Uitrol 5G nog onzeker door gaten in glasvezelinfrastructuur

Uitrol 5G nog onzeker door gaten in glasvezelinfrastructuur

Inzet baten frequentieveilingen mogelijke oplossing

Vorig artikel Volgend artikel

Volgens een rapport dat vandaag is gepubliceerd door brancheorganisatie Fiber Carrier Association (FCA) zou de uitrol van 5G in Nederland onder druk staan door flinke gaten in de glasvezelinfrastructuur. Het rapport biedt een overzicht van de ontwikkeling van Nederlandse glasvezelnetwerken in 2018. Hoewel er veel nieuwe projecten en investeringen in glasvezel zijn aangekondigd, maakt de FCA zich zorgen over de haalbaarheid van 5G in Nederland zolang niet meer aandacht geschonken wordt aan de glasvezelnetwerken die daar voor nodig zijn.

In het rapport is te lezen hoe de aanleg van glasvezel na een periode van stagnatie weer toeneemt. De brancheorganisatie juicht dit toe, maar ziet een scheiding ontstaan tussen aanleg voor huishoudens en bedrijven en de aanleg van de zogenaamde core- en backbone netwerken, die nodig zijn om data over lange afstanden te transporteren, bijvoorbeeld voor 5G.

De frequenties voor 5G worden over niet al te lange tijd geveild. Maar voor 5G is meer nodig dan alleen etherfrequenties. Iedere bit en byte die waar dan ook ter wereld wordt verzonden eindigt uiteindelijk in fysieke ondergrondse glasvezelkabels. Daar waar nu glasvezel wordt of gaat worden uitgerold, gaat het voornamelijk om huishoudens. Als we straks volop profijt willen hebben van 5G, zal tot in elke uithoek van Nederland glasvezel moeten liggen
- Andrew van der Haar, directeur van de FCA

Economische tweedeling

De FCA verwacht doordat niet overal op tijd glasvezel zal liggen de uitrol van 5G daardoor ook langer op zich zal laten wachten. Vervelend voor consumenten, maar nog meer voor het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld hiervan zijn o.a. de mogelijkheden van het Internet of Things, die door het uitblijven van 5G niet overal kunnen worden benut.

Van de Haar (FCA) voorspelt een verdere economische tweedeling, die bijvoorbeeld nu ook al bestaat doordat bedrijven in buitengebieden geen beschikking hebben over snel internet. De overheid zou hier een rol hebben te vervullen. Een van de oplossingen die wordt genoemd is om de baten van de frequentieveilingen voor 5G ten goede te laten komen aan de aanleg voorzieningen die naast de zendmasten nodig zijn om 5G ten volle te kunnen benutten

Ook binnen verstedelijkte gebieden en historische stadskernen voorziet de FCA problemen, omdat bestaande netwerken niet voldoende capaciteit hebben voor 5G. “Daar zal ook glasvezel de grond in moeten, iets dat door de dichte bebouwing een grote opgave is” aldus Van der Haar. De FCA vraagt het kabinet, en in het bijzonder de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, om verder te kijken dan louter de benodigde frequenties en ook de aanpalende infrastructuren voldoende aandacht te geven in de plannen voor 5G.

Penetratie van glasvezel

Nederland behoort tot de mondiale top als het gaat om de vaste aansluitnetwerken naar consumenten. Onderstaande figuur geeft een indruk van de beschikbaarheid van glasvezel voor huishoudens in Nederland.

Beschikbaarheid_glasvezel_NL
Beschikbaarheid glasvezel in Nederland

Wel blijft er nog grote zorg om de gebieden die achterlopen wat betreft de penetratie van glasvezel (homes passed). Zo zijn er in de witte gebieden geen aansluitingen. Volgens het rapport zijn binnen deze gebieden burgerinitiatieven actief om breedbandnetwerken te realiseren die zijn toegesneden op de toekomst.

Het overzichtsrapport Nederland op Glasvezel 2018 is via de website van de FCA gratis te downloaden.

Afbeelding © iaremenko - Adobe Stock

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies