Huawei stapt met onderzoek in de wereld van thuisbatterijen

Huawei stapt met onderzoek in de wereld van thuisbatterijen

Vorig artikel Volgend artikel

In verkiezingstijd is klimaatverandering een boeiend onderwerp. Nagenoeg in alle verkiezingsprogramma’s wordt er veel aandacht aan gegeven, klimaatbeleid, CO2-reductie en zelfs kernenergie. Een energietransitie is essentieel. Dus de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, moeten we zo snel mogelijk doorzetten.

Het woordje thuisbatterij komt in de verkiezingsprogramma’s niet aan bod, maar speelt wel een belangrijke rol. Vandaag de dag is het al een oplossing om energie die we overdag weten op te wekken met onze zonnepanelen, 's avonds kunnen gebruiken als de zon niet meer schijnt.

Het helpt daarbij huiseigenaren zelfvoorzienend te worden en niet langer afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet. Dat zou een tweeledig voordeel hebben omdat je hiermee de vraag naar fossiele brandstof direct verminderd wordt, en uiteindelijk help je de overgang naar duurzame energie te versnellen.

Aanschaf van thuisbatterijen komt heel langzaam op gang

Toch komt de aanschaf van thuisbatterijen nog maar heel langzaam op gang. Voor de consument is de aanschaf van thuisbatterijen nog redelijk duur. De terugverdientijd is onduidelijk vanwege de prijs van energie en de rol van de overheid en energieleveranciers. Dit laatste is een serieus onderwerp omdat de regelgeving rond teruglevering van energie aan het net voordeel zou moeten opleveren voor de consument. En ga er maar vanuit dat dit van grote invloed kan zijn op de adoptie van thuisbatterijen.

Het is echter zeker dat thuisbatterijen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Om voor een doorbraak te zorgen, heb je een aangepast energiebeleid nodig en dat hoeft niet persé heel lang te wachten. Zo concludeert CE Delft in een 101 pagina's tellend onderzoek in opdracht van Huawei Nederland. Het bedrijf is in Nederland bekend als leverancier van infrastructuur voor telecommunicatie en consumentenelektronica, maar is tevens leverancier van thuisbatterijen. Gezien de zorgvuldigheid en geschiktheid van het onderzoek zou het politieke partijen moeten uitnodigen om hun visie omtrent de energietransitie nog eens na te lezen. Juist omdat de uitkomsten redelijk bepalend kunnen zijn voor de bijdrage die de consument vandaag al kan leveren.

Resultaten onderzoek CE Delft

Steeds meer Nederlandse huishoudens dragen bij aan de energietransitie met zonnepanelen, een duurzame warmtevoorziening en elektrische auto's. Een thuisbatterij maakt het mogelijk elektriciteit op te slaan voor later gebruik. Dat maakt het elektriciteitsnet stabieler en zorgt voor een duurzamer energiesysteem. Huishoudens met zonnepanelen en een thuisbatterij verhogen daarbij het aandeel zelf opgewekt energie

Het onderzoek concludeert ook dat een specifieke inzet kan bijgedragen aan het verlagen van piekbelastingen en in een deel van de gebieden netverzwaring kan uitstellen. Daarvoor is wel een nieuw beleid noodzakelijk net als nieuwe contractvormen vanuit de netbeheerders.

zonnepanelen-in-de-nacht
Waarom zouden we de energie die we opwekken met zonnepanelen niet opslaan!

Hoe is de aanschaf van thuisbatterijen te stimuleren

In het het onderzoek van CE Delft komen drie belangrijke aanbevelingen naar voren:

1. Creëer betere randvoorwaarden voor de thuisbatterij, zoals een richtlijn over brandveiligheid voor thuisbatterijen, het opzetten van een infrastructuur voor inzameling en recycling en wettelijke eisen voor cybersecurity, zodat naleving mogelijk is.

2. Het onderzoek concludeert dat de salderingsregeling en daarna de dubbele energiebelasting de terugverdientijd langer maken. Het afschaffen van de salderingsregeling is een logische maatregel om eigen gebruik aan te moedigen.

3. Onderzoek hervorming van nettarieven. Met het huidige beleid verhogen thuisbatterijen, de piekbelasting op het elektriciteitsnet. De netbeheerders kunnen met de markt verder onderzoek doen naar het beperken van de impact op het net, door het aanpassen van tarieven of door directe sturing voor een beperkt aantal uren per jaar.

Tot slot is, afhankelijk van de inzet van de thuisbatterij, voor een rendabele businesscase, tijdelijke stimulering noodzakelijk in de vorm van een subsidie. Wanneer belemmerende regelgeving wordt aangepakt is er een subsidie nodig tussen de 20% & 40% voor een redelijke terugverdientijd.

Thuisbatterijen in de Energietransitie

Het volledige onderzoek (101 pagina's) van CE Delft: “Thuisbatterijen in de Energietransitie - Netcongestie, elektriciteitshandel en overheidsbeleid” is te vinden via deze link. Tevens vind je hier het 'Kennisdocument thuisbatterijen' met algemene informatie voor overheden, installateurs en consumenten.

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....