Technology10.09.2013

4 woorden om je project mee te managen


4-woorden-om-je-project-mee-te-managen.jpg
4-woorden-om-je-project-mee-te-managen.jpg

Ooit, lang geleden, kreeg ik een cursus in project management. Al met al heb ik er 4 woorden van meegenomen. 4 woorden die me sinds die tijd altijd hebben geholpen bij het managen van een project. Dit zijn ze.

1. Waarom

“Waarom” omschrijft de motivatie van je project, het probleem dat moet worden opgelost. Waarom moet dit gebeuren? Meer omzet? Meer efficiency?

Probeer de motivatie goed te doorgronden. Het helpt je prioriteiten te stellen en een goed kader voor je project te formuleren.

2. Willen

“Willen”. Hoe belangrijk is dit project voor de organisatie? Hoe gecommitteerd zijn de opdrachtgevers? Hoeveel mandaat hebben ze? Kunnen ze anderen in beweging zetten? Heb jij voldoende mandaat om zaken voor elkaar te krijgen?

Hoe graag een organisatie wil wat je project doet bepaalt voor een belangrijk deel hoeveel “power” je hebt. Hoe meer wil, hoe groter de kans op succes.

project-management.jpg
project-management.jpg

3. Ze

“Ze” zijn alle betrokkenen. Let vooral op mensen buiten je project-team. Wie is de opdrachtgever? Welke mensen hebben een belang bij het verloop en de uitkomst (positief of negatief) van het project? Wie is de owner, de ultieme “baas” die knopen kan doorhakken?

Stel vooraf vast of en hoe je deze mensen wilt betrekken in je project.

4. Dit

“Dit” omschrijft het project zelf. Het is essentieel om vooraf het kader (ofwel “scope”) van het project te bepalen. Wat doet het project wel en vooral wat doet het niet. Welke doelen en deadlines heeft het project? Welke mensen zitten in je project-team?

Vaak wordt hier op gefocust in project management. Maar het is slechts 1 van de 4 elementen die belangrijk zijn om tot een succesvol project te komen.

Deze lijst is ook te vinden op CheckZis.com. Ook op CheckZis:

> 4 elementen van een SWOT