Softwarepiraterij blijft gelijk tijdens recessie

Vorig artikel Volgend artikel
Softwarepiraterij blijft gelijk tijdens recessie

De Business Software Alliance lanceert samen met onderzoeksbureau IDC zijn zevende jaarlijkse onderzoek naar wereldwijde softwarepiraterij. Dit onderzoek biedt inzicht naar de cijfers uit 111 landen. In Nederland was in 2009 28% van de op pc’s geïnstalleerde software illegaal. Dit cijfer is gelijk aan dat in 2008. De waarde van deze illegale software bedroeg 393 miljoen euro.

Ondanks de wereldwijde economische recessie daalde pc-softwarepiraterij in 54 landen, terwijl het in slechts 19 landen steeg. Dit blijkt uit de '2009 BSA/IDC Global PC Software Piracy Study'. Het onderzoek wijst verder uit dat door de snelle groei van 'piraterijmarkten’ als China, India en Brazilië, en hun toenemende aandeel in de wereldwijde softwaremarkt het wereldwijde piraterijcijfer steeg van 41 naar 43%.

"Dit onderzoek laat zien dat de inspanningen van BSA om softwarediefstal in Nederland terug te dringen, hun vruchten afwerpen. Toch is een softwarepiraterijcijfer van 28% in Nederland nog steeds niet acceptabel", aldus Jacco Brand, voorzitter van de BSA in Nederland. "Nu een van de zwaarste economische recessies in twintig jaar ten einde loopt, moeten we overheden, bedrijven en consumenten toch blijven wijzen op de risico’s van softwarepiraterij – en de impact die dit heeft op de Nederlandse economie."

IDC concludeert verder dat voor elke 100 euro aan legale software die in 2009 is verkocht, 75 euro extra aan software illegaal is. Dit probleem heeft niet alleen gevolgen voor de omzet van de IT-sector. Het terugdringen van pc-softwarepiraterij heeft ook economische voordelen. Een BSA/IDC-onderzoek in 2008 toonde aan dat 10% minder illegale software de komende 4 jaar in Nederland 3.400 nieuwe banen en 454 miljoen euro aan belastingen oplevert, en 1,6 miljard euro toevoegt aan het bruto nationaal product. IDC schat dat lokale dienstverleners en distributeurs aan elke euro aan software die legaal wordt verkocht, nog eens twee tot drie euro aan omzet verdienen. Daar komt bij dat softwarepiraterij risico’s op het gebied van veiligheid met zich meebrengt, aangezien illegale software vaak malware bevat.

De strijd tegen softwarepiraterij blijft belangrijk. Om eerlijke concurrentie en het legale gebruik van applicaties te stimuleren, onderneemt de BSA actie tegen bedrijven die worden verdacht van het schenden van copyrights. Daarnaast biedt de BSA bedrijven diverse tools en tips om het softwarebeheer binnen hun organisatie te verbeteren.

"De wereldwijde economie is nu meer dan ooit afhankelijk van een krachtige IT-sector. Beleid dat is gericht op innovatie – waaronder bescherming van intellectuele eigendommen, zoals software –, resulteert in economische groei in de toekomst", zegt Robert Holleyman, President en CEO van BSA. "We zijn verheugd met het succes van de inspanningen van BSA om softwarepiraterij terug te dringen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat krachtig optreden belangrijk blijft."
 
Meer onderzoeksresultaten:

* Pc-softwarepiraterij is in 54 van de 111 landen gedaald. Het wereldwijde piraterijcijfer steeg echter van 41 procent in 2008 naar 43 procent in 2009. Dit komt door sterke groei van opkomende economieën.

* De commerciële waarde van illegale software bedroeg in 2009 35,9 miljard euro, drie procent lager dan in 2008.

* De Verenigde Staten, Japan en Luxemburg hadden ook in 2009 de laagste piraterijpercentages (respectievelijk twintig, 21 en 21 procent).

* Landen met de hoogste piraterijpercentages zijn onder andere Georgië, Zimbabwe en Moldavië (alle hoger dan negentig procent).

* Initiatieven om softwarepiraterij terug te dringen, zijn onder andere legalisatieprogramma’s, voorlichtingscampagnes voor overheden en het bedrijfsleven, strafzaken en de toepassing van technologie, zoals Digital Rights Management (DRM) en Software Asset Management (SAM).

* Factoren die zorgen voor toegenomen piraterij, zijn een snelle groei van de markt voor consumenten-pc’s en meer activiteit op oudere pc’s, die vaak zijn voorzien van illegale software. Daarnaast gaan softwarepiraten en cybercriminelen steeds slimmer te werk.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies