Online04.01.2019

6 procent van de Nederlanders heeft nog nooit internet gebruikt


886.000 mensen van 12 jaar of ouder

6 procent van alle Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt. Dat percentage is gedaald, want in 2012 gaf 10 procent nog aan nooit online te zijn geweest. Deze cijfers zijn vandaag bekend gemaakt door het CBS en gepubliceerd in het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018’.

Grote verschillen per leeftijdscategorie

De verschillen per leeftijdscategorie zijn groot, zoals te zien is in onderstaande tabel. Van de Nederlanders die nooit op internet zijn geweest, is de helft 75 jaar of ouder. Deze groep is wel kleiner geworden sinds 2012, toen was namelijk 66 procent van de mensen in deze leeftijdscategorie nog nooit online geweest. In 2018 daalde dit naar 32 procent.

<em>Nooit internet gebruikt, 2012 tov 2018. Beeld: CBS<\/em>
Nooit internet gebruikt, 2012 tov 2018. Beeld: CBS

Ouderen die niet internetten vaak lager opgeleid en vrouw

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen (75 plussers) die nooit online zijn geweest, vaak vrouw zijn en lager opgeleid. 41 procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen uit deze categorie had in 2018 nooit op internet gezeten. Ook is te zien dat onder laagopgeleide ouderen het aandeel niet-internetters groter is dan onder hoogopgeleide mensen (44 procent ten opzichte van 11 procent). In de andere leeftijdsgroepen is ook te zien dat het aantal laagopgeleiden dat nooit internet gebruikt groter is dan middelbaar-en hoger opgeleiden.

Geen interesse of onwetendheid

Er is ook een groep die bewust niet online wil zijn. Vaak werd in het onderzoek aangegeven dat zij de meerwaarde hiervan niet zien of simpelweg geen interesse hebben. Ook privacy en veiligheid is voor sommige Nederlanders reden om niet online te gaan. 35 procent van de mensen die nooit internet gebruikt, geeft aan dit niet te doen in verband met een gebrek aan kennis en vaardigheden.

Steeds meer internetgebruik

Uit eerder onderzoek van het CBS bleek al dat Nederlanders de laatste jaren steeds meer gebruik maken van het internet. Niet alleen gebruiken we ook onze smartphones, de verbindingen zijn flink verbeterd. Het 4G bereik is op de meeste plekken in ons land heel goed en WiFi wordt op een groot deel van de openbare plekken aangeboden.

86 procent van de Nederlanders was vorig jaar dagelijks online. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2012, toen dit nog 76 procent was. In de leeftijdscategorie 12-45 jaar was zelfs meer dan 95 procent iedere dag online. Maar ook 75-plussers gebruiken vaak dagelijks internet: 45 procent in 2018.