7 overheidsmaatregelen voor duurzaam werken

Vorig artikel Volgend artikel
7 overheidsmaatregelen voor duurzaam werken

De VVD en PvdA lijken al een eind op weg te zijn met een gezamenlijk regeerakkoord. Stichting TelewerkForumHNW roept de onderhandelende partijen in een manifest op om maatregelen te nemen om duurzaam werken te stimuleren.

Willem de Jager, directeur van de Stichting: "We hopen dat VVD en PvdA verder kijken dan snijden in subsidies of het verhogen van belastingen. We zitten nu middenin de belangrijkste omwenteling in het bedrijfsleven sinds de industriële revolutie. Door de opkomst van flexibel en mobiel werken zijn we op weg naar duurzaam werken. Bedrijven kunnen hun concurrentie- en arbeidsmarktpositie ermee versterken. Voor werknemers betekent duurzamer werken een verbetering van de werk-privé-balans. Een vermindering van de CO2-uitstoot en flexibilisering van de zorg zijn gunstige neveneffecten."

In het manifest roepen ze de onderhandelende partijen op om de volgende 7 maatregelen te nemen:

1. Versoepel de arbeidsmarkt
In plaats van het versoepelen van het ontslagrecht, zou het nieuwe kabinet er goed aan doen om flexwerken te stimuleren - het is immers een kleine stap van mobiel werken naar zzp'er. De overheid kan zzp'ers met een laag risicobewustzijn stimuleren door het fiscaal aantrekkelijker te maken om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

2. Stimuleer de thuiswerkplek
Nog niet iedereen beschikt thuis over een geschikte werkplek. In nieuwbouwprojecten wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheden hiervoor: denk aan een af te scheiden werkplek. De overheid kan hieraan bijdragen door de bouw van modulaire woningen met een afgescheiden werkplek te stimuleren.

3. Voorkom een escalatie van de kantorencrisis
Wonen en werken zijn in Nederland nog steeds te veel gescheiden. De huidige leegstand is 15 procent, over tien jaar waarschijnlijk 25 tot 40 procent. Breng partijen samen die onorthodoxe oplossingen kunnen bedenken. Het Convenant aanpak leegstand kantoren, opgesteld door de overheid en brancheorganisaties, is een begin: deze moeten wel verder kijken dan het slopen van bestaande panden.

4. Laat effecten van duurzaam werken doorrekenen door het CPB
De effecten van duurzaam werken op de economie zouden tot uitdrukking moeten komen in de modellen van het CPB. Het doorrekenen van deze effecten (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) stimuleert draagvlak bij werkgevers en werknemers.

5. Investeer in glasvezel
Nederland is gebaat bij een snellere uitrol van glasvezel. Breng gemeentes met achterstallig onderhoud op bestrating en riolering in kaart en kijk of een combinatie mogelijk is met de aanleg van glasvezel. Dat biedt vooral kansen voor buitenregio's.

6. Arbeidsparticipatie en emancipatie
Duurzaam werken geeft niet alleen vrouwen de mogelijkheid om fulltime aan de slag te gaan, maar ook de arbeidsparticipatie van mannen kan er door worden gestimuleerd: waar zij nu vaak werken op 36-uurscontracten, kan dat door een betere werk-privé-balans worden opgeschroefd naar 40 uur.

7. Overheid als werkgever
De overheid zou als grootste werkgever van Nederland een voortrekkersrol moeten innemen op het gebied van duurzaam werken. Tot nu toe had dit vooral betrekking op werknemers die tijd- en locatie-ongebonden kunnen werken, maar door de introductie van zelfroosteren kunnen ook andere medewerkers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden.

Willem de Jager: "We zijn op weg naar een nieuwe economische realiteit, waarin de verhouding tussen werkgevers en werknemers flexibeler wordt. Nederland loopt daarin voorop: nergens in Europa werken zoveel mensen tijd- en plaats-onafhankelijk. Laat ons hopen dat de nieuwe regering de visie heeft om deze maatregelen te nemen en van Nederland een gidsland te maken als het gaat om duurzaam werken."

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies