Intel doet onderzoek naar Mobiele Etiquette: de 10 regels

Vorig artikel Volgend artikel

Iedereen herkent de ergenissen: mensen die in de trein of in het restaurant luidruchtig telefoongesprekken voeren; als je in gesprek bent en je gesprekspartner opeens de telefoon opneemt en jou even aan je lot overlaat; of dat tijdens het eten of in vergaderingen de deelnemers meer bezig zijn (vaak onder tafel) met het toetsen op smartphones dan geïnteresseerd te zijn en actief mee te doen aan de gesprekken met de anderen.

De roep om gedragsregels is daarom groot, vooral omdat ook uit dat Intel onderzoek blijkt dat de gebruikers van die mobiele apparaten (laptops, tablets, smartphones) vinden dat zij zich voorbeeldig gedragen en dat vooral dus de ander zich maar eens moet gaan gedragen.

In Nederland ergert 79% van de mensen zich aan de luide telefoongesprekken in het openbaar, 66% aan het in een rijdende auto typen op je mobiele apparaten en 61% aan irritante ringtonen. Verder vindt 37% van de Nederlanders het vervelend als er in toiletten wordt getelefoneerd, 37% is verstoord als het eigen mobiele gebruik in trein, bus, café of restaurant voor langere tijd wordt gehinderd door andere, en 11% ergert zich aan het gebruik van mobiele apparatuur in de slaapkamer. Misschien zitten onder die Nederlanders daarom 4% die meldt dat ze liever hun partner inleveren dan hun mobiele apparatuur.

Overigens: 10% van de Nederlanders begint 's-morgens in bed de sociale media al te checken, 5% aan de ontbijttafel, 15% voor het onder de douche gaan, 24% op weg naar het werk en 45% pas in bus en trein.

P8251580Ook over slechte gewoonten op Sociale Media zijn de meningen gevraagd. 62% van de Nederlanders irriteert zich als iemand onder een andere naam een (grap) post; 52% vindt het onplezierig als gebruikers "unflattering photo's" tagt zonder hun toestemming en 50% van de ondervraagden wil niet dat persoonlijke informatie wordt ge"shared".22% ergert zich aan geen of langzame reacties op een vriendschapsverzoek, 9% sowieso over langzame response en 15% van de mensen vindt het niet leuk als gebruikers hun huisdier of kind gebruiken als profielfoto.
Maar ook naar niet aan sociale Media gerelateerde ergenissen is gevraagd. Eén uitkomst wil ik jullie niet onthouden: 54% van de Duitsers vinden het "neus peuteren" in het openbaar afschuwelijk, gemiddeld in Europa en het Midden Oosten is dat "slechts"35%. In Nederland 28%!

Echt opmerkelijk aan het onderzoek is de discrepantie tussen het eigen mobiele gedrag (slechts 2% van de Nederlanders vindt zijn eigen gedrag "slecht"; 53% vindt zijn gedrag "excellent" en 45% "Good") en het geconstateerde gedrag van anderen want dan vindt 38% het gedrag van anderen "slecht", 59% "goed" en 4% vindt slechts het mobiele gedrag van anderen "excllent".

Intel hield de persbijeenkomst over de uitkomsten van haar onderzoek naar mobiele ergenissen in de Industrieele Groote Industrieele Club aan de Dam te Amsterdam. Als het om strakke etiquette regels (zonder dag en jasje kom je er niet in!) gaat,  is er geen groter conservatief bolwerk van etiquette mogelijk. En dat de onderzochte Nederlanders mobiele etiquette willen is duidelijk.

Die discussie brengt je onvermijdelijk naar de vraag: als er dan regels nodig zijn, over welke regels heb je het dan? Iedereen kent de irritaties van het gebruik van mobiele telefoons in het openbaar. Volgens het onderzoek van Intel is er ook wijdverspreid onvrede over het gedrag van bezitters van smartphones, laptops en ipads, met name over het in gezelschap actief zijn op Internet en Sociale media. Betreft de irritatie van het gebruik van Mobiele telefoons vooral het pubieke gebruik: hard sprekend gesprekken voeren, opnemen van de mobiel in winkels als je geholpen wordt of het beantwoorden van binnenkomende gesrekken als je met iemand of een groepje in gesprek bent. De irritatie van het gebruik van mobiele apparatuur voor het onderhouden van je Social media diensten betreft meer het gebruik thuis (tijdens het eten) en in bedrijven, vooral tijdens vergaderingen en op de afdelingen ( "zij is de hele dag met facebook bezig!") .P8251585

De bijeenkomst van Intel in de Industrieele Groote Club werd afgesloten met een Ronde tafel discussie waaraan Peter Olsthoorn, Erwin Blom, Jan Heemskerk, Petra van de Boevere, Patric Bliemer en Anouk van Eekelen deelnamen. Een levendige discussie met soms wat vooroordelige uitspraken over sociale media ("slaat de creativiteit van mensen dood .."), verschil van intensiteit waarmee men zich aan de smatphone overgeeft, maar ook het overheersende beeld dat het nuttig is, een verrijking maar ook dat soms irritante sociale gedrag met zich meebracht. Of de overheid ("je mag toch ook niet bellen in de auto!") of - ja wie? - regels zou moeten afkondigen. Uiteindelijk zei over de etiquette regels mevrouw Anouk van Eekelen van Life Events daar verstandige dingen over: etiquette regels ontstaan en moet je niet laten afkondigen door de overheid en binnen bedrijven en groepen moet je soms gezamenlijk in overleg regels proberen af te spreken.

De bijeenkomst eindigde met de door Anouk opgestelde proeve van 10 etiketten regels. Hier zijn ze:

  1. Verplaats je in een ander en voorkom dat iemand zich ongemakkelijk voelt.
  2. Praat in het openbaar nooit te luid via je mobiele telefoon
  3. Aan de eettafel geen mobiele apparatuur, behalve in geval van nood.
  4. Niet mailen, gamen, SMSen of bellen wanneer je met iemand in gesprek bent.
  5. Indien je toch moet opnemen, mailen of SMSen: excuseer je, loop even weg en hou het kort.
  6. Maak tijdens vergaderingen en zakelijke bijeenkomsten vooraf afspraken over gebruik van mob
  7. Bespreek in het openbaar niets dat anderen niet mogen horen.
  8. Beperk het privégebruik van mobiele apparatuur onder werktijd.
  9. Plaats nooit ongevraagd informatie op over anderen op internet.
  10. Reageer altijd tijdig op berichten als je dat belooft.

Deze regels zijn redelijk en verstandig en vanzelfsprekend. Geen regels om je tegen te verzetten zolang je maar hoopt dat de overheid deze regels in wetgeving gaat omzetten. Etiquette is iets wat past bij interne beschaving, of wat ouderwetser: burgermans fatsoen en niet iets van dwingelandij, vervolging en boetes. Ik ben benieuwd naar jullie mening.


P8251590

In het onderzoek komen overigens opvallende verschillen tussen de leefdtijdscategoriën naar voren. 55% van de groep 55+ vindt dat er best een verbod op het openbaar gebruik van mobiele apparaten mag komen; van de jongeren vindt niemand dat!. Ouderen voelen zich ook vaker ongemakkelijker bij het in het openbaar gebruiken van mobiele apparaten (77% van de ouderen; 17% van de jongeren!) Alle leefdtijden zien het nut van gedragsregels maar ook hier wel verschillen: 71% van de 55+ willen dergelijke regels, 45% van de 18-24 jarigen.

Het feit dat we ons aan het gebruik door anderen van mobiele apparatuur ergeren is natuurlijk wel het rechtstreekse gevolg van het gegeven dat het gebruik steeds algemener en geaccepteerder is. Het is dan ook de wens om mainstream gedrag in bepaalde maatschappelijke kaders te plaatsen en natuurlijk worden we het daar niet allemaal over eens. Etiquette is iets wat van nature ontstaat en daarmee een bepaalde functie heeft. De algemene geaccepteerdheid van de sociale media komt uit het Inter onderzoek ondubbelzinnig naar voren. In Nederland checkt 5% van de mensen hun sociale media status tenminste één maal per uur, 22% een paar keer per dag en 41% dagelijks. De rest (27%) doet dat in een frequentie van 1x per week. Opvallend is dat het checken van je sociale accounts in landen in het Midden-Oosten veel intensiever is: van de Egyptenaren en Turken checkt 90% meerdere maken per dag!

O ja, en als je je afvraagt waarom Intel van de chips die toch gewoon steeds sneller, kleiner en spaarzamer moeten worden, dit soort gedragsonderzoek laat uitvoeren, luistert dan even naar Genevieve Bell, Director Intel's Interaction & Experience Research Lab over dit onderzoekk naar de mobiele etiquette.

Het onderzoek is in opdracht van Intel in mei van dit jaar uitgevoerd door Redshift Research in 16 landen in Europa, Afrika en het Midden Oosten onder ruim 12 duizend respondenten. De verantwoording en de de gedetailleerde onderzoeksresultaten vindt u in dit rapport van Intel.

Dick Ahles

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies