Nationaal E-mail Onderzoek 2017: Mobile first!

Nationaal E-mail Onderzoek 2017: Mobile first!

Vorig artikel Volgend artikel

De smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ik heb iemand wel eens horen zeggen dat hij het erger zou vinden als hij zijn mobiele telefoon zou kwijtraken dan zijn portemonnee. Ook in relatie tot e-mail neemt de smartphone een belangrijke rol in, zo blijkt uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2017.

Smartphone is het populairste device om e-mails op te lezen

Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat de populariteit van het lezen van e-mail op een smartphone nog steeds toeneemt. De meeste Nederlanders lezen hun e-mail namelijk het vaakst op hun smartphone. Uiteindelijk komt het gemiddelde uit op 43%. Ter vergelijking: in 2016 was het voorkeurspercentage voor de smartphone 37%, in 2015 was het 36% en in 2014 gemiddeld 30%. De smartphone wint dus duidelijk en nog steeds aan populariteit als device voor het lezen van e-mail. Vanaf 55 plus zie je echter dat desktop nog steeds het populairst is voor het lezen van e-mails. Een beetje afhankelijk van wie je doelgroep is, is het advies vanuit e-mailmarketing oogpunt dan ook om altijd ‘mobile first’ te denken.

DC_E-mail_op_smartphone

16% van de Nederlanders shopt via smartphone

Dat de Nederlander zijn e-mail leest op zijn smartphone is wellicht nog niet zo opmerkelijk, maar dat het onderzoek aantoont dat inmiddels 16% van alle Nederlanders inmiddels ook zijn smartphone gebruikt om te shoppen is wat mij betreft iets opvallender te noemen. Vorig jaar was dat nog maar 12%. Het percentage mensen dat online shopt groeit ook nog steeds. Vorig jaar was dat nog 91%, dit jaar 94%. Shoppen op mobile devices (tablets en smartphone) neemt in zijn totaliteit ook toe t.o.v. van vorig jaar: 22% in 2016 vs. 27% in 2017.

DC_Online_Shoppen

Verdere groei mobile commerce

De smartphone is steeds meer een verlengstuk van ons lijf en leven. De groei van mobile commerce (m-commerce) zal de komende jaren alleen maar doorzetten. Uit diverse Amerikaanse onderzoeken (o.a. van Econsultancy en Emarketer) blijkt dat het omzetaandeel van mobiel in de Amerikaanse Retail in 2018 zal stijgen naar 27% en zal naar verwachting 34 miljard dollar in het laatje brengen. In 2014 was dit nog 18 miljard dollar (19% omzetaandeel). Met de komst van steeds meer shopping apps, volledig mobile responsive webshops en het steeds makkelijker en veiliger kunnen betalen zal ook in Nederland de omzetbijdrage van mobiel in het e-commerce landschap toenemen.

DC_mcommerce_USA

Over het Nationaal E-mail Onderzoek

Voor de vijfde editie van het Nationaal E-mail Onderzoek zijn uit het consumentenpanel van CG Selecties aan 2.029 personen 26 vragen voorgelegd met als focus het gebruik en de beleving van e-mail in vergelijking tot andere online communicatiemiddelen zoals WhatsApp en Facebook. Bovendien wordt in deze editie een verdieping gegeven in de vorm van kwalitatieve data uit interviews met een aantal deelnemers aan het onderzoek. Verder zijn voor de leesbaarheid in de tabellen en grafieken geen cijfers achter de komma gebruikt. Dit leidt ertoe dat in sommige tabellen de optellingen afwijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Spotler (ontwikkelaar en leverancier van e-mailmarketing software) in samenwerking met CG Selecties.

Mark van den Berg

Mark van den Berg is bij Spotler (ontstaan na het samengaan van de bedrijven Blinker en MailPlus) verantwoordelijk voor het marketing- en partnerkanaal....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies