Internetaanbieders tegen bewaarplicht

Vorig artikel Volgend artikel
1125959808kluis

Vandaag vergadert de JBZ-commissie van de Tweede Kamer met Minister Donner over de bewaarplicht verkeersgegevens, voorafgaand aan de informele top van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in Newcastle (UK) op 8 en 9 september.

De Ministers sturen aan op een bindend kaderbesluit voor een bewaarplicht. Tegelijkertijd is ook de Europese Commissie bezig met een, inmiddels uitgelekt, eigen Richtlijnvoorstel dat 21 september officieel wordt gepresenteerd.

De internetaanbieders verenigd in ISPO uiten vier bezwaren tegen een bewaarplicht verkeersgegevens :

Nut en noodzaak van een bewaarplicht verkeersggevens zijn nog steeds niet aangetoond. Het Erasmusrapport maakt slechts duidelijk dat politie en justitie ‘in vrijwel alle gevallen’ toegang hebben tot de gevraagde verkeersgegevens. Een verplichte langere bewaartermijn is derhalve niet noodzakelijk.

De kosten van een bewaarplicht worden volgens het voorstel van de JBZ-Raad niet vergoed. Het Richtlijnvoorstel voorziet wel in een vergoeding van alle extra kosten die gemoeid zijn met een bewaarplicht. Internetaanbieders weten inmiddels uit ervaring dat Nederland alleen de uitvoeringskosten vergoedt en niet de investeringskosten. Sinds 1 april 2005 zijn zelfs deze vergoedingen drastisch verlaagd tot 6,56 Euro per verzoek voor het verstrekken van verkeersgegevens. Dit bedrag is onvoldoende om de werkelijke uitvoeringskosten te dekken.

Het is nog steeds onvoldoende duidelijk welke gegevens over internetgebruik de internetaanbieders moeten gaan bewaren. Het Richtlijn voorstel van de Europese Commissie hanteert geen eenduidige definities. Het voorstel van de JBZ Raad is op dit punt geheel onduidelijk. Dit maakt een bewaarplicht verkeersgegevens voor aanbieders onuitvoerbaar.

Hoewel ISPO dus ook kritiek heeft op de inhoud van het uitgelekte richtlijnvoorstel voor een bewaarplicht van de Europese Commissie, prefereert zij de behandeling van het voorstel door het Europees Parlement boven de ondemocratische weg die de JBZ-raad wil inslaan.

ISPO vraagt de leden van de Tweede Kamer nogmaals minister Donner de opdracht mee te geven zich te onthouden van verdere onderhandelingen en passieve of actieve instemming met het voorstel van de JBZ-Raad. Daarnaast vraagt ISPO de Europese Commisie haar voorstel aan te passen aan haar bezwaren.

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies