Klimaatplannen door kabinet gepresenteerd: wat houdt het Klimaatakkoord precies in?

Klimaatplannen door kabinet gepresenteerd: wat houdt het Klimaatakkoord precies in?

Vorig artikel Volgend artikel

Na maar liefst anderhalf jaar onderhandelen presenteerde het kabinet vandaag het definitieve Klimaatakkoord. De plannen van onze regering zijn ambitieus, maar volgens de betrokken partijen 'haalbaar'. Over 30 jaar moeten we met z'n allen bijna geen CO2 meer uitstoten. En over dik 10 jaar, in 2030, de helft minder dan in 1990. Om dat voor elkaar te krijgen gaat het kabinet investeringen doen en moet er veel gaan veranderen. Wij hebben de klimaatplannen beknopt voor je op een rijtje gezet.

Wat houdt het klimaatakkoord in?

Volgens de Rijksoverheid is het Klimaatakkoord "een pakket aan maatregelen, met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, dat de actieve steun heeft van zoveel mogelijk bijdragende partijen en waarmee het politieke reductiedoel van 49% wordt gerealiseerd." In het vandaag gepresenteerde akkoord staat beschreven hoe we de gestelde doelen in Nederland kunnen halen. In het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat we dit doen om klimaatverandering tegen te gaan. Samen met nog 195 andere landen heeft Nederland afgesproken om maatregelen te nemen zodat de opwarming van de aarde beperkt kan worden tot 2 graden Celsius.

Concreet betekent dit onder andere dat kolencentrales gaan sluiten, we overstappen op volledig elektrisch rijden en we van het gas af moeten.

Duurzame elektriciteit en het verdwijnen van gas

Langzaam maar zeker moeten we met z'n allen van het aardgas af. In grote steden wordt een warmtenet aangelegd, wat het gas zal gaan vervangen. De komende jaren gaan er al wijken van het gas af en in totaal trekt de overheid hier 30 jaar voor uit. In 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn. De gasprijs gaat hard stijgen de komende jaren, terwijl de prijs voor elektriciteit daalt. Het kabinet wil zoveel mogelijk elektriciteit halen uit zon en wind. En waar dat niet voldoende is, aanvullen met elektriciteit uit CO2-vrije waterstof of uit andere bronnen zoals biomassa en groen gas (uit kernenergie of fossiele bronnen). Eerder deze week presenteerde gemeente Rotterdam een project waarbij de eerste woningen in Nederland volledig worden verwarmd door waterstof.

Elektrische auto's en openbaar vervoer

We gaan anders reizen de komende jaren. Vanaf 2030 mogen er alleen nog elektrische auto's nieuw verkocht worden. Benzineauto's zullen niet meteen uit het straatbeeld verdwijnen, maar niet meer nieuw in de showroom te vinden zijn. Diesel gaat flink duurder worden. Er komt wel een subsidie komt de aanschaf van een elektrische auto. Hoeveel dat precies is, wordt volgend jaar pas bepaald. Omdat er steeds meer elektrische auto's komen zal de prijs ervan dalen.

Rekeningrijden wordt toch een optie. Je gaat dan dus betalen naar gebruik in plaats van bezit. Maak je veel kilometers? Dan zal je dat in je portemonnee zeker merken. In 2026 hoopt het kabinet de maatregelen in te laten gaan. Misschien wordt rijden in de spits dan ook duurder gemaakt, met als doel om files op te lossen.

Omdat het kabinet autorijden steeds meer gaat ontmoedigen, moet het openbaar vervoer een goed alternatief zijn. Het moet mogelijk zijn om snel, comfortabel en veilig van A naar B te reizen. Dat zal nog een uitdaging worden, want met name op het platteland is de ontsluiting op het OV vaak heel beperkt.

Ambitieus klimaatbeleid

We zijn natuurlijk maar een klein landje en dus is onze CO2-uitstoot beperkt ten opzichte van veel grotere (buur)landen. Nederland is verantwoordelijk voor ongeveer 0,7% van de werelduitstoot van CO2. Met het Klimaatakkoord zet Nederland een stap in de goede richting door samen met andere ambitieuze landen een vooruitstrevend klimaatbeleid in te zetten. Bovendien zijn wij voorlopers op het gebied van bijvoorbeeld watermanagement en kunnen wij daar andere landen mee helpen. Samen met de andere landen die zich houden aan het klimaatverdrag van Parijs kan grote impact worden gemaakt.

In december werd al een conceptakkoord gepresenteerd. Toen leken de plannen niet haalbaar en kwam er veel commentaar van partijen omdat de lasten voor maatregelen voornamelijk op het bordje van de burger terecht zouden komen. Het afgelopen halfjaar zijn de plannen daarom verder aangescherpt.

Wil je precies weten wat er in het Klimaatakkoord staat? Lees alle plannen en voorgenomen maatregelen hier.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies