​Tip voor de overheid: gebruik de crowd

​Tip voor de overheid: gebruik de crowd

Vorig artikel Volgend artikel

Internettechnologie is bij uitstek een middel om mensen met elkaar te verbinden en bij elkaar te brengen voor een gemeenschappelijk doel. Oftewel: om de crowd in stelling te brengen. Ook de overheid zou van the crowd kunnen profiteren. Er is daar een wereld te winnen!

Duizenden mensen die allemaal vrijwillig werken aan één doel en daardoor een project mogelijk maken dat anders miljoenen gekost zou hebben. Vroeger was zoiets moeilijk voorstelbaar. Hoe bereik je al die mensen? En hoe motiveer je ze voor je idee? Maar met de start van het internettijdperk zijn die barrières weggevallen. Iedereen kan met een simpele website of app duizenden mensen bereiken en inspireren voor een idee.

En dat heeft de afgelopen jaren mooie crowd-initiatieven tot gevolg gehad. Denk bijvoorbeeld aan Wikipedia waar mensen vrijwillig een tekstuele bijdrage leveren. Crowdfunding is ook een prachtig voorbeeld. En persoonlijk vind ik ook Open Street Maps een goed voorbeeld waarbij er succesvol gebruikgemaakt wordt van de crowd. In dit project houden mensen gezamenlijk een kaart van de wereld bij.

Onze overheid
Ik vind al dit soort crowd-initiatieven geweldig inspirerend. Het laat voor mij zien hoe technologie echt een verbindende rol kan spelen in een samenleving. En dan vraag ik mij af: als al dit soort mooie initiatieven kunnen ontstaan, kan de overheid daar dan ook niet iets mee? Zouden overheden slimme technologie kunnen bedenken om de crowd effectief te betrekken bij hun beleid of hun taken?

Op kleine schaal doet de overheid dit wel. Een mooi voorbeeld is Amber Alert, waarbij burgers helpen bij de opsporing van vermiste personen. Dat werkt erg goed. De politie heeft ook een eigen app waarmee burgers onder andere melding kunnen maken van misstanden. Ik weet niet hoe goed die app gebruikt wordt, maar wat mij betreft zijn het lovenswaardige initiatieven.

The crowd moet je overigens niet verwarren met de participatiesamenleving. Toen die term indertijd gepresenteerd werd, werd de bijdrage aan de samenleving verpakt als een soort burgerplicht. Dat is nu net de verkeerde gedachte. Het idee achter de crowd is dat mensen vrijwillig hun bijdrage leveren op de manier die zij prettig vinden.

Fixi
Het mooie van de huidige technologie is vooral dat het leveren van een vrijwillige bijdrage aan de samenleving relatief laagdrempelig wordt. Met technologie kan je ‘werk’ namelijk prachtig opdelen in microtaakjes. Een mooi voorbeeld is Fixi, een mobiele app die Decos ontworpen heeft om mensen mee te laten helpen aan een goede staat van de openbare ruimte. Gebruikers kunnen met de app een foto maken van een probleem, bijvoorbeeld een openliggende put of een omgevallen boom, en deze direct als melding inschieten in de backoffice-systemen van een gemeente. De overheid kan de melding oppakken en het probleem oplossen. De burgers kunnen op hun beurt weer via de app melden dat een en ander is opgelost.

Fixi is ons voorbeeld voor hoe je als overheid effectief van de crowd gebruik kan maken. Iedereen kan op eigen initiatief deelnemen, er is geen druk, en toch vervult de kleine moeite van al die gebruikers een hele nuttige taak. Bovendien past het goed binnen zo’n andere grote doelstelling van de overheid: het slaan van een brug tussen burger en overheid. Het is mijn vaste overtuiging dat een burger liever actief meedoet dan afwachtend in een stoel te zitten. Waarom maken we het dan niet leuk en laagdrempelig? Dat is voor iedereen beter.

Paul Veger

Paul is oprichter en CEO van Decos, pionier op het gebied van papierloos werken en vurig enthousiast over onze digitale toekomst. Bij Decos experimenteren...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies