Veligheidsbaas: Twitter verbieden tijdens rampen?

Vorig artikel Volgend artikel
Veligheidsbaas: Twitter verbieden tijdens rampen?

In het regionale Dagblad BN/DeStem stond van de week een bericht (met een Poll) over de uitspraak van Nico van Mourik van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Over Twitter zegt hij letterlijk: "140 tekens kunnen een boel kapot maken." Dus: verbieden maar als onze overheids rampenbestrijders dat nodig vinden? Want BN/DeStem meldt verder "Ongefundeerde mededelingen van omwonenden of toeschouwers zouden de officiële informatievoorziening tijdens een ramp kunnen verstoren. Van Mourik deed zijn uitspraken, die geen kritiek mochten heten, woensdagavond (16/3/2011 DA) tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Bergen op Zoom. Gemeenteraadsleden stelden hem daar vragen over de communicatie bij incidenten als de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk." De krant meldt verder nog dat Van Mourik zelf actief is op Twitter"

Deze discussie zijn nog steeds een vervolg op de wijze waarop de brand van Moerdijk is bestreden, de gebrekkige overheidscommunicatie en de effecten van de brand op de volksgezondheid. Ik heb daar op Dutchcowboys eerder mijn mening over gegeven.

Bij rampen en heftig nieuws zullen mensen -dat gedrag is bekend- elkaar altijd proberen "op te zoeken": we blijven langer napraten op de schoolpleinen, telefoonnetwerken raken overbelast, SMS-diensten werken even niet meer, websites zijn tijdelijk uit de lucht, Twitter kan de stroom berichten niet bijhouden, op Hyves ontstaan trends in onderwerpen van de krabbeltjes. En in al die gesprekken en sociale communicatie zal vaak veel onzin beweerd worden of zullen geruchten op gang komen. Dat zullen we niet kunnen veranderen. Het tijdelijk afsluiten van de communicatie-kanalen zal die geruchten alleen maar versterken. Dat is wat de brand in Moerdijk en nu de aarbevingsramp in Japan ons leert. En het laat de kracht van sociale media bij dit soort gebeurtenissen zien: een manier om elkaar te vinden, noodoproepen te doen, en als de overheid het wil begrijpen, het gebruiken voor snelle communicatie en waarschuwing.

De vraag is dus niet 'hoe bedreigend zijn verkeerde berichten en hoe onbeheersbaar is mogelijk mis-informatie in die 140-karakter-tweets bij rampen', maar 'hoe gebruikt de overheid en de rampenbestrijders die tweets effectief'. En als je naar de insteek van Nico van Mourik kijkt dan moeten we op dat punt inderdaad het ergste vrezen. 

Het zal dus niet gaan om het stil leggen van Twitter, maar om politie en brandweerploegen de gelegenheid geven om -via bijvoorbeeld tweets- door te geven wat ze aan het doen zijn, wat ze tegen komen en wat ze denken dat er zich gaat voordoen. Het gaat er om dat bijvoorbeeld het RIVM begrijpt dat de meetresultaten gewoon via tweets on-line ter beschikking moeten worden gesteld, zodat de burgers niet een paar uur hoeven te wachten op de geregisseerde, meestal zalvende, en dus veel wantrouwen opwekkende analyse door overheid. Het gaat erom te begrijpen dat in het internettijdperk anno 2011 niet meer de voor de meeste mensen onvindbare regionale/lokale zenders de officiële rampenzenders zijn. Internet en social Media zijn met de smartphones waarschijnlijk nu al veel effectiever. Het gaat erom het publiek niet als zombies te behandelen die beter ver van de waarheid gehouden kan worden.

En als sommige overheidsdienaren nog niet begrijpen wat er in de wereld buiten aan de hand is, wil ik ze wel wijze op de voortreffelijke wijze waarop de gemeente Zwijndrecht bij de brand in de vijfhoek gelijk actief was. Het kan dus wel en dat allemaal binnen de 140 karakters!

Wat al dat gedoe over de communicatie rond de brand van Moerdijk zichtbaar heeft gemaakt, is de krakkemikkige en inefficiente organisatie van rampenbestrijding in Nederland. Als de burger de pech heeft dat een ramp zich even niets aantrekt van gemeente grenzen of provincies, dan schakelen we over naar een onontwarbare knoop van inefficient overleg tussen ontelbare lagen van overheidsdiensten, en vaak -voor rampenbestrijding- incompetente burgemeesters en ambtenaren. Je ziet het direct aan het expotentieel oplopen van het aantal mensen achter de tafel bij officiële persconferenties. Zorgen over de inhoud van Twitter zakken in het niet bij de zorgen over onze rampenbestrijdingsorganisatie hier ten lande. Maar daar horen we maar bitter weinig over vanuit politiek Den Haag.

Overigens: de uitkomst van de Poll is dat 23% van de lezers van BN/DeStem ook vindt dat er best een Twitter verbod bij rampen mag worden afgekondigd!

Dick Ahles

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies