Interessante ophef over LCD-TV van 99 euro

Vorig artikel Volgend artikel
1166026634dirk

Theo Bosboom van Dirkzwager schrijft: In diverse media werd onlangs aandacht besteed aan de uitdaging waarmee postorderbedrijf Otto zich geconfronteerd ziet, omdat zij op haar website per abuis LCD televisies had aangeboden voor 99 euro, terwijl de normale prijs boven de 1.000 euro ligt! Naar verluid hebben zo'n 3.000 mensen hiervoor een bestelling geplaatst.

De vraag is of hierdoor een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Ook wordt ter discussie gesteld of Otto zich in deze kwestie wel op haar algemene voorwaarden kan beroepen, die bij een bestelling op de website via een pop up scherm werden aangeboden.

De eerste vraag is een klassieke civielrechtelijke vraag: als iemand per ongeluk iets aanbiedt wat hij eigenlijk niet wil, is hij dan toch gebonden aan dit aanbod? Het antwoord is dat in dit soort situaties in beginsel geen geldige overeenkomst tot stand komt, tenzij de andere partij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er met het aanbod niets mis was (zie de artikelen 3:33 en 3:35 burgerlijk wetboek). In dit geval is het dus de vraag of de mensen die een LCD tv hebben besteld, er vanuit mochten gaan dat Otto deze tv daadwerkelijk voor 99 euro wilde verkopen.

Ondanks het grote prijsverschil is dit niet uitgesloten, mede omdat het aanbod geruime tijd op de website van Otto heeft gestaan. Blijkens informatie op de website www.postwanorder.nl, waaruit blijkt dat een groep van meer dan 600 gedupeerden voornemens is in een gezamenlijke procedure Otto alsnog tot levering te dwingen, zou Otto na de bestellingen bovendien een opdrachtbevestiging hebben gestuurd en zou zij hebben nagelaten om de website gelijk aan te passen nadat zij de fout had ontdekt.

De tweede vraag betreft het rechtsgeldig zaken doen op internet. Een bedrijf dat zich wil beroepen op algemene voorwaarden op haar website, dient deze voorwaarden op de juiste wijze van toepassing te verklaren en dient ook aan haar informatieverplichtingen te voldoen. Dit houdt onder meer in dat de algemene voorwaarden duidelijk vindbaar moeten zijn op de website en door de bezoeker van de website moeten kunnen worden opgeslagen en uitgeprint voor latere kennisname. Indien Otto haar voorwaarden alleen via een pop up scherm heeft getoond bij het plaatsen van een bestelling, zoals naar voren kwam in de media, loopt zij het risico dat niet aan deze regels voldaan is. Dit geldt alleen al omdat sommige intergebruikers pop ups hebben geblokkeerd op hun computer en ze dus helemaal niet te zien krijgen.

Nu Otto zijn eerdere toezegging om de gedupeerden te compenseren heeft ingetrokken en de Stichting Wanorder namens de gedupeerden een gezamenlijke claim in voorbereiding heeft tegen Otto, ziet het er naar uit dat de rechter zich zal gaan buigen over deze kwestie. Dat kan interessante jurisprudentie opleveren!

Paul Aelen

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies