The World of Seven Billion

Vorig artikel Volgend artikel

Zeven miljard mensen zijn er op aarde. Moeilijk voor te stellen hoeveel dat er zijn. Wanneer de Amsterdam Arene en de Rotterdamse Kuip vol zitten, en dan dat aantal mensen maal 70.000. En wanneer er dan data of percentages gekoppeld worden aan die 7 miljard mensen, dan wordt het helemaal lastig om een beeld te krijgen van de verhoudingen. National Geographic heeft daarom een aantal gegevens gevisualiseerd in 4 kaarten. 

The World of Seven Billion

Op de eerste staat de wereldbevolking onderverdeeld in inkomensgroepen in kleur aangegeven op de wereldkaart, zodat in één oogopslag te zien is waar de hoge inkomens en waar de lage inkomens zich bevinden. Door nuanceverschillen in de diverse kleuren zijn dichtbevolkte en dunbevolkte gebieden te onderscheiden.

De andere kaarten bevatten gegevens over levensverwachting, gemiddeld aantal kinderen, percentages geletterdheid en aantal auto's per 1000 mensen.

Op het laatste overzicht is informatie over internetgebruik, telefoons en PC's verwerkt. Duidelijk te zien is dat in alle verschillende inkomensgroepen het aantal mobiele telefoons per honderd mensen fors hoger is dan het aantal vaste telefoonaansluitingen. 

Screenshot 2013-11-24 at 17.27.41
Karina

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies