Veel bedrijven hebben een duurzame ambitie

Vorig artikel Volgend artikel
Veel bedrijven hebben een duurzame ambitie

Zo'n 8 op de 10 Nederlandse bedrijven is van mening een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben op het gebied van mens, maatschappij en milieu. Zo blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van MVO Nederland. Daaruit blijkt verder dat 6 van de 10 bedrijven vindt dat ze nu al een belangrijke duurzame bijdrage leveren. Een grote meerderheid vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van duurzaamheid.

Het bedrijfsleven wil haar bedrijfsvoering de komende jaren verduurzamen. Ook wil een ruime meerderheid van de bedrijven (63%) dat er een nationale duurzaamheidsambitie komt. MVO Nederland is blij met de groene en sociale ambities van het bedrijfsleven en heeft de handschoen opgepakt. Samen met vooruitstrevende bedrijven is gewerkt aan "Ambitie 2020" dat MVO Nederland zal presenteren tijdens het Nieuwjaarsevent waar de aftrap gegeven wordt door Koning Willem-Alexander

Uit het onderzoek blijkt tevens dat veel bedrijven ook persoonlijke hoge ambities hebben. Zo wil Grand Catering onder het motto ‘don’t spoil the party - alles op het bord, niets in de bak’ haar relaties helpen om voedselverspilling geheel te reduceren. En wil ASN Bank in 2030 naar een volledig klimaatneutrale beleggingsportefeuille.

Verduurzamen
De urgentie tot het verduurzamen van onze economie wordt iedere dag groter. Het verbruik van grondstoffen, energie en water en de uitstoot van schadelijke stoffen staan in geen verhouding tot wat de aarde kan dragen. Daarnaast voelen zowel mondiaal als nationaal veel mensen zich buiten gesloten.

Wereldwijde bevolkingsgroei, armoede en de afname van biodiversiteit zijn vraagstukken waarvoor we dringend oplossingen moeten vinden. MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een betere wereld. Steeds duidelijker wordt dat de omslag naar een groene en sociale economie voor bedrijven en investeerders allerlei kansen biedt. "Wie nu investeert in een duurzame en sociale toekomst, plukt daar op korte en op lange termijn de vruchten van", aldus Willem Lageweg, directeur-bestuurder van MVO Nederland. "Bedrijven die de omslag maken zijn zuiniger met dure grondstoffen, innoveren meer, zijn socialer en hebben betrokken medewerkers. Dat maakt hen sterker en slagvaardiger".

Voorbeeld
Nederland heeft de potentie om wereldvoorbeeld te zijn van hoe het duurzamer en socialer kan. Daarvoor moet op onderdelen nog wel veel gebeuren. Hoopgevend is dat uit onderzoek onder de achterban van MVO Nederland blijkt dat 80% van de ondervraagde bedrijven vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van duurzaamheid.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies