Online26.04.2014

Bewaarplicht: #Ezel #Steen


bewaarplicht-ezel-steen.jpg
bewaarplicht-ezel-steen.jpg

Op 8 april 2014, ruim acht jaar na de stemming in het Europarlement over de richtlijn bewaarplicht telecomgegevens, haalde het Europees Hof van Justitie die richtlijn door de shredder. Dit dossier is typerend voor de manier waarop we allerlei zogenaamde antiterreurwetten worden “ingerommeld”, vaak door partijen die het hardst roepen over ongewenste Europese bemoeienis. Een blik terug en vooruit.

In december 2005 stemde D66 tegen de richtlijn bewaarplicht telecomgegevens. Ik zei daarover in het debat: “Maken de voorstellen die nu op tafel liggen onze wereld veiliger? Nee, er wordt voor een groot deel schijnveiligheid gecreëerd, want de voorstellen zijn niet proportioneel, ze zijn niet effectief, want makkelijk te omzeilen, er zijn onvoldoende garanties voor de bescherming van onschuldige burgers en tenslotte, Voorzitter, is er onvoldoende garantie voor goede samenwerking en uitwisseling tussen de lidstaten, want dat is wel de sleutel tot een effectief beleid, en daar zien we nog steeds niet voldoende resultaat“.

Ook juristen en privacy experts waren negatief over de richtlijn. De rapporteur van het Europees Parlement, mijn liberale collega Alexander Alvaro, was ook faliekant tegen, maar een grote meerderheid van de sociaal- en christendemocraten, waaronder het CDA, stemden voor. Net als D66 stemde de VVD tegen en PvdA was verdeeld, en daarmee begon de sage van de richtlijn bewaarplicht.

Het Europese Hof oordeelde deze maand dat grootschalige, langdurige opslag van metadata een onaanvaardbare inbreuk op de grondrechten is. Persoonsgegevens van alle gebruikers worden opgeslagen, zonder concrete verdenking of aanleiding, zonder adequate juridische waarborgen voor burgers, en zonder onderbouwing voor de lange bewaartermijn.

Policy laundering
De geschiedenis van de richtlijn is een schoolvoorbeeld van policy laundering. In 2005 wilden enkele nationale regeringen, het Verenigd Koninkrijk voorop, een nationale bewaarplicht invoeren, maar zij vonden geen steun in het nationale parlement. Vervolgens besloten ze tot “witwassen van wetgeving”: wetgeving afdwingen via een Europese of internationale achterdeur. De regeringen van de EU-lidstaten wilden dat eigenlijk ongestoord in besloten overleg bedisselen, maar moesten knarsetandend vaststellen dat het juridisch onmogelijk was het Europees Parlement volledig te omzeilen. Dus werd het Parlement fors onder druk gezet om de richtlijn er snel doorheen te jagen, ook al was van meet af aan duidelijk dat deze juridisch rammelde.

Smoes
De richtlijn bewaarplicht werd gepresenteerd als een interne marktmaatregel, niet als een anti-terreurmaatregel. Want voor interne marktmaatregelen gelden lichtere wetgevingsprocedures. De lidstaten gebruikten als smoes dat gelijke spelregels voor bewaarplicht nodig waren voor de interne markt. Dat die bedrijven daar nooit om hadden gevraagd, en bovendien werden opgezadeld met de lasten van de bewaarplicht, werd gemakshalve even genegeerd.

Dat de richtlijn rammelde bleek ook tijdens de fase van omzetting naar nationale wetgeving. In Duitsland sneuvelde de nationale wet bewaarplicht voor het Constitutionele Hof in Karlsruhe. Ook in veel andere landen lukte het niet om de bewaarplicht te verankeren in nationale wetten.

Bovendien hebben de nationale regeringen nagelaten bewijs te leveren voor de noodzaak van de opslag van metadata in de strijd tegen misdaad en terreur.

Nederland
Helaas kent Nederland geen constitutioneel hof, waar we wetten kunnen laten toetsen. In 2009 werd dan ook na veel gedoe de wet bewaarplicht aangenomen, met steun van CDA, SGP, CU en PVV. Ook VVD had zich bedacht en steunde de wet. D66, PvdA, GroenLinks en SP stemden tegen. Toenmalig CDA-minister van Justitie Hirsch Ballin, tegenwoordig hoogleraar rechten, vond het kennelijk niet bezwaarlijk een wet in te voeren die juridisch ondeugdelijk was.

De politieke druk bleek groter dan het gezond verstand en dat is zorgelijk. Politici moeten instaan voor wetten die passen binnen de kaders van de rechtsstaat, wetten die de toets van de burgerrechten kunnen doorstaan. Het moet geen gewoonte worden dat rechters het enige tegenwicht zijn van politiek opportunisme. D66 roept de Europese Commissie dan ook op tot het starten van een “omgekeerde inbreukprocedure”, zodat de implementatie van de richtlijn bewaarplicht telecomgegevens uit alle nationale wetboeken wordt gewist.

Want in 2014 is het een kabinet van VVD-PvdA, waarvan een meerderheid in 2005 tegen de bewaarplicht stemde, dat halsstarrig weigert om de wet bewaarplicht nietig te verklaren, zelfs nu het fundament ervan is weggeslagen. Om in VVD-jargon te spreken: Nederland moet zich richten tot haar kerntaken. Voor D66 betekent dit onder meer waarborging van grondrechten en burgerlijke vrijheden. Niet het in stand houden van een wet die de gegevens van onschuldige mensen zonder aanleiding of verdenking opslaat en doorgeeft en bedrijven onnodig op kosten jaagt. De huidige discussie rondom de in Nederland verzamelde metadata die ingezet zouden worden bij aanvallen van Amerikaanse killer drones onderstreept nog eens de risico’s van misbruik.

En terwijl de Europese Christendemocraten alweer aan de poorten kloppen voor een nieuwe richtlijn opslag metadata, kunnen we lessen trekken uit deze sage: wetgeving is niet alleen een kwestie van politieke opportuniteit, maar wetten moeten ook juridisch en grondwettelijk solide zijn. Dat vereist zorgvuldigheid. Juist als de grondrechten én de veiligheid in het geding zijn.

Sophie in 't Veld

Sophie in 't Veld is fractievoorzitter voor D66 in het Europees Parlement en vicevoorzitter van de Europese liberalen (ALDE). In 't Veld is woordvoerder privacy en Europese markt internet & mobiel betalen, initiator van de opschorting van het SWIFT-verdrag en bestrijdt in verschillende Eurowob-procedures weeffouten uit het EU-model anno 1957.

Verder lezen over Privacy

Dating-app Grindr aangeklaagd om delen HIV-status met anderen

Er zijn weinig gegevens gevoeliger dan informatie over je HIV-status of wanneer je voor het laatst bent getest. Grindr is daar echter niet zo voorzichtig mee omgegaan en wordt nu aangeklaagd.

Online24.04.2024

Dating-app Grindr aangeklaagd om delen HIV-status met anderen

Bescherm jij je online identiteit wel genoeg?

We kennen allemaal wel de verhalen van mensen wiens Instagram-foto’s worden gestolen om een catfish-account aan te maken, of mensen, bedrijven en merken bij wie hackers toegang hebben gekregen tot een van de social media accounts.

Cybercrime15.04.2024

Bescherm jij je online identiteit wel genoeg?

​Digitaal mijmeren: Zullen AI’s op het internet op enig moment ontwaken?

Schandalen als gevolg van ontsporende Artificial Intelligence (AI) zullen de aankomende jaren hoogstwaarschijnlijk een wereldwijd probleem gaan vormen. De uitrol en integratie van AI's binnen online toepassingen zullen n...

Online18.03.2024

​Digitaal mijmeren: Zullen AI’s op het internet op enig moment ontwaken?

Mogelijk ontwikkelen AI's een vorm van gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn
Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Met Valentijnsdag achter de rug kunnen we het veilig en wel bespreken: AI-chatbots die bedoeld zijn als een soort digitale geliefde zijn onbetrouwbaar. Volgens nieuw onderzoek van de Mozilla Foundation blijken AI-chatbot...

Online15.02.2024

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Doe het veilig
Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

In heel Nederland, maar ook in de rest van Europa, zorgen de toenemende kosten van levensonderhoud en de inflatie voor sombere economische vooruitzichten voor het komende jaar. Met als logisch gevolg dat we wat meer gaan...

Cybercrime05.02.2024

Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Om maar direct met de deur in huis te vallen: erotische datingsites bieden zelden of nooit wat ze beloven. Het betreffen zonder uitzondering verdienmodellen gebaseerd op misleiding van het mannelijk libido. In alle geval...

Online23.01.2024

​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Waarom grijpt de Autoriteit Consument & Markt niet in?
Dilan Yesilgoz grootste privacyschender van 2023

Elk jaar kiest het Nederlandse publiek weer een persoon of (overheids)organisatie die volgens ons in dat jaar de grootste inbreuk gepleegd hebben op onze online communicatievrijheid en privacy. Gekozen kan worden uit een...

Nieuws15.01.2024

Dilan Yesilgoz grootste privacyschender van 2023

Demissionair minister krijgt de Big Brother Award; X en Meta ontvangen expertprijs
​3 voorspellingen voor de beste privacy-first advertenties in 2024

Na alle technologische ontwikkelingen in 2023 zijn de uitdagingen voor adverteerders dit jaar groot. De centrale vraag: hoe kun je gepersonaliseerde advertenties maken, zonder daarbij third-party cookies te gebruiken en...

Advertising10.01.2024

​3 voorspellingen voor de beste privacy-first advertenties in 2024