'Bel-me-niet-zakelijk' misleidende website

Vorig artikel Volgend artikel
'Bel-me-niet-zakelijk' misleidende website

De Stichting Infofilter, beheerder van het wettelijk Bel-me-niet Register, heeft geconstateerd dat er een Bel-me-niet-zakelijk register bestaat.

Naar aanleiding van meldingen op ondermeer Twitter en andere merdia over dit zakelijk bel-me-niet register, is het fraudemeldpunt geraadpleegd. Deze heeft bevestigd meerdere keren te zijn benaderd door verontruste ondernemers over de website van bel-me-niet-zakelijk. De betreffende ondernemers gaven te kennen dat zij telefonisch werden benaderd om zich te laten registeren in het zakelijk bel-me-niet register, een registratie waar kosten aan verbonden zijn.

"Het zakelijke register doet de mededeling dat óók bedrijven en instellingen hun telefoonnummer kunnen inschrijven in een dergelijk register, waarna andere telemarketing-bedrijven hen niet meer mogen benaderen met een telefonisch aanbod. Hiermee is sprake van een vorm van ongeoorloofde mededinging," aldus de heer H. Leemans, directeur van het Wettelijk Bel-me-niet Register.

"Het bel-me-niet-zakelijk register profiteert van de bekendheid van het Bel-me-niet Register door aan te haken
op de domeinnaam en maakt de keuze om de look en feel van de website te kopiëren. Bovenal staat het bel-me-niet-zakelijk register de Stichting Infofilter in de weg om op een effectieve manier uitvoering te geven aan de wetgeving rondom telemarketing. Dit wringt des te meer nu bel-me-niet-zakelijk een financiële bijdrage vraagt van haar abonnees die gevrijwaard wensen te blijven van ongevraagde communicatie.
"

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies