Tijdelijk op het Google bankje

Vorig artikel Volgend artikel
1116941770the-search

Gisteravond heb ik met een collega weblogger gesproken over enkele gebeurtenissen die binnen ons (Search Engine Marketing) marktsegment hebben plaatsgevonden. Enkele klanten van Checkit zijn op een tijdelijk strafbankje terecht gekomen. Jaren is door de SEO bedrijven (inclusief Checkit) op het scherpst van de snede gestreden voor een goede positie bij de zoekdiensten. Het achterliggende verhaal van een branche die in rustiger vaarwater terecht is gekomen:

Tot vorig jaar werd er in de markt van Search Engine Optimalisatie gewerkt met SEO technieken die tegenwoordig niet meer (oogluikend) worden toegestaan. In deze tijd maakten veel SEO bedrijven gebruik van (agressieve) vormen van cloacking gedreven door een businessmodel gestoeld op Pay per Click. Ofwel hoe meer clicks des de hoger de factuur/omzet.

We hebben met Checkit al deze tijd met door zoekmachines toegestane technieken gewerkt, maar werd door een uitloop van klanten (vanwege cloackende concurrentie), genoodzaakt meer en meer de grenzen op te zoeken van wat destijds werd toegestaan door de zoekdiensten. Checkit heeft al die jaren uitsluitend met geoptimaliseerde statische html pagina's gewerkt, die werden geplaatst op de website van de klant. Er zijn hierbij nooit spamtechnieken gebruikt zoals cloacking of linkfarming.

Bij de optimalisatie hebben we steeds onze eigen normen met betrekking tot relevantie van de aangeboden content. Op een beperkt aantal, voor onze opdrachtgevers relevante zoektermen, werden geoptimaliseerde pagina’s gemaakt, aangeleverd en geplaatst binnen het klantdomein. Deze vorm van optimalisatie is voorgelegd en lange tijd toegestaan en gedoogd door zoekdiensten.

Tijden veranderen. Sinds de beursgang is o.a. Google actiever bezig om agressieve vormen van bijvoorbeeld cloacking de kop in te drukken. Hierdoor zijn de meeste SEO bedrijven in Nederland zich gelukkig steeds meer gaan conformeren aan de richtlijnen gesteld door zoekdiensten. Ook Checkit is dit proces ingegaan. In 2004 is er een migratieplan opgesteld voor de hierboven genoemde verouderde werkwijze en wordt er bij het huidige klantenbestand het advies Organic Search voorgelegd.

Organic Search is de methodiek om te zorgen de website van de opdrachtgever goed doorcrawlebaar is (techniek), de juiste opbouw van content en terminologie heeft (content) en vanuit relevante kwalitatieve bronnen verwijzende links heeft (linkpopulariteit).

Helaas blijkt het doorvoeren van deze aanpassingen samen met onze klanten meer tijd te kosten dan was verwacht. Dat heeft erin geresulteerd dat we bij enkele van de meer dan 200 klanten door de tand des tijds zijn ingehaald en dat deze pagina’s voor enkele klanten uit de Google index zijn verwijderd. We betreuren dit incident en hechten er waarden aan nogmaals te benadrukken dat het hier over verouderde zoekmachine pagina’s gaat.

Samen met zoekdiensten is in goed overleg gekeken naar de oplossing voor een voorspoedige opname in de index. Verder is er om tegemoet te komen aan dit tijdelijke ongemak een advertentie campagne opgezet voor de betrokken partijen.

Samen met andere leidende SEO bedrijven zijn we op dit moment aan het kijken hoe we het beste tot o.a. een code of conduct kunnen komen (via een SEMPO of andere belangengroep) om juist dit snel groeiende marktsegment van juiste werkwijze en voorlichting te kunnen bedienen. We zien de toekomst, samen met collega Search Marketing bedrijven, van dit sterk groeiende marktsegment dan ook met optimisme tegemoet!

Paul Aelen Medeoprichter Checkit BV

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies