Google over klimaatverandering, armoede en nieuwe bedreiging

Vorig artikel Volgend artikel
-283.jpg

Gisteren heeft Google.org (de filantropische tak van Google) haar strategie aangekondigd voor de komende vijf tot tien jaar. Google.org gaat meer dan 25 miljoen dollar verstrekken aan partnerorganisaties ter bestrijding van klimaatverandering, armoede en nieuwe bedreigingen.

Het volledige, Nederlandstalige persbericht vind je hieronder en is boeiend om te lezen

In haar voortdurende streven om de kracht van informatie en technologie in te zetten om mensen te helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven, heeft Google.org 5 belangrijke initiatieven uitgerold waar zij zich de komende 5-10 jaar haar filantropische activiteiten op zal concentreren. Google.org, de filantropische tak van Google, zal op elk van deze gebieden met ervaren partners samenwerken. Ter bevordering van haar basisinitiatieven zal Google.org financiële middelen beschikbaar stellen en een beroep doen op de medewerkers en het wereldwijde netwerk van Google.

Met deze aankondiging gaat meer dan 25 miljoen dollar gemoeid. Het geld wordt aan de aanvankelijke partners verstrekt in de vorm van subsidies en investeringen. Deze financiële steun vloeit voort uit de doelstelling van de oprichters van Google om circa 1% van het bedrijfskapitaal plus 1% van de jaarwinst van Google en daarnaast de tijd van de medewerkers van het bedrijf aan te wenden voor filantropische activiteiten.

In hun eerste 'Letter from the Founders' (2004) lieten Larry Page en Sergey Brin weten dat ze van plan waren om 'Google om te vormen tot een instelling die ervoor zorgt dat de wereld een betere plek wordt'. "Het werk van Google.org zal ons in staat stellen om de kracht van Google op het gebied van het verzamelen van informatie en het schaalbaar maken van technologie in te zetten om een oplossing te vinden voor deze complexe problemen", aldus Sheryl Sandberg, vice-president Global Online Sales & Operations en lid van de raad van bestuur van Google.org.

Dr. Larry Brilliant, de uitvoerend directeur van Google.org, voegt daaraan toe: "Deze vijf initiatieven vormen onze poging om bij te dragen aan een antwoord op een reeks van zware uitdagingen die de wereld het komende decennium te wachten staan. We hebben hiervoor gekozen omdat we van mening zijn dat het oplossen van deze problemen zal leiden tot een betere, eerlijker en veiligere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen --- en de kinderen en kleinkinderen van mensen overal ter wereld. Daarnaast denken we dat deze basisinitiatieven goed aansluiten bij de sterke punten van Google, in het bijzonder bij haar innovatieve technologieën, getalenteerde technici en andere Google-medewerkers, die in werkelijkheid onze meest waardevolle activa vormen".

Google.org treedt toe tot een gemeenschap van gelijkgestemde organisaties die stuk voor stuk streven naar een gezondere en rechtvaardiger wereld. De vijf initiatieven en aanvankelijke partners van Google.org zijn:

* 1 Voorspellen en voorkomen

Google.org steunt initiatieven die gemeenschappen in staat stellen om gebeurtenissen te voorspellen en voorkomen voordat deze kunnen uitgroeien tot lokale, regionale of wereldwijde crises door "hot spots" te identificeren en een snelle respons mogelijk te maken. De snelle ecologische en maatschappelijke veranderingen vergroten de kans op nieuwe bedreigingen, van besmettelijke ziektes tot droogte en andere natuurrampen.

Google.org zal zich aanvankelijk concentreren op de regio's Zuidoost-Azië en Tropisch Afrika. In Zuidoost-Azië, een brandhaard van SARS en mogelijk ook vogelpest, werkt Google.org met partners samen aan het verbeteren van vroege waarschuwingssystemen en het opzetten van een lokale infrastructuur ter voorkoming van de volgende pandemie. De aanvankelijke subsidies omvatten onder meer:

5 miljoen dollar subsidie aan InSTEDD (Innovative Support to Emergencies, Diseases and Disasters) ter verbetering van vroege detectiesystemen, de paraatheid en het reactievermogen met betrekking tot wereldwijde bedreigingen voor de volksgezondheid en humanitaire crises. InSTEDD zal overal ter wereld samenwerken met de gemeenschap van hulp- en responsorganisaties, overheden, universiteiten en topwetenschappers om onregelmatigheden in de informatiestroom te verhelpen met behulp van software en andere technologische hulpmiddelen en diensten. InSTEDD vervult in dit verband de rol van innovatielaboratorium. De organisatie streeft ernaar om de humanitaire gemeenschap van ondersteuning te voorzien tijdens het voorbereiden en inspringen op wereldwijde bedreigingen voor de volksgezondheid en om samenwerkingsverbanden aan te gaan die bijdragen aan een veiliger wereld.

2,5 miljoen dollar subsidie aan het Global Health and Security Initiative (GHSI), dat door het Nuclear Threat Initiative is opgericht voor de preventie en detectie van biologische bedreigingen en het verbeteren van het reactievermogen met betrekking tot dergelijke gevaren. Met de steun van Google.org kan GHSI haar nationale en subregionale infrastructuur op het gebied van ziektesurveillance verbeteren door haar medewerkers op te leiden en de laboratoriumcapaciteit te verbeteren in de Mekong Basin-regio (Thailand, Vietnam, Cambodja, Lao PDR, Myanmar en de Chinese provincie Yunnan).

Meer dan 600.000 dollar subsidie aan Clark University, met gelijkwaardige financiële steun van de Gordon and Betty Moore Foundation. Deze subsidie heeft ten doel om Clark Labs te helpen met de ontwikkeling van een systeem voor de bewaking, analyse en voorspelling van de effecten van klimaatschommelingen en –veranderingen op ecosystemen en de voeding en volksgezondheid in Afrika en het Amazonegebied. Dit systeem zal worden ingezet als prototype gebruikt voor een platform dat de wereldwijde gemeenschap vrijelijk toegang via internet zal verschaffen tot bronnen als analytische tools en wereldwijde informatie op het gebied van milieu, volksgezondheid en ontwikkeling.

* 2 Informatieverstrekking en ondersteuning ter verbetering van de openbare dienstverlening

Google.org gaat samen met partners de stroom optimaliseren van vitale informatie ter verbetering van de basisdienstverlening aan de arme bevolking in India en Oost-Afrika. In veel ontwikkelingslanden schort het aan essentiële diensten, in het bijzonder wat betreft de armste bevolkingslaag. Google.org steunt initiatieven die informatie verstrekken aan gemeenschappen, leveranciers en beleidsmakers om hen in staat te stellen om essentiële openbare diensten zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de wateraanvoer en sanitaire voorzieningen te verbeteren. Aanvankelijke subsidies op dit gebied zijn onder meer:

2 miljoen dollar subsidie aan Pratham, een non-gouvernementele organisatie (NGO) in India, voor de oprichting van een onafhankelijk instituut dat het nationale Annual Status of Education Report (ASER) en grootschalige evaluaties binnen de onderwijssector zal verzorgen. Het is onze doelstelling om deze typen evaluaties uit te breiden naar andere sectoren.

765.000 dollar subsidie aan het Centre for Budget and Policy Studies, een in Bangalore gevestigde analysegroep, voor de ontwikkeling van een budgetinformatiedienst voor lokale overheden die een betere planning op gemeentelijk en regionaal niveau mogelijk maakt.

660.000 dollar subsidie aan het Center for Policy Research, een actiegerichte denktank in India, ter bevordering van het debat en de dialoog over problemen op het gebied van locaal stedelijk bestuur en stedelijke dienstverlening. Gezien de explosieve groei van steden in India is het onze doelstelling om beleidsmakers de informatie te bieden die vereist is voor een beter gefundeerde besluitvorming.

* 3 De groei van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren

Google.org steunt ook initiatieven die de transactiekosten verlagen die gepaard gaan met investeringen in bedrijven in het MKB en de kansen scheppen om een beroep te doen op grotere financiële markten voor investeringen in deze sector. Bedrijven in het MKB zijn van cruciaal belang voor de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid in de ontwikkelingswereld. Desondanks ontbreekt het deze bedrijven vaak aan het kapitaal en de hulpmiddelen die voor een succesvolle bedrijfsvoering zijn vereist. Veel micro-ondernemingen en de meeste grote ondernemingen hebben toegang tot kapitaal via microkredietinstellingen, banken en kapitaalmarkten. Bedrijven in het MKB blijven op dit gebied echter zeer onderbedeeld, hetgeen resulteert in een zogeheten "missing middle".

Google.org wil helpen om de toestroom van kapitaal naar de "missing middle" te vergroten door een oplossing te vinden voor een aantal van de werkelijke oorzaken die deze bedrijven ervan weerhouden om rendabele investeringskansen te bieden. Technoserve zal als aanvankelijke partner fungeren.

Een subsidie van 4,7 miljoen dollar voor TechnoServe, zodat het haar initiatieven kan uitbreiden naar de bedrijfswereld, meer arbeidsplaatsen kan scheppen en armoedebestrijdingprogramma's in de Afrikaanse regio kan versterken. Verder zal het een bedrijfsplancompetitie ontwikkelen en implementeren ter ondersteuning van ondernemers in Ghana en Tanzania.

Deze drie nieuwe initiatieven vormen een aanvulling op twee initiatieven op het gebied van klimaatverandering die eerder dit jaar werden aangekondigd:

* 4 Duurzame energie ontwikkelen die goedkoper is dan steenkoolenergie (RE

Deze Google-brede samenwerking heeft ten doel om 1 gigawatt aan duurzame energie te produceren die goedkoper is dan steenkoolenergie, en wel binnen een paar jaar tijd in plaats van een aantal decennia. Dit initiatief luistert naar de naam RE en ging in November 2007 van start. Aanvankelijk zal het project zich concentreren op geavanceerde zonne- en windenergietechnologieen, verbeterde geothermische systemen en andere potentiële baanbrekende technologieën.

In het kader van het RE

Een investering van 10 miljoen dollar in eSolar, een in Pasadena, Californië gevestigd bedrijf dat is gespecialiseerd in zonne-energie die de brandstof die binnen traditionele elektriciteitscentrales wordt gebruikt vervangt door warmte die door zonne-energie is geproduceerd. De technologie van eSolar biedt een groot potentieel om op dezelfde schaal als nutsbedrijven energie op te wekken die goedkoper is dan steenkoolenergie. In november kondigde Google plannen aan om nauwer samen te gaan werken met eSolar, en inmiddels heeft het de investeringsovereenkomst afgerond.

* 5 De commercialisatie van plug-in-auto's versnellen (RechargeIT) RechargeIT is een initiatief van Google.org dat ten doel heeft om de uitstoot van CO2 te reduceren, het gebruik van aardolie te verminderen en het elektriciteitsnet te stabiliseren door het versnellen van de acceptatie van plug-in hybride elektrische auto's en technologie voor het opladen van deze auto's via het elektriciteitsnet. In herfst 2007 heeft Google.org investeringsplannen ter waarde van 10 miljoen dollar ingediend. Op basis van deze plannen zal de organisatie tussen de 500.000 tot 2 miljoen dollar gaan investeren in een select aantal bedrijven met een winstoogmerk wiens innovatieve aanpak, team en technologieën een brede commercialisatie mogelijk maken van plug-in hybride elektrische voertuigen en/of oplossingen waarmee auto's op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten.

In tegenstelling tot conventionele filantropische instellingen is Google.org een hybride organisatie. Deze vorm biedt het de flexibiliteit om zowel rechtstreekse subsidies te verlenen als investeringen te doen in bedrijven met een winstoogmerk die een financieel rendement kunnen opleveren.

Daarnaast heeft Google.org op deze manier de mogelijkheid om overheidsvertegenwoordigers te benaderen om steun te vragen voor haar doelstellingen.

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies