over de pogingen van PayPal om online betalen makkelijker te laten verlopen.