Search12.02.2014

Nieuwe gedragscode IAB Taskforce Search


De 19 bedrijven die zijn aangesloten bij de IAB Taskforce Search hebben in goed overleg de vernieuwde Zoekmachine Marketing Gedragscode (PDF) ondertekend, die als belangrijke basis dient om de Nederlandse markt voor zoekmachinemarketing verder te professionaliseren en transparanter te maken.

De laatste versie van de gedragscode dateerde uit 2009 en was sterk verouderd en niet langer werkbaar. De nieuwe gedragscode bestaat voor een belangrijk deel uit een informatieplicht naar adverteerders toe, zodat zij op basis van de juiste informatie de juiste keuzes kunnen maken.

De gedragscode dient onder meer als basis om duidelijkheid te scheppen over waar het intellectueel eigendom van campagnes ligt, om duidelijkheid te geven over de verplichtingen bij de overdracht van campagnes en om bureaus te verplichten om adverteerders correct te informeren. 

De voorzitter IAB Taskforce Search, Joris Toonders, hierover: “De searchmarkt in Nederland blijft zich sterk ontwikkelen en professionalisering en transparantie is in het belang van ons allen. Bureaus zien dat en hebben zich de afgelopen jaren al verder geprofessionaliseerd. De markt is duidelijk volwassen geworden. Ik ben er trots op dat we unaniem achter deze gedragscode staan en daarmee weer een stap verder zetten in de professionalisering van de markt.”

De volgende bedrijven zijn lid van IAB Nederland en nemen deel aan de IAB Taskforce Search. Allen ondersteunen de Zoekmachine Marketing Gedragscode: 2befound, DTG, eFocus, Internet Advantage, Indenty, Internet Effect, Mindshare, Orange Valley, Oogst, Onetomarket, Reprise Media, Sanoma Digital, SEOlab, StormMC, Traffic4u, Traffic Builders, Yonego, Zeo en Zigt Mediabureau.

[Afbeelding © Fotolia]