Dit jaar gaan we meer thuiswerken

Vorig artikel Volgend artikel
Dit jaar gaan we meer thuiswerken

Door de barre weersomstandigheden werkten veel Nederlanders de afgelopen week thuis. In 2010 zal het aantal thuiswerkers naar verwachting verder stijgen, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Microsoft naar de adoptie van 'het Nieuwe Werken' onder 662 werkende Nederlanders.

Terwijl de helft van de Nederlandse beroepsbevolking soms of regelmatig thuiswerkt, wil een kwart (nog meer) thuiswerken. Verder heeft een groot deel van de werkende Nederlanders het voornemen om in 2010 een betere balans te creëren tussen werk en privé, vaker eerder naar huis te gaan en files te vermijden.

Voorwaarde voor het succes van tijd- en plaatsonafhankelijk werken is het maken van goede afspraken tussen werkgever en werknemer over de output, zo blijkt uit de ervaringen van Microsoft Nederland in de praktijk.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat thuiswerkt in 2010 verder zal groeien. Op dit moment werkt 47% van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens thuis. 24% werkt zelfs één of meerdere dagen per week thuis. 25% van de totale beroepsbevolking wil meer thuiswerken. Ook in de voornemens voor het nieuwe jaar klinkt deze behoefte door. 43% van de beroepsbevolking is voornemens een betere balans aan te brengen tussen werk en privé. 38% geeft aan vaker eerder naar huis te willen gaan en 22% wil vaker voor of na de files op weg. 23% van de werkende Nederlanders wil thuiswerken in 2010 bespreekbaar maken.

Microsoft Nederland werkt volgens het concept van het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken en samenwerken waarbij mensen en organisatie flexibeler omgaan met arbeidstijd en werkomgeving. Het concept is erop gericht de productiviteit en vitaliteit van medewerkers te faciliteren. Microsoft helpt ook veel andere grote en kleine organisaties met de implementatie van het Nieuwe Werken. Daarbij gaat het niet alleen om technologie maar een combinatie van drie componenten: een werkomgeving en technologie die tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maken én aansturing gericht op output.

De discussie die afgelopen week werd gevoerd over thuiswerken is dan ook terecht volgens Theo Rinsema, algemeen directeur Microsoft Nederland: "Thuiswerken is een van de vele manieren om invulling te geven aan het Nieuwe Werken. Om dat zowel voor de werknemer als voor de werkgever een succes te laten zijn, is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de te leveren arbeidsprestatie. Het aanscherpen hiervan helpt zowel de werknemer als de werkgever. Het maakt de wederzijdse verwachtingen duidelijk en vergroot impliciet het vertrouwen, wat direct ten goede komt het arbeidsklimaat. Als duidelijkheid ontbreekt is het logisch dat daar discussie over ontstaat. En dat staat in de weg van productiviteitsgroei en een stijgende werknemerstevredenheid."

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies