De Piratenpartij daagt nu Stichting Brein

Vorig artikel Volgend artikel
De Piratenpartij daagt nu Stichting Brein

De Piratenpartij is zojuist een procedure gestart om Stichting Brein te dagvaarden in een zogenaamd executiegeschil. De partij is van mening dat executie van de ex parte onmiddelijk opgeschort moet worden, omdat de beschikking op een oneigenlijke manier verkregen is. Voorts is zaterdagavond gebleken dat Brein de verkregen ex parte misbruikt om onder dreiging van het verbeurd verklaren van boetes vergaande extra eisen te stellen, die de werking van de onderliggende beschikking op onaanvaardbare wijze oprekken.

De Piratenpartij maakt onder andere bezwaar tegen het feit dat de rechtbank het uitdrukkelijke en valide verzoek om gehoord te worden naast zich neer heeft gelegd. "Dit steekt te meer daar Brein zelf wel in staat gesteld is geweest om met een aangepaste eis te komen nadat ons grijsmakingsverzoek in eerste instantie succesvol was."

De Piratenpartij maakt verder bezwaar tegen het hoge toegwezen boetebedrag van €10.000 per dag(deel) tot een maximum van €1.000.000. De Piratenpartij is een jonge politieke partij met alleen inkomsten uit donaties en lidmaatschapsgelden. Door een jonge politieke partij met een maximale boete te dreigen die 4 maal hoger ligt dan de boete die aan grote financiëel draagkrachtige bedrijven als XS4ALL en Ziggo werd opgelegd, is elke proportionaliteit zoek.

"De rechtbank heeft hier duidelijk verzuimd om een proportionele boete op te leggen. Het effect van het besluit van de rechtbank is een keuze tussen de politieke boodschap uitdragen en een faillisement." De partij ziet deze gang van zaken als een evidente misslag en een onaanvaardbare aanslag op de democratische rechtsstaat. Wanneer burgerrechten in het geding zijn, mag de rechtbank niet toestaan dat er niet met open vizier gestreden wordt.

Ook verzet de partij zich tegen de ongefundeerde aanvullende eisen die ook onder dreiging van executie van het boetebeding worden gesteld en zal de rechter verzoeken deze te vernietigen. "De Piratenpartij heeft er alle vertrouwen in in haar juridische gelijk en democratische recht te staan."

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies