Online10.09.2009

Subsidie voor nieuwe mediatoepassingen


subsidie-voor-nieuwe-mediatoepassingen.jpg
subsidie-voor-nieuwe-mediatoepassingen.jpg

Nederlanders maken op grote schaal gebruik van nieuwe media voor informatie, sociale contacten of vermaak. Virals, vod- en podcasts en Twitter worden steeds vaker ingezet als communicatiemiddel. De mogelijkheden die nieuwe media bieden, zoals ondermeer het bereiken van nieuwe doelgroepen en op elk moment en op vele plekken toegankelijk zijn voor een grote groep mensen, kunnen ook een belangrijke rol spelen voor het betrekken van Nederlanders bij internationale samenwerking.

En daarom wil het NCDO Nederlanders proberen te stimuleren om nieuwe media vaker als methode te gebruiken om de situatie van mensen in ontwikkelingslanden onder de aandacht te brengen.

Ze stellen daarom 450.000 euro subsidie (met een max van 150.000 euro per project) beschikbaar voor projecten die met de inzet van nieuwe media Nederlanders informeren over internationale samenwerking. “Het kan dus gaan over internationale handel of migratie, maar wat wel gebruikelijk is in de door ons gesubsidieerde projecten is dat er aandacht besteed wordt aan armoedebestrijding.” Aldus een woordvoerder.

De projecten moeten voorlichting geven over internationale samenwerking en een landelijk bereik hebben. Het gaat om een subsidie, en uitdrukkelijk niet om een opdrachtverlening. Dit betekent dat het initiatief, het eigenaarschap en de inhoudelijke verantwoordelijkheid bij de aanvrager liggen.

Als je mee wil doen zal jouw project voor 30 oktober 2009, 12.00 uur moeten aanmelden. Medio december zal dan bekend worden wie in aanmerking komt/komen voor het subsidiebedrag. Meer info over voorwaarden, inhoudelijke afbakening, voorbeeldprojecten, enz. is hier te vinden.
 

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digital content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Liefhebber van advertising, entertainment, tech, gadgets, en eigenlijk alles online.