Search05.04.2006

Checkit onderzoek: Top 100 online vindbaarheid


checkit-onderzoek-top-100-online-vindbaa.jpg
checkit-onderzoek-top-100-online-vindbaa.jpg

Search Engine Mediabureau Checkit heeft in samenwerking met de Universiteit van Tilburg onderzoek gedaan naar de online vindbaarheid van de grootste adverteerders in Nederland bij zoekmachines: 68% blijkt slecht vindbaar.

De top 10 van best scorende websites: 1. Wehkamp (92,2%) 2. De Telegraaf (81,4%) 3. RTL (76%) 4. Orange (75,2%) 5. Jamba (75,2%) 6. Volkskrant (74,8%) 7. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (74%) 8. Ministerie van Defensie (73,5%) 9. Etos (71,5%) 10. Albert Heijn (71,5%)

De volledige Top 100 online vindbaarheid staat op de Checkit website.

Resultaten De media-, telecom- en retailbranche domineren de top 10 en ook de overheid scoort met 2 vermeldingen niet slecht. Niet minder dan 68 van de 100 organisaties behaalden uiteindelijk een vindbaarheidsscore van minder dan 50%. Op basis van dit resultaat mag je concluderen dat het merendeel van de onderzochte sites onvoldoende is ingericht (geoptimaliseerd) om goed vindbaar te zijn bij zoekmachines. Het ontwikkelen en bedrijfsbreed toepassen van een effectieve Search Engine Marketing strategie zou deze websites veel extra kwalitatieve bezoekers, en daarmee meer omzet kunnen opleveren.

Mediabudget geen invloed op vindbaarheid De grootte van het mediabudget blijkt niet van invloed te zijn op de vindbaarheid van websites bij zoekmachines. Het is dus niet zo dat organisaties die over een groot mediabudget beschikken, beter vindbaar zijn bij zoekmachines dan organisaties die het met minder mediabudget moeten doen. De branche waartoe een organisatie behoort, blijkt beter te kunnen voorspellen hoe goed een organisatie vindbaar is. Branches die direct commercieel afhankelijk zijn van internet scoren vaak hoger dan ‘offline’ branches. Verrassend zijn in dat licht de tegenvallende resultaten van de branches ‘Travel’ en ‘Retail’, die goed zijn voor hoge online omzetten, maar die relatief laag scoren in de Vindbaarheid Top 100.

Criteria vindbaarheid In het onderzoek is gekeken naar de volgende criteria: sitemap, title, meta tag description, meta tag keywords, frames, kopjes, hoeveelheid content, Flash, aantal geïndexeerde pagina’s, PageRank en de linkpopulariteit. De gehanteerde criteria zijn geselecteerd uit een paar honderd variabelen die de vindbaarheid van een website bij zoekmachines kunnen bepalen. Dit onderzoek geeft een goede indicatie van de vindbaarheid bij zoekmachines.

De opzet van het onderzoek en de volledige Top 100 online vindbaarheid zijn te lezen op de website van Checkit. Deze week verschijnt een artikel in het Tijdschrift voor Marketing over dit onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door Ralph Ruyters, master-student Bedrijfscommunicatie & Digitale Media aan de Universiteit van Tilburg.