Kwart Nederlandse bomen staat niet in een bos

Kwart Nederlandse bomen staat niet in een bos

Onderzoek met satellietbeelden en AI brengt alle Europese bomen in kaart

Vorig artikel Volgend artikel

Ontbossing is wereldwijd een probleem, en dan vooral in de bekende regio’s zoals de Amazone en Borneo. Elk jaar moeten miljoenen hectares bos plaats maken voor bebouwing, palmolie plantages en andere (agrarische) bestemmingen. Daar kan geen boomplantdag tegenop. Het is belangrijk om de status van de bossen in de gaten te houden. Echter, bij de berekeningen van het percentage bos worden alleen de bomen meegeteld die ook echt in bossen, of bospercelen, staan. Kleinere, stedelijke, parken of gebieden waar ook veel bomen staan, maken dus geen onderdeel van die overzichten uit.

Bomen die buiten bossen staan in kaart gebracht

Dat is nu veranderd. Tenminste, de Universiteit van Kopenhagen heeft een onderzoek uitgevoerd met behulp van AI-technologie en gedetailleerde, zogenoemde nano-satellietbeelden om ook die bomen in kaart te brengen. Normaal moest het tellen van die bomen bijna letterlijk met de hand gedaan worden, met als gevolg dat dit niet in veel landen ook echt gedaan werd. Dankzij deze nieuwe methode, met een AI-model, kan die telling nu geautomatiseerd plaatsvinden, op basis van de analyse en beeldherkenning op zeer gedetailleerde satellietbeelden. Zo kan elke boomtop van minimaal drie meter in omvang, herkend en geteld worden.

De resultaten van dat onderzoek zijn met recht bijzonder te noemen. Zo blijkt dat bij ons in Nederland bijna een kwart (24,6%) van alle bomen buiten de bossen te vinden zijn. Die zijn samen goed voor meer dan 12 procent van alle biomassa in Nederland. Biomassa die dus tot nu toe nooit meegeteld werd.

Ook in het UK, Ierland en Denemarken is het percentage bomen dat niet in een bos staat relatief hoog. Dat zijn overigens net als Nederland waar het totale landoppervlak dat met bomen bedekt is, relatief laag is. Daar tegenover staan landen als Finland en Estland. Daar is meer dan de helft, in Finland zelfs meer dan twee derde (67,8%) van al het landoppervlak bedekt met bomen. Veelal in uitgestrekte bosgebieden. In die landen staan dan ook niet veel bomen buiten een bos. Voor Estland is dat amper drie procent en in Finland zelfs maar 1,7 procent.

Bosbomen-vs-Buitenbomen
Nederland is in Europa niet alleen het minst beboste land, maar ook het land waar een kwart van de bomen niet in een bos staan. (Afbeelding: Science)

Meer bomen dan gedacht

We hebben in Nederland dus meer bomen dan gedacht. Nou ja, in ieder geval meer dan dat er officieel ‘geteld’ werden. Bijna een derde meer dus. Waarom is dat belangrijke informatie? Welnu, bomen – of ze nu in een bos staan of niet – leveren een bijdrage aan de biodiversiteit, onder andere als leefgebied.

Maar belangrijker nog, ze ‘zuigen’ CO2 uit de lucht. Hoe meer bomen, des te kleiner de CO2-footprint van ons land wordt. En dat is weer een belangrijke graatmeter voor de klimaatmaatregelen die genomen moeten worden om de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen in een poging de opwarming van de aarde en klimaatverandering te vertragen.

Het Deense onderzoek is onlangs gepubliceerd in Science.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...