Online31.07.2004

CBS: breedband en search=hot


1091299620cbs.jpg
1091299620cbs.jpg

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de opmars van breedbandinternet nog niet is gestuit. Uit een steekproef onder 25.000 personen, bleek dat in 2003 bijna 60 procent van de huishoudens de beschikking heeft over een computer met internetverbinding, waarvan 34 procent met breedbandinternet (+10% t.o.v. 2002). Nederlanders besteden ook meer tijd achter de computer en op het internet, gemiddeld 15 uur per week achter de computer en zeven uur online. Wederom zijn e-mail (79%) en het zoeken (81%) naar specifieke informatie de belangrijkste activiteiten. Search that!!