Apple lijkt toch te gaan buigen voor de ACM

Apple lijkt toch te gaan buigen voor de ACM

Vorig artikel Volgend artikel

Helemaal eens met zienswijze van de ACM is Apple het nog steeds niet, want ze houden het beroep tegen het ACM besluit nog steeds in tact. Maar, de tech gigant heeft wel een nieuw voorstel gedaan om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Even een geheugensteuntje. Het gaat daarbij om de eis dat Apple alternatieve betaalmethoden voor aanbieders van dating-apps in Nederland moet gaan aanbieden. Daar leek Apple enkele weken geleden op de valreep aan te voldoen, maar de ACM zag dat anders. Apple bleef volgens de autoriteit onredelijke voorwaarden hanteren en werd daarom opnieuw beboet.

Akkoord lijkt een formaliteit

De ACM heeft op het nieuwe voorstel van Apple in ieder geval al positief gereageerd, maar stelt ook dat de beoordeling nog loopt en dat de betreffende marktpartijen er ook nog naar moeten kijken.

“Het aangepaste voorstel moet leiden tot definitieve voorwaarden voor datingapp-aanbieders die gebruik willen maken van de App Store. Als het voorstel voor definitieve voorwaarden binnen is, gaat de ACM dit voorleggen aan marktpartijen. De ACM geeft daarna zo snel mogelijk het oordeel of Apple met de uitvoering hiervan voldoet aan de eis van de ACM dat alternatieve betaalwijzen mogelijk worden gemaakt in datingapps”, aldus de ACM in een persbericht.

Koppigheid kost 50 miljoen

Intussen heeft de opgelegde dwangsom van 5 miljoen euro voor elke week die Apple niet aan de ACM-eisen voldeed, zijn maximum (50 miljoen euro) bereikt. Dat geld moet Apple sowieso aftikken. En, mocht de ACM na de beoordeling van Apple’s nieuwe voorstel besluiten dat nog steeds niet aan de eisen voldaan wordt, dan kan een nieuwe dwangsom opgelegd worden.

Ik acht die kans overigens niet heel groot, want als de ACM nu al roept positief te zijn over Apple’s nieuwe voorstel, dan denk ik dat ze er eigenlijk wel al uit zijn. Dat de ACM nog geen definitief oordeel velt, heeft alles te maken met de inspraak of reactie van de betreffende marktpartijen.

Zoals gezegd houdt het beroep dat Apple aangetekend heeft tegen de beslissing van de ACM nog stand. Mocht Apple die zaak winnen, dan kunnen ze wellicht ook (een deel van de) dwangsom terugvorderen. Zoniet, dan heeft deze koppigheid Apple 50 miljoen euro gekost.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...