Technology15.02.2019

Komt er een verplichte minimumsnelheid voor mobiel internet?


Minimale snelheidseisen op advies van Ministerie EZK

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de dekking en snelheid van mobiel internet in Nederland. Door de invoering van minimumsnelheden kan Nederland voorop blijven lopen als het gaat om de kwaliteit van ons mobiele netwerk. Uit het onderzoek kwam ook het advies om bij de aankomende veiling van frequenties voor bijvoorbeeld 5G in de dekkingsverplichting naast geografische eisen ook mobiele datasnelheid op te nemen.

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK ziet het als een basisbehoefte om in Nederland snel mobiel internet overal beschikbaar te hebben. Zij vindt ook dat er extra goed gekeken moet worden naar de plekken die op dit moment juist nog slecht bereikbaar zijn, zoals op het platteland.

Minimale ‘snelheidsnormen’ op slecht bereikbare plekken

Het bureau PA Consulting voerde in opdracht van het ministerie van EZK het onderzoek uit. Zij bekeken welke normen noodzakelijk zijn en adviseren om de rand van het mobiele netwerk als norm te nemen. Dat zijn de plekken waar het bereik nu heel slecht is, of die zelfs helemaal niet bereikbaar zijn. Mobiele snelheden van 8 Mbps (in 2022) en 10 Mbps (in 2026) moet als minimale snelheidsnorm gaan gelden op die slecht bereikbare plekken. Dit betekent dat de gemiddelde mobiele internetsnelheid in Nederland dan op meer dan 100 Mbps komt. Het ministerie van EZK gaat nu bekijken op welke manier de invulling van deze dekkingseisen verder gerealiseerd kan worden. Hierover wordt meer bekendgemaakt in de ‘Nota Mobiele Communicatie’, die later dit voorjaar verschijnt.

Nederland koploper mobiele internetsnelheid

De geadviseerde minimale snelheidsnormen zijn voor internationale begrippen hoog. In buurland Duitsland is een dekkingseis van 100 Mbps opgelegd nabij antennes, maar hierdoor zijn de gemiddelde en maximale snelheid een stuk lager. Ook is hier geen rekening gehouden met de minimum snelheid op het de slecht bereikbare plekken.

Staatssecretaris Mona Keijzer maakte eerder in het Actieplan Digitale Connectiviteit al bekend wat de mobiele dekkingsverplichting aan de vergunninghouders geografisch inhoudt. In elke Nederlandse gemeente moet op 98% van de oppervlakte in de toekomst mobiele dekking gerealiseerd zijn.