Verkiezingsprogramma's negeren ICT

Vorig artikel Volgend artikel
1158215933TWEEDEKAMER006_tcm51-12149

In de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste politieke partijen is nauwelijks aandacht voor de ICT. Dat blijkt uit een onderderzoek van EPN, het platform voor de informatiesamenleving.

Zo spreken de PVDA, het CDA, de VVD, Groen Links en de SP nauwelijks over het belang van ontwikkelingen van ICT in de gezondheidzorg. Onderbelicht lijkt ook het inzetten van ICT daar waar het gaat om het oplossen van arbeidsmarktproblematiek.

Wat ICT binnen de overheid betreft, lijken de veranderingen minimaal. Eensgezindheid bestaat over de gedachte van één loket, maar alleen D66 benadrukt het belang van het voortzetten van het project Andere Overheid en het doorvoeren van DIGID en het Burgerservicenummer. Verder pleiten alleen de PVDA en de SP voor regie en ondersteuning waar het gaat om bestrijding van verschijnselen als SPAM, racisme, terrorisme, fraude en netverslavingen. EPN zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving met behulp van ICT.

In EPN zijn het bedrijf­sleven, de politiek, het maat­schappelijk middenveld, de weten­schap en de overheid vertegen­woordigd. De stichting verricht onderzoek, publiceert, onder­steunt voorbeeldprojecten en -initia­tieven en organi­seert bijeen­komsten over thema's rond ICT, toekomst en samen­leving.

John T. Knieriem

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies