Top 100 online vindbaarheid 2010

Vorig artikel Volgend artikel
Top 100 online vindbaarheid 2010

Het online medialandschap verandert. Organisaties hebben een groeiende focus op online vindbaarheid waardoor het steeds moeilijker is om een goede positie te behalen binnen de zoekresultaten.

De kennis over zoekmachine optimalisatie en online advertentie programma's groeit. En ook de zoekmachines staan niet stil, nieuwe ontwikkelingen en meetmethodes zijn aan de orde van de dag. Checkit gaat mee met deze ontwikkelingen en heeft voor de jaarlijks terugkerende Top 100 Online Vindbaarheid deze keer gekozen voor een nieuwe onderzoeksopzet. De Top 100 Online Vindbaarheid onderzoekt de vraag: "Hoe goed zijn de top 100 online mediabesteders vindbaar?"

Bij eerdere vergelijkbare onderzoeken werd er altijd gekeken naar 11 factoren waarbij, de focus lag op de technische aspecten van een website die de vindbaarheid bepalen. Dit jaar is er gekozen voor een compleet nieuwe onderzoeksmethode om zo niet alleen technische aspecten van een website te beoordelen, maar de algehele performance van organisaties binnen de zoekmachines.

Waar een aantal jaar geleden vooral technische elementen op een website de vindbaarheid bepaalden, is het vandaag de dag steeds complexer om een goede vindbaarheid binnen de zoekmachines te behalen. De vindbaarheid van de top 100 online mediabesteders is gemeten aan de hand van hun eigen website. Het onderzoek geeft het bereik in percentages weer van een organisatie in haar specifieke markt. Voor dit onderzoek is gekeken naar het zoekgedrag van de relevante doelgroep per branche, gelet op de hoogste zoekvolumes. Er kan dus gesteld worden dat een organisatie met 20% bereik, bij een op de vijf zoekopdrachten binnen haar branche zichtbaar is en dus vindbaar. Net als de vorige editie van het onderzoek zijn ook dit jaar de bruto online mediabestedingen (over 2009), die aangeleverd zijn door Nielsen, als leidraad voor het onderzoek genomen.

De Top 100 Online Vindbaarheid geeft een percentuele score van het bereik binnen de zoekmachines per afzonderlijke organisatie weer. Ook is terug te vinden welke positie een organisatie in de top 100 online mediabesteders van Nielsen heeft (€).

In de top 10 zijn veel organisaties terug te vinden die ook al in voorgaande jaren hoog scoorden in de top 100 online vindbaarheid. Ziggo staat dit jaar op de 3e plaats genoteerd en ANWB op de 1e plaats. Vorig jaar stonden deze organisaties ook al hoog met een 8e plaats voor Ziggo en een 13e plaats voor de ANWB. Deze organisaties zijn intensief met Search Engine Marketing bezig en dit resulteert in mooie scores. Zo haalt de ANWB een score van 88%. Deze score geeft aan dat de ANWB in 88% van de zoekopdrachten vindbaar is voor de relevante doelgroep. Ook de overige organisaties in de top 10 halen scores variërend van 67% tot en met 41%. Daaruit blijkt dat de nummer 10 uit de top 100 online vindbaarheid 2010 bijna in nog de helft van de relevante zoekopdrachten vindbaar is.

Mediabudget


Dat een hoog mediabudget niet automatisch leidt tot een hoge notering in de top 100 online vindbaarheid is ook dit jaar een feit. Zo zijn in de top 10 van het onderzoek geen organisaties terug te vinden die in de top 10 van online mediabesteders staan. Organisaties met hoge online mediabestedingen zouden nog beter gebruik kunnen maken van dit budget. Het is uitermate belangrijk om via een goed doordachte Search Engine Marketing strategie te werk te gaan. Terugkomen in gerelateerde online zoekopdrachten is zeer belangrijk. Daarom is het noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van het beschikbare online marketing budget.

Conclusie

Anno 2010 blijkt dat online vindbaarheid nog niet bij iedere organisatie dezelfde prioriteit heeft. Waar veel websites prima vindbaar zijn, blijven er ook organisaties achter. Relevante generieke zoekopdrachten zijn voor veel organisaties geen garantie op een goede plaats in de zoekmachines. Dat er nog veel winst te behalen valt op het gebied van online vindbaarheid wordt met dit onderzoek eens te meer aangetoond. Ook hoge online uitgaven zijn nog steeds geen garantie voor een goede vindbaarheid. Waar sommige organisaties een hoog online bereik hebben, is de meerderheid nog onvoldoende vindbaar op onderwerpen waar de relevante doelgroep naar op zoek is.

In dit rapport zijn de branches uitgelicht die interessante resultaten laten zien. Zo blijkt uit de gegevens van de Telecom branche, dat een concurrerende markt geen belemmering hoeft te zijn voor het behalen van een goede vindbaarheid. Binnen een sterk concurrerende markt wordt de long tail (zeer specifieke zoekwoorden of combinaties daarvan) wel belangrijker. Waar zeer sterke concurrentie is op de algemene zoektermen kunnen organisaties zich meer focussen op specifieke zoektermen. De concurrentie op deze woorden is vaak lager en door het specifieke karakter van deze woorden zorgen deze vaak ook voor een hogere conversieratio (percentage daadwerkelijke uitgevoerde acties op een website).

Kansen liggen verder in markten waarbij de online afzet nog geen grote rol speelt binnen het distributiekanaal. De Brandstof branche is een branche waar online vooral bijproducten verkocht worden. Tankstations die opgenomen zijn in het onderzoek laten gemiddeld lage scores zien. Dit geldt ook voor organisaties die zich richten op consumer products. Ook binnen deze branche kan de vindbaarheid beter. Media uitgaven van Nielsen laten zien dat deze organisaties zich meer richten op de 'traditionele' media, waar juist internet een belangrijke manier is om je doelgroep te bereiken.

Verder is het uitermate belangrijk om de taal van de doelgroep te spreken en hierop te focussen. Grote uitgaven gaan richting de betaalde methodes om bezoek richting de website te genereren, waar juist de natuurlijke (onbetaalde) zoekresultaten nog enorme mogelijkheden bieden voor de meeste organisaties. Deze mogelijkheden zullen binnen sommige branches nog door moeten dringen maar zullen uiteindelijk leiden tot het aantrekken van meer relevant bezoek richting de websites.

De Whitepaper Top 100 Online Vindbaarheid 2010 download je hier.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies