Alberdingk Thijm op de onderwijsdagen 2010: “docent, doe mee aan de sociale media!”

Vorig artikel Volgend artikel
Alberdingk Thijm op de onderwijsdagen 2010: “docent, doe mee aan de sociale media!”

“..... maar houdt daarbij privé afstand tot je leerlingen/studenten!”

SurfNet en Kennisnet organiseren dit jaar samen de onderwijsdagen 2010 in Utrecht onder het thema: “Innovatie en Realiteit”. Een gevarieerd programma met sessies, keynotes en workshops rond ICT (laptops in het onderwijs; digitale hulpmiddelen), maar vooral ook de uitdagingen van het internet voor het onderwijs, zoals cloud computing; gebruik van e-readers en de iPad in het onderwijs! In deze setting hield de bekende internet jurist Adriaan Alberdingk Thijm een verhaal over (de juridische kanten van) de Sociale Media. Een ontspannen meer algemeen verhaal over dat dit soort netwerken van nature zelforganiserend is en daarbij de wetgeving niet als vanzelfsprekend uitgangspunt voor het collectieve handelen neemt.

Sociale netwerken creëren macht aan de deelnemers, macht die ook kan worden ingezet om de exploitanten van die netwerken onder druk te zetten. Ook wees Alberdingk Thijm erop dat netwerken komen en gaan, en dat netwerken die nu groot zijn, morgen zomaar uit de gratie van  gebruikers kunnen raken; de exploitanten van sociale netwerken moeten daardoor wel op hun tellen passen.

Privacy is wel een issue. En ook het publiek in de zaal lijkt, gezien de vragen die na afloop werden gesteld met statements als: “zeg Hyves en Facebook accounts op”, en “neem van het almachtige Google geen gmail-accounts meer”. Het zijn dus onderwerpen die de mensen in het onderwijs blijkbaar erg bezighouden. Het antwoord van Alberdingk Thijm: wees je er bewust van welke informatie je in welke omgeving aan het net prijsgeeft; en dwing de exploitanten tot een fatsoenlijk beheer en functionaliteit rond privacy.

Na afloop van zijn Keynote vroeg ik de spreker om samen te vatten hoe het onderwijs met de sociale media zou kunnen omgaan:

Ten eerste: “mee doen”. Neem accounts op de belangrijke sociale netwerken om te begrijpen wat jouw leerlingen en studenten daar doen en wat daar kan en niet kan.

Ten tweede: bedenk in welke groep je in het netwerk bezig bent: is het de school dan schrijf je en post je foto’s en video’s en reageer je op andere dingen, dan wanneer je in je privé omgeving bezig bent; laat studenten niet toe in je privé netwerk omgeving.

Ten derde: gebruik de sociale netwerken in het onderwijs voor publiceren en voor het geven van opdrachten / huiswerk.

Tenslotte: denk niet dat je alles op het sociale netwerk kunt regisseren. Je studenten hebben bijvoorbeeld, als ze daar hun best voor doen, op het internet de informatie die jij wilt doceren al opgezocht en zijn in staat om je in een college je met andermans mening of zelfs met je eigen eerdere uitspraken te confronteren. Daardoor alleen al verandert de rol en autoriteit van de docent.

-959.jpg
Dick Ahles

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies