Hoe Web 2.0 alles verandert

Vorig artikel Volgend artikel
Hoe Web 2.0 alles verandert

'Alles' heeft een indrukwekkende omvang en verandering is een constante. 'Hoe Web 2.0 alles verandert' lijkt dus geen hele goede titel, maar volgens mij verandert Web 2.0 in toenemende mate de wereld en dit is lastig minder radicaal te beschrijven.

De veranderingen beperken zich niet tot de online wereld. De kern van de verandering die Web 2.0 teweegbrengt is het faciliteren van collective intelligence; het internet als de hersenen van de wereld. Dit concept is niet nieuw, maar wordt door het internet economisch en praktisch haalbaar.

Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de wereld zoals we die nu kennen. The corporation is dead en wordt vervangen door de community. Verder veranderen Wikipedia, iStockphoto en blogging de wijze waarop we expertise beschouwen; het verschil tussen professional en amateur. In de nabije toekomst voorzie ik door deze ontwikkelingen ingrijpende veranderingen op het gebied van onderwijs en leren in het algemeen. In het kader van de huidige stuurloosheid van de politiek is dit wellicht ook het moment om de democratie te perfectioneren.

Dit zijn radicale stellingen en verwachtingen, dus laat ik bij het begin beginnen. Mensen organiseren zich vanaf het moment dat men bedacht dat het wellicht handig zou zijn om samen op mammoeten te jagen. Later ging de bakker zich specialiseren in brood en de slager in vlees, door ruilhandel werden beiden beter af. Sinds het VOC-tijdperk organiseert de mensheid zich door middel van incorporation en dit gebeurt tot op de dag van vandaag. De theorie van Nobelprijs-winnaar Ronald Coase met betrekking tot transactiekosten verklaart dit; het was simpelweg te duur in zowel tijd als geld om taken via de markt uit te besteden.

Was, want het internet functioneert via communities in toenemende mate als een globale marktplaats. Via internet organiseren mensen zich op basis van hun interesse, zonder hierbij gehinderd te worden door hun geografische locatie. De community is zeer goed in bepalen wie waar goed in is, en dus toont deze vorm van organiseren zich keer op keer superieur; iStockphoto heeft een enorme impact op commerciële fotografie, de Encyclopædia Britannica versus Wikipedia en het feit dat jij op dit moment in staat bent om mijn hersenspinsels te lezen toont de verandering van journalisme aan. Ondanks dat een positieve verandering slachtoffers maakt onder de gevestigde orde, plukt de overgrote meerderheid hier de vruchten van. Internet maakt de wereld beter af.

Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat de traditionele verdeling van producent en consument vervaagt; de prosumer is geboren. Tegelijkertijd wordt het onderscheid tussen 'play' en 'labor' ook steeds kleiner; 'playbor'. In het verlengde van deze mash-ups verandert ook de wijze hoe we expertise beschouwen; het onderscheid tussen professional en amateur. Het artikel op Wikipedia over antidisestablishmentarianism kan worden aangepast door vakkenvullers en academisch geschoolde taalkundigen. Op internet is de mening van eenieder evenveel waard.

Authoriteit op basis van kennis bestaat echter nog steeds en wordt zelfs meer waard. Echter, expertise is een wisselend iets want iedereen is ergens goed in en dus 'professional' op een bepaald gebied. Op internet is het ook niet nodig om autoriteit formeel vast te stellen. Nogmaals, dit gebeurd automatisch wanneer de community, als intelligent collective, efficiënt taken toedeelt aan diegene die er het meest geschikt voor is. Internet laat niks heel van traditionele barrières, alles wat resteert is 'make it, get it out there, and help me find it'. Op basis hiervan verwacht ik een verdere toename van het aantal zzp'ers. Het wordt immers steeds makkelijk om de six degrees of separation te overbruggen.

Waar zal de invloed van het internet in de nabije toekomst zichtbaar worden? Mijns inziens staat onderwijs en met name het instituut universiteit bovenaan de lijst. De kosten rijzen de pan uit en het niveau steekt hier schril bij af. Bovendien is geografische locatie vaak geen voorwaarde om te leren. Dit is brandhout voor het internet, nu het vonkje nog. Inherent aan het internet en momenteel erg actueel; de democratie. Op dit moment zitten de Nederlandse politici met de handen in het haar, er is weinig aandacht en dus tracht men met belachelijke campagnes de aandacht te trekken. Ik vind politiek wel degelijk interessant, maar de structuur is hopeloos achterhaald. Om mensen te activeren moet de politiek stoppen met reclame maken voor het slechte product en in plaats daarvan een beter product ontwikkelen. Operationele moeilijkheden, zoals het maken van een "vrije keuze" achter de computer, zijn overkomelijk. De tijd is rijp voor democratie 2.0!

Mark A. Jansen

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies