Ondernemingen investeren komende jaren fors in robotsoftware

Ondernemingen investeren komende jaren fors in robotsoftware

Medewerkers voelen de bui al hangen

Vorig artikel Volgend artikel

Het is een hot-topic. Robots, robotica en robotsoftware, ze hebben een ding gemeen en dat zijn robots. Of je ze nu kan zien of niet, ze werken 24 uur per dag, zijn betrouwbaar, slim, worden bestuurd met AI en maken geen fouten. Ze zijn de ideale werknemer of de onzichtbare bestuurder van complexe processen.

Mede hierdoor behoort routinematig bureauwerk met bedrijfssystemen tot de verleden tijd, doordat robotsoftware veel beter omgaat met starre IT-systemen, die onmiddellijk na oplevering alweer achterlopen op de werkelijkheid. Dit proces is onomkeerbaar en dat die opmars van robotsoftware impact gaat krijgen verwonderd niemand meer. De onderzoekers van Forrester Consulting onderzochten in opdracht van UiPath (voorloper op het gebied van Robotic Process Automation) de effecten hiervan op de werkvloer. De resultaten zijn terug te vinden in het Forrester-onderzoeksrapport - De Toekomst van Werk - wat inmiddels openbaar is. Het onderzoek roept op de ontwikkelingen niet af te wachten, maar zo snel mogelijk de regie te nemen.

De Toekomst van Werk

De belangrijkste eerste conclusies zijn samen te vatten in drie hoofdonderwerpen:

Automatisering beïnvloedt banen. In de nabije toekomst zullen er maar weinig banen zijn die niet zijn veranderd door de opkomst van de digitale collega´s – ook op hogere niveaus. Aangehecht rapport kwalificeert medewerkers in twaalf persona´s om de betreffende collega´s mee te classificeren.

Medewerkers voelen de bui al hangen en zijn bang dat hun digitale vaardigheden niet aansluiten bij de toekomst, of maken zich zorgen over hun geschiktheid voor het lastiger werk dat in plaats van het routinewerk komt.

Bedrijven die automatiseren, moeten er ook in opleiden om medewerkers carrièreperspectief te laten behouden.

We make robots so people don’t have to be robots
- UiPath

Wie hanteert de pen

In het onderzoek over - de Toekomst van Werk - staat er nog een vraag centraal, namelijk 'Wie hanteert de pen?'. Forrester Consulting onderzocht welke invloed automatiseringstechnologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en Robotic Process Automation (RPA) hebben op bedrijven en hun medewerkers, en hoe zij zich voorbereiden op een nieuwe manier van werken.

Automatisering verandert bedrijven

Wereldwijd verandert automatisering bedrijven. Verbeterde productiviteit en efficiëntie beïnvloeden het uiteindelijke bedrijfsresultaat. De gevolgen van automatisering op de werkplek worden nog maar slecht begrepen, maar mogen niet worden ontkend: automatisering levert zorgen op over banen, vaardigheden, lonen en de aard van het werk zelf.

De studie van Forrester Consulting heeft als doel een beter begrip te krijgen van wat de invloed van automatisering is op de arbeidsbeleving van werknemers en hoe bedrijven in staat zijn zich voor te bereiden op de veranderende ´toekomst van werk´.

Forrester ondervroeg 270 beslissers in uitvoerorganisaties, stafafdelingen, financiën en andere bedrijfsonderdelen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland en ontdekte:

Investeringen in automatisering zullen stijgen

86 procent van de respondenten zegt dat verbeterde klantervaring een zakelijke doelstelling van ´kritiek´ of ´hoog´ belang is, om de komende twaalf maanden te realiseren. Automatisering – met name RPA – stelt bedrijven in staat hun klanten een betere dienstverlening te bieden, die de daadwerkelijke aankoop (conversie) en omzet omhoog zal stuwen. Daarnaast stelt automatisering bedrijven in staat kosten terug te dringen, zich in de markt te onderscheiden en de medewerkerstevredenheid te verbeteren ‑ wat allemaal de hoogste prioriteit heeft onder de onderzoeksrespondenten. 66 procent van de onderzochte bedrijven zal zijn RPA-software-uitgaven de komende 12 maanden met minstens vijf procent verhogen.

Automatisering beïnvloedt functies op diverse manieren

In 2030 zullen er banen verdwenen zijn, zullen er banen bij gekomen zijn en zullen er banen veranderd zijn – maar slechts weinig banen zullen nog onaangedaan voortbestaan. Om te kunnen profiteren van ´de toekomst van werk´, moeten bedrijven klaar zijn voor de ontwrichting die automatisering teweeg zal brengen, van elke baan en op elk niveau.

De kloof in digitale vaardigheden is een zorg voor alle medewerkers

De voortschrijdende automatisering zal sommige medewerkers motiveren om hartstochtelijke ambassadeurs van de veranderingen te worden, terwijl anderen weigerachtig zullen zijn om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. 41 procent van de respondenten zegt dat medewerkers bang zijn dat hun digitale vaardigheden misschien niet aansluiten bij wat hun baan in de toekomst nodig heeft, terwijl 53 procent zegt dat medewerkers zich zorgen maken over of zich bedreigd voelen door de groeiende complexiteit van taken die zij op zich af zien komen.

Automatiseringsonderwijs door de werkgever

Onderwijs stimuleert de carrièreperspectieven. Bedrijven die investeren in automatisering, zouden ook moeten investeren in opleidingen voor medewerkers. Training van medewerkers door hen vakopleidingen aan te bieden en aan te moedigen zichzelf digitaal te kwalificeren, helpt de vrees voor automatisering te overwinnen en die als kans te zien om de productiviteit op te stuwen.

UiPath webinar

UiPath, als opdrachtgever voor het onderzoek, organiseert een webinar over dit belangrijke onderwerp voor het bedrijfsleven op donderdag 6 februari om 15:00 uur. Tijdens het webinar worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek uitvoerig besproken.

Je kunt je hier gratis inschrijven om aan UiPath’s webinar deel te nemen. Voorzitter is UiPath’s trendonderzoeker Guy Kirkwood en gastspreker is Forrester´s VP en hoofdanalist Craig Le Clair. Samen diepen ze de onderzoeksresultaten uit en doen ze aanbevelingen voor bedrijven en medewerkers om de toekomst van werk met succes tegemoet te gaan. Deelnemers krijgen de beschikking over het volledige rapport.

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies