Marketingplaza heeft er zin an!

Vorig artikel Volgend artikel
1096274712Kotler

Wie aankondigt fysiek en virtueel álle kennis over interactieve marketing, communicatie en sales te willen verzamelen, moet niet vreemd opkijken als menigeen geërgerd of geamuseerd de wenkbrauwen fronst. Het maakt Hennie van Velzen, commercieel directeur van MediaPlaza en bedenker/oprichter van het kennisplatform Marketingplaza niet zoveel uit: 'Het klopt dat ik heel ambitieus ben, maar ik kan het ook niet in m'n eentje.' Aangezien een aantal schrijvende Cowboys als expert betrokken zijn bij het initiatief van Marketingplaza.nu leek het ons een leuk artikel!

Alfred Levi, voorzitter van de marketeersvereniging NIMA, liet er op het onlangs gehouden congres 'De Veranderende Klant' geen misverstanden over bestaan: 'Als de Nederlandse marketeers het momenteel érgens laten liggen, is het wel op het terrein van innovatie en ondernemerschap', foeterde hij. In kort bestek: we leuren al jaren met een briljant marketingidee als de Senseo Crema, maar verder lijkt de Nederlandse marketingspecialist maar niet te kunnen komen met goede ideeën om consumenten echt te verrassen, gekweld als ze worden door lastige directies die zich vooral opwerpen als cijferfetisjisten zonder ballen. Marketeers mogen ook nauwelijks iets ondernemen.

Innovatieve kiemplantjes Nu heeft interactief communiceren, dus in direct contact met de klant, de toekomst. Marketing verschuift van transactiedenken naar relatiedenken (lees ook het interview met Berend Wierenga in dit magazine). Als we nou alle kennis van grote en kleine marketingclubs als DDMA, NIMA, EMMA, VEA enzovoort op elkaar stapelen, ontstaat misschien de ideale potgrond voor innovatieve kiemplantjes die wél levensvatbaar zijn.

Marketingplaza.nu wil meer dan 200.000 bezoekers per jaar. Voor Hennie van Velzen, commercieel directeur van Stichting MediaPlaza, was dat gebrek aan gebundelde kennis aanleiding om Marketingplaza.nu in het leven te roepen. Zijn ambitie om fysiek en virtueel alle kennis over interactieve marketing, communicatie en sales te verzamelen is groot. Misschien te groot? Van Velzen: 'Dat denk ik niet, maar dat ik heel ambitieus ben in dit traject: ja, dat klopt. Ik ben bereid om m'n nek uit te steken, maar ik zeg ook: "Ik kan het niet in m'n eentje." Daarom zit ik in veel samenwerkingsverbanden met commerciële partijen en met branche- en vakorganisaties.

We zullen pas spreken van een succes wanneer de portal meer dan gemiddeld wordt gevuld met allerlei cases en voorbeelden in de komende jaren. Bovendien wil ik op Marketingplaza.nu autonoom meer dan 200.000 unieke bezoekers per jaar.' Van Velzen vindt dat de markt voor marketing, sales en communicatie heel versnipperd is, wat volgens hem negatieve gevolgen heeft voor de systematische kennisdeling. Een belangrijke reden om het project Marketingplaza te starten? 'Inderdaad', beaamt hij. 'Alle branche- en vakorganisaties hebben in hun missie verwoord dat ze kennis willen delen. Ze moeten hun achterban op een of ander manier op de hoogte brengen. Daardoor lijkt het wel of iedereen het wiel opnieuw wil uitvinden. Aan de andere kant hebben veel organisaties in de marketingcommunicatie helemaal niet het bureau of de mensen die daar bij uitstek verstand van hebben. Dat betekent dat we niet alleen versnipperd, maar zelfs versterkt versnipperd zijn, want het niveau binnen al die vakorganisaties is heel erg verschillend.'

Volgens Van Velzen ligt daar een rol voor Marketingplaza.nu: 'Wij kunnen ze kennis en kunde ter beschikking stellen. Zo van: "Jij wilt iets voor je achterban organiseren? Ik wil je daarbij helpen!"', legt hij uit. 'Bij het NIMA wordt daar meer dan gemiddeld op deze manier over nagedacht, bij de DDMA en het IAB ook trouwens. Die begrijpen dat ze eigen dingen kunnen blijven doen voor hun eigen achterban, maar dat ze specifieke thema's ook bij een club als Marketingplaza.nu kunnen onderbrengen.'

Branding & loyalty Veel vakgebieden binnen de communicatie lijken behoorlijk traditioneel en lijden in zekere zin aan tunnelvisie. Op een gemiddeld reclamebureau kennen ze het begrip CRM niet eens, een doorsnee contactcenter-manager kent Philip Kotler niet, salesmensen denken dat PR en marketingcommunicatie hetzelfde is. Van Velzen beaamt dat. 'Maar dat willen we wel doorbreken. Rondetafelbijeenkomsten zijn daarvoor een mogelijkheid', legt Van Velzen uit, die in dat verband zelfs het woord cage fight in de mond neemt. 'Een andere mogelijkheid is dat we dingen gaan organiseren waar we een generiek thema overheen leggen en waar al die individuele dingen bij elkaar moeten komen. Daar zal het congres "Marketing 3" in november/ december weer een belangrijke rol bij spelen. Het thema dit jaar is branding & loyalty; uitermate weidse begrippen, maar alle interactieve elementen zullen via cases moeten vertellen wat het toevoegt aan branding & loyalty. Wat voegt CRM toe? Of wat voegt direct marketing toe, of wat voegt een banner toe?' Dát is volgens Van Velzen de vertaalslag die je moet maken, 'en dan kan ik alleen hopen dat de eindgebruikermarkt het op die manier ook oppakt, zodat ze zien en herkennen dat er meerdere instrumenten zijn'.

Volgens Van Velzen is de veelheid aan instrumenten en vakgebieden ook een belangrijke reden waarom Marketingplaza.nu gezamenlijk met de stichting SpinAwards onlangs de SpinAwards-monitor in het leven hebben geroepen. 'Wat we voortaan elk half jaar gaan doen, is proberen te inventariseren hoeveel geld er in de markt is uitgegeven, en vooral ook welk deel van het budget waaráán is uitgegeven. Alles met de verwachting dat we in de loop van de jaren zullen zien dat de traditionele marketingcomponenten zullen afnemen en dat de interactieve componenten omhoog gaan. Dan zou de marketeer, die de budgetten beheert, moeten zien dat hij nog altijd 90 procent above the line uitgeeft, terwijl dat in de markt nog maar 70 procent is.'

Moeilijkste doelgroep Marketingplaza.nu gaat in het kader van 'de kennisbank' werken met een expertpanel, waarin achttien deskundigen hun licht laten schijnen op vragen van marketeers. 'We zitten nog een beetje in de opstartfase van de technologie', legt Van Velzen uit, 'maar zoals het nu is, stel je een vraag aan het expertpanel, op persoonlijk niveau. Die komt binnen bij de redactie van Marketingplaza.nu. Die bewaakt het proces en zorgt dat het wordt geforward naar de specifieke expert. Wij leggen de vraag, of beter het antwoord, terug en gaan het proces capturen. Zie het als een FAQ-model, waarbij mensen, als ze vragen hebben, van elkaar kunnen leren.'

Kennis exploiteren is een heel erg lastig fenomeen Maar hoe ver gaat een kennisplatform? Hennie van Velzen ziet zichzelf nog niet met eerstejaars HBO-studenten marketing of communicatie aan het handje door MediaPlaza lopen, hoewel hij merkbaar in verlegenheid wordt gebracht door de vraag: 'Nee, dat is niet a-priori mijn doelgroep, dat zit niet zo in de genen van MediaPlaza', zegt hij weifelend. 'Ik heb op het gebied van marketing en communicatie nogal wat vraagtekens omtrent het niveau van de opleidingen. En daarbij: wanneer je ICT als hulpmiddel ziet, denk ik dat je een hoeveelheid basiservaring moet hebben om te begrijpen wat het echt kan betekenen. Anderzijds: als ik echt bereik dat dit een kenniscentrum wordt waar studenten hun kennis komen halen omdat dit het epicentrum is van informatie over het vak, dan denk ik dat ik zo ongeveer de moeilijkste doelgroep bedien en hard zal staan juichen.'

Verhaal met een zaal Van Velzen begrijpt dat hier en daar de indruk zal bestaan dat MediaPlaza een zalenverhuurder is die zijn zalen vol moet krijgen en dat Marketingplaza.nu een manier is om dat te doen. Maar dat is een onjuiste voorstelling van zaken, legt hij uit: 'Wij proberen ons hoe langer hoe meer neer te zetten als "een verhaal met een zaal". Dat we kennis exploiteren is een heel lastig fenomeen, dus zoeken we altijd naar modellen om dat voor elkaar te krijgen. Alles wat we hier doen wordt afgerekend op de vraag: voeg ik iets toe aan de BV Nederland? We zijn een stichting en als iemand in het stichtingbestuur roept:

"Je bent een zalenverhuurcentrum geworden!" dan garandeer ik dat de plug eruit gaat. Maar natuurlijk: in het financieringmodel moeten we klanten laten afrekenen op basis van de ruimte die ze huren, want van autonoom een verhaal vertellen kan ik niet bestaan...' Verschenen in Telecommerce Magazine 7/8 2004

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies