Nederlanders willen zelf klimaatmaatregelen nemen

Nederlanders willen zelf klimaatmaatregelen nemen

Vorig artikel Volgend artikel

Nederlanders voelen de urgentie om zelf maatregelen te gaan nemen tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Hierdoor zien ze goed in dat waterbeheer erg belangrijk is.

Ruim 65% procent van de Nederlanders heeft zelf al eens te maken gehad met wateroverlast. Van ondergelopen tuinen (26%), kruipruimtes (11%), kelder (10%) tot ook de begane grond van de woning (4%). Veilige dijken, het beter afvoeren van water bij slecht weer door bijv, goede riolering, zijn dan ook belangrijke thema’s. Daarnaast wil 64% van de Nederlanders best ingrijpen in de natuur, om daarmee overstromingen te voorkomen.

Door de droge zomer en het extremere weer beseffen mensen ook dat er meer maatregelen nodig zijn om ons land te beschermen tegen klimaatverandering. In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen, die gehouden worden op 20 maart, onderzocht Ruigrok NetPanel voor de Unie van Waterschappen hoe de Nederlander omgaat met water.

Eigen verantwoordelijkheid

Veel Nederlanders staan ervoor open zelf iets te doen tegen de gevolgen van klimaatverandering of doen dit al. Tijdens de droogte afgelopen zomer waren er toch veel mensen die het eigen gebruik van water aanpassen: ze douchen korter (67%), sproeien minder vaak de tuin (50%), wassen minder vaak zelf de auto (59%) en zijn bereid aanpassingen te doen om regenwater beter af te voeren, door tegels in de tuin te vervangen door groen (28%) of een regenton te plaatsen (23%).

Jongeren lijken hun gedrag wat minder aan te passen: minder dan de helft van de jongeren tussen 18 en 25 jaar doucht bijvoorbeeld korter. 65+ers doen dit juist massaal wel (81%). Ook wil 58% van de Nederlanders graag (meer) tips en informatie over wat ze zelf kunnen doen, en geven zij aan het een goed idee te vinden dat het waterschap onderwijs aanbiedt op scholen over het beheer en de bescherming van water (42%).

Invloed op goed waterbeheer

"We zijn blij dat mensen de noodzaak van goed waterbeheer zien en aangeven zelf ook iets te willen doen. Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland. We wonen, werken en recreëren er mee. In Nederland beheren de waterschappen de dijken, sloten en plassen. We zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en voldoende water. Nederland heeft te maken met grote uitdagingen. Waterschappen merken dagelijks de gevolgen van klimaatverandering met extremer weer en een steeds sneller stijgende zeespiegel. Zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom investeren we als waterschappen om samen met overheden, bedrijven en burgers de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De manier waarop we dat doen, daar hebben mensen invloed op." Zo geeft Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen, aan.

Verkiezingen

Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Neem een kijkje op MijnStem.nl om te zien wat er te kiezen valt.

[Fotocredits © Ruud Morijn - Adobe Stock]

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies