Gaat Big Data meer invloed hebben op de wereld om ons heen dan het internet nu heeft?

Gaat Big Data meer invloed hebben op de wereld om ons heen dan het internet nu heeft?

Vorig artikel Volgend artikel

Big Data, ook wij hebben we al veel over geschreven. Maar gaat Big Data meer invloed hebben op de wereld om ons heen dan het internet nu heeft? Er zijn experts die denken van wel, Big Data biedt namelijk grote kansen.

De toepassing van Big Data in onder andere  de gezondheidszorg, misdaadbestrijding en infrastructuur zijn veelbelovend. Maar het is nog onduidelijk hoe en in welke mate big data ingezet kan en mag worden om onze maatschappij van dienst te zijn. 

De Nationale DenkTank stort zich vanaf 18 augustus op dit thema, en gaat op zoek naar de spelregels en vooral de kansen die Big Data ons bieden. " Steeds meer gegevens worden opgeslagen. Niet alleen persoonlijke gegevens van consumenten en burgers, maar ook algemene patronen in bijvoorbeeld beweging, koopgedrag en reizen. Deze data wordt nu vaak niet ten volle benut. Slimme toepassingen van Big Data kunnen ervoor zorgen dat meer treinen op tijd rijden, omdat we beter kunnen inschatten hoeveel reizigers op ieder tijdstip op een traject reizen. Of kunnen een griepepidemie voorspellen. Of kunnen onderwijs op maat werkelijkheid maken."

Big Data is echter wel complex vanwege de vele verschillende partijen die erdoor worden geraakt. Internetgebruikers, consumenten, burgers, datacenters, bedrijven, privacy-organisaties, de overheid: allemaal hebben zij verschillende belangen bij het thema. 

Nationale DenkTank 2014: 23 excellente studenten

Tijdens de Nationale DenkTank 2014 gaat een team van 23 excellente studenten met verschillende studieachtergronden gedurende 4 maanden op zoek naar het potentieel dat Big Data te bieden heeft. Ook de risico’s en uitdagingen die dit thema met zich meebrengt komen in het onderzoek aan bod. De focus komt op vier toepassingsgebieden: mobiliteit, infrastructuur, sociaal domein en gezondheidszorg.

De Nationale DenkTank 2014 zoekt naar concrete en haalbare oplossingen op het snijvlak van wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Op 3 oktober 2014 presenteert de Nationale DenkTank 2014 haar analyses tijdens het Expertforum, waarbij 200 experts uit het veld aanwezig zijn en met de DenkTank meedenken. Op 8 december 2014 onthult de DenkTank haar innovatieve adviezen en ideeën tijdens de Eindpresentatie.

De themapartners van de Nationale DenkTank 2014 zijn: Achmea, NS, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ProRail en Rijkswaterstaat. Zij zijn de hoofdsponsoren van de Nationale DenkTank 2014 en stellen hun expertise ter beschikking gedurende het hele project. Incubatorpartner is dit jaar Teradata. Zij sluiten pas aan in de oplossingsfase van het project, die in oktober van start gaat, en ondersteunen de DenkTank bij de implementatie van de oplossingen.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies