MP3.nl beta staat weer live

Vorig artikel Volgend artikel
1120573825mp3

Via ilse ontvingen we het bericht dat MP3.nl weer live is. Ilse geeft aan dat de site er best nog wel eens uit kan liggen vanwege onderhoud. Op de vraag waarom ilse de markt van muziek distributie op het internet wil betreden kregen we volgende antwoord.

Internet is als medium enorm geschikt voor het distribueren van muziek. Een mogelijkhied die de consument hoe dan ook gaat omarmen. MP3.nl heeft als doel het aanbod van digtale muziek op internet voor de gebruiker inzichtelijk te maken. Middels een intuitieve zoekdienst willen we een zo compleet mogelijke verzameling van muziekbestanden op internet ontlsuiten. Dit houdt in dat we de gebruiker in staat stellen te zoeken naar artiesten, albums en tracks binnen diverse bronnen: Amazon, iTunes, het WWW en P2P netwerken. Met betrekking tot het zoeken naar bestanden op P2P netwerken zijn er een aantal opmerkingen te plaatsen:

- Ten eerste willen we de gebruiker een zo compleet mogelijk beeld geven van het digitale muziekaanbod op internet . Momenteel richten de online music stores zich slechts op een beperkt deel van de muziek die er digitaal beschikbaar is; veel muziek is niet verkrijgbaar bij een iTunes shop of varianten daarvan [1]. Denk hierbij aan exotische remixen van hedendaagse sterren en albums van de minder bekende artiesten. Ook de beginnende techno producer op een zolderkamer in A'dam zal hier niet te vinden zijn. Vaak is deze muziek wel vindbaar op P2P netwerken. Om dus een zo breed mogelijke dekking te hebben in het digitale muziek aanbod willen we de gebruiker de mogelijkheid geven ook te zoeken binnen P2P netwerken.

- Ten tweede zijn we er nadrukkelijk niet op uit het misbruik van copyright materiaal aan te moedigen. P2P netwerken hebben de reputatie misbuikt te worden voor het verspreiden van copyright materiaal. Los van het feit dat dit slechts ten dele waar is (er is binnen P2P netwerken ook veel non-copyright materiaal te vinden [2]), maakt mp3.nl zich niet schuldig aan het distribueren van copyright materiaal op P2P netwerken; we doorzoeken deze slechts en we bieden de gebruiker niet de mogelijkheid om via mp3.nl files te sharen op een P2P netwerk.

Daarnaast is ilse media tegen het schenden van auteursrecht , dit standpunt dragen we ook uit door de P2P resultaten te filteren als we denken dat er inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht. Deze filter is in ontwikkeling. (persoonlijk ben ik wel van mening dat het huidige business model vd muziekindustrie, en het auteursrecht achterhaald zijn in deze internettijden, maar dat is een andere discussie).

- Ten derde is P2P slechts een verzamelnaam voor technieken (protocollen) die het mogelijk maken om files te verzenden over internet. Naast P2P protocollen worden andere algmeen gebruikte protocollen zoals HTTP en FTP ook gebruikt om files over internet te verzenden. Deze protocollen worden evenzogoed misbruikt voor het delen van copyright materiaal als P2P protocollen.

Het om deze reden verbieden van P2P diensten (zoals de US supreme court onlangs heeft aangekondigd) zou dus betekenen dat ook het aanbieden van bijv een webserver een illegale actie verwordt. De fabrikant van de auto wordt verantwoordlijk voor de ramkraak die ermee wordt gepleegd. Het probleem van het illegaal verspreiden van copyright materiaal via internet lossen we niet op door P2P technologie te verbieden of uit te schakelen.

[1] iTunes biedt slechts 1.5 mio songs van een onbekend aantal artiesten, MusicBrainz alleen heeft al 3.423.751 songs van 166438 artiesten. [2] de RIAA roept in de Napster case dat 90% vd files die dagelijks worden geshared "illegaal"zijn, dan houden we dus nog 10% legale content over...

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies