"Grootschalig bespieden van burgers indammen"

Vorig artikel Volgend artikel
"Grootschalig bespieden van burgers indammen"

Eerder vandaag presenteerde de hoorzittingscommissie van het Europees Parlement aanbevelingen om het grootschalig bespieden van burgers in te dammen. Sophie in ’t Veld, D66-lijsttrekker voor Europa, is de enige Nederlander werkzaam op dit dossier. "Het Europees Parlement wil goede rechtsbescherming voor de burgers, maar de nationale regeringen hechten meer belang aan de betrekkingen met de Amerikaanse regering en proberen de Europese wet bescherming persoonsgegevens juist af te zwakken. Wereldwijde standaarden voor gegevensbescherming zijn broodnodig. De grootschalige afluisterpraktijken hebben een chilling effect op journalisten, advocaten, klokkenluiders en politici. Als zij niet meer vrij, veilig en onbelemmerd kunnen functioneren, slaan we de fundering onder onze democratie vandaan."

Geheime diensten
Toezicht op geheime diensten in het internettijdperk schiet tekort. In ‘t Veld geeft aanbevelingen voor steviger toezicht, onder meer dat er altijd toetsing vooraf en controle na afloop moet plaatsvinden. "Nationale ‘veiligheid’ mag niet meer dienen als vrijbrief om bevoegdheden van geheime diensten onbeperkt uit te breiden, en rechten en privacy van burgers in te perken. Daarbij moet grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale geheime diensten een solide democratische basis hebben en moet toezicht gebaseerd zijn op dezelfde normen."

Op verzoek van D66 zal later deze maand een hoorzitting over het Russische surveillance programma (SORM) plaatsvinden. "SORM is een soort PRISM op steroïden, het toont eens te meer aan dat de Amerikaanse inlichtingendienst niet uniek is in haar aanpak. En laten we ook de Europese diensten niet uitvlakken."

Akkoorden
Het rapport roept op tot opschorting van de EU-VS akkoorden over de uitwisseling van gegevens. Eerder al riep het Europees Parlement de Europese Commissie op tot opschorting van het Swift-akkoord, het akkoord dat toeziet op de uitwisseling van bankgegevens met de VS. De onderzoekscommissie wil het Safe Harbour-akkoord, dat de opslag van Europese persoonsgegevens door bedrijven in de VS faciliteert, en het akkoord over de doorgifte van passagiersgegevens (PNR) opschorten totdat de rechten voor Europese burgers gegarandeerd zijn.

[Afbeelding - © Fotolia.com]

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies