MVO; geef de vruchten en pluk de vruchten!

Vorig artikel Volgend artikel
MVO; geef de vruchten en pluk de vruchten!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker. Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in 'people en planet'-vraagstukken kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen. Dit biedt ook kansen voor marketeers.

Het wordt meer en meer aan bedrijven als vereiste gesteld om hun processen MVO in te richten. Bedrijven die MVO goed in hun bedrijfsvoering hebben verankerd, presteren gemiddeld beter dan hun concurrenten.

Maar MVO blijft voor veel bedrijven een abstract begrip en roept de nodige vragen op. Als waar moet ik beginnen? Waarom zou ik het doen? En wat levert het mij op? Een instantie als MVO Nederland ondersteunt ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Het ministerie looft De Kristal uit de prijs voor onderscheidende maatschappelijke verslaggeving in Nederland. Kortom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een stroming die je niet kan negeren. Waar je als bedrijf rekening mee moet houden en een start mee moet maken. Aldus Mathatma Gandhi, "You must be the change you want to see in the world".

In deze blog wordt MVO geconcretiseerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld van registeraccountant en belastingadviseurkantoor, Meeuwsen Ten Hoopen. Het motto van Meeuwsen Ten Hoopen is; "Verbeter de wereld maar begin eerst bij jezelf." Om die reden hebben zij gekeken hoe MVO de organisatie nou eigenlijk is. Hiertoe hebben zij een Maatschappelijk Jaarverslag opgesteld die op transparante wijze inzicht geeft in haar eigen MVO beleid.

Door zichzelf ten doel te stellen MVO-minded te zijn -  bewust met het milieu, de leefomgeving en de belanghebbenden om ons heen - kan Meeuwsen Ten Hoopen bedrijven ondersteunen in maatschappelijke verslaglegging en verstrekt het de zekerheid richting stakeholders over de getrouwheid van het opgestelde verslag.

Maatschappelijke verslaglegging biedt bedrijven de mogelijkheid zich te onderscheiden op het gebied van transparantie. Het geven van inzicht in MVO–prestaties is in opkomst en wordt door veel bedrijven in toenemende mate als eis gesteld aan hun businesspartners. De noodzaak is er, maar wat zijn nou concrete zaken waarmee je als organisatie aan de slag kan om zo de eerste stappen te maken richting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Hierbij een eerste aanzet:

1. Digitaal werken
- Gebruikmaken van elektronische dossiers, voor klanten én medewerkers
- Uitgaande e-mail digitaal registreren en daarom niet meer fysiek te bewaren
- Digitaal klantenportal met de beschikbare informatie
- Dubbelzijdig printen
- Dubbele beeldschermen, minder printen

2. Duurzame huisvesting
- Klimaatbeheersing
- Led-verlichting, gebruik van slimme meters, betere monitoring verbruik
- Groene stroom
- TIP: bekijk het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland

3. Eerlijk werkgeverschap
- Opleiding en onderwijs
- ARBO
- Flexibele arbeidsvoorwaarden

4. Steun aan maatschappelijke initiatieven

5. Milieu
- Inkoopbeleid, centrale inkoop bij MVO leveranciers
- Verbruik energie, water en materialen
- Klimaatneutrale leaseregeling als het stimuleren van elektrische auto's en plaatsing van laadzuilen

Tot nu toe geef je als bedrijf de vruchten aan mens en milieu. Hoe pluk je hier dan op lange termijn ook vruchten van? Het maatschappelijk verantwoord ondernemen kent diverse voordelen, waaronder:

1. Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
2. MVO levert kostenbesparingen op ofwel lagere bedrijfskosten.
3. MVO zorgt ervoor dat een organisatie een aantrekkelijkere werkgever is. Werknemers zijn gemotiveerder, productiever en gezonder als ze door hun werk een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.
4. MVO draagt bij aan een beter bedrijfsimago en reputatie, toon aan stakeholders waar je mee bezig bent – bijv. door het overhandigen van het Maatschappelijk Jaarverslag.
5. MVO loont. Er is steeds meer marktvraag naar bedrijven en producten die MVO vooropstellen. Marketeers pak die kansen!

De praktijk toont aan dat ieder bedrijf vlot kan starten met duurzaam ondernemen. Het zit al in kleine deelprocessen. Bekijk ook deze praktijkvoorbeelden om inspiratie op te doen voor MVO toepassing in jouw organisatie.

Geef de vruchten en pluk de vruchten!

Sanne Cramer

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies