Online09.08.2004

Wereldvoedselprogramma


1091992162wfp.jpg
1091992162wfp.jpg

De de Verenigde Naties heeft het Wereldvoedsel-programma (WFP) via een interactieve wereldkaart op zijn website geplaatst. Op deze kaart is te zien waar de ondervoeding over de wereld is verspreid. De kaart geeft de mate van ondervoeding per land aan via een kleurensysteem. Er kan via de kaart op afzonderlijke delen van de wereld worden ingezoomd voor meer detailinformatie. Daarnaast is er speciale aandacht voor de zwaarst getroffen gebieden in de wereld zoals Darfur, Afghanistan, Bangladesh, Haïti en Noord-Korea. Volgens WFP-baas James Morris zijn er meer dan achthonderd miljoen ondervoede vrouwen en kinderen in de wereld, maar vrijwel niemand weet waar zij wonen. De hongerkaart van het WFP plaatst hen op de kaart.