​Duurzame energie is voor iedereen beschikbaar en betaalbaar

​Duurzame energie is voor iedereen beschikbaar en betaalbaar

Vorig artikel Volgend artikel

In ons land zijn ongeveer 600 lokale energiecoöperaties actief. Deze coöperaties wekken op duurzame manieren lokaal energie op, bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens. Deze kleine en middelgrote burgerinitiatieven helpen om hun regio te verduurzamen door deze lokaal opgewekte energie terug te leveren aan huishoudens en bedrijven in de eigen buurt. Zonder deze coöperatieve opwek en afname is de energietransitie niet haalbaar.

Lokaal opgewekte energie wordt steeds belangrijker

In Nederland zien we steeds meer lokale energie-initiatieven ontstaan. De laatste 5 jaar groeit het aantal energiecoöperaties en zij worden steeds professioneler. In de Lokale Energie Monitor 2019 lezen we dat de productie van duurzame energie door burgercollectieven vorig jaar met bijna 70% is toegenomen. Minstens 85.000 Nederlanders nemen deel aan de energietransitie via deze energiecoöperaties. De lokale initiatieven zijn verschillend in opzet en activiteiten, maar zijn altijd gericht op het besparen en opzetten van duurzame projecten. Ze bestaan uit (vrijwillige) burgers en werken vaak samen met lokale overheden en bedrijven.

Een energiecoöperatie heeft geen commercieel oogpunt

Een coöperatie heeft leden die zeggenschap hebben over de koers en geen winstoogmerk. Om met elkaar meer impact te maken hebben meer dan 40 energiecoöperaties zich verenigd in het om | nieuwe energie collectief. Omdat dit collectief ook een coöperatie is en dus ook geen winstoogmerk heeft, kunnen de opbrengsten direct gebruikt worden voor het verlagen van de tarieven en het opstarten van nieuwe duurzame projecten. Dit is een volledig andere manier van met energie omgaan dan bij de commerciële partijen.

Opstarten van nieuwe duurzame projecten en energietransitie

Omdat de opbrengsten die om |nieuwe energie overhoudt terugvloeien naar klanten en de aangesloten coöperaties, zijn de lokale energiecoöperaties in staat om nieuwe duurzame projecten op te starten en de energietarieven te verlagen. Dat draagt bij aan de stimulering van het opwekken van duurzame energie en dat is nodig. Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. Temperaturen stijgen, we kennen meer warme dagen en de hoeveelheid neerslag neemt toe. Om de gevolgen ervan te beperken heeft Nederland zich aangesloten bij de klimaatdoelen van Parijs.

Om die doelen te bereiken is een energietransitie nodig. Dit betekent dat we met z’n allen moeten overstappen op duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Het lokaal opwekken van die energie, bij jou in de buurt, is nodig om een succes te maken van de energietransitie.

Voordelen van deze manier van opwekken en verbruiken

We moeten decentraal duurzame energie gaan opwekken om de klimaatdoelstellingen te halen. Op die manier verduurzamen we Nederland, maar er zitten nog meer voordelen aan. De lokale economie profiteert ervan en er ontstaat meer werkgelegenheid. Het energienet wordt ontlast omdat de energie gedeeltelijk wordt verbruikt vlakbij de plek waar het wordt opgewekt. Als we op grote schaal energie afnemen van een energiecollectief, dan dalen de energietarieven. Door, voor en van de inwoners.

windmolens

Groenste energieleverancier van Nederland

Lokale coöperaties bestaan uit burgers die zich hebben verenigd. Zij wekken met hun bronnen 100% duurzame elektriciteit op, die wordt geleverd aan inwoners in de regio. Hoe meer mensen zich aansluiten, des te goedkoper de energie wordt. Bovendien draag je bij aan een beter milieu en je weet bij welke lokale bron je energie wordt opgewekt. Omdat het om | nieuwe energie collectief uitsluitend 100% duurzame energie opwekt in Nederland, ontvangen zij al sinds 2015 het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, WISE en Natuur&Mileu. In november vorig jaar werd het collectief voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.

deelnemers
Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies