Volgens D66 zijn er ondanks de NSA-onthullingen toch nog gaten in de privacywetgeving

Vorig artikel Volgend artikel
Volgens D66 zijn er ondanks de NSA-onthullingen toch nog gaten in de privacywetgeving

"De NSA-onthullingen hebben onvoldoende weerslag op de herziening van de Europese privacywetten. Je zou denken dat alle gaten in de wetgeving na de onthullingen worden gedicht maar dat is onvoldoende gebeurd," aldus D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, schaduwrapporteur op het privacydossier.

Vandaag werd er gestemd over een van de omvangrijkste dossiers van deze termijn: de modernisering van de wetten op bescherming persoonsgegevens. De verordening is een algemene wet en de richtlijn regelt bescherming van persoonsgegevens voor politie en justitie. In 't Veld, ook vicevoorzitter van de LIBE-commissie, staat kritisch tegenover de gesloten compromissen: "Na de recente onthullingen is het een gemiste kans dat er geen sterkere concepttekst op tafel ligt. Alle elementen zitten er in maar niet eenduidig en ondubbelzinnig waardoor de rechtsbescherming alsnog zwak is. Gelukkig is op mijn aandringen de richtlijn wel aangescherpt waardoor de achterdeur naar de VS op slot gegaan is."

Of de nieuwe wet en richtlijn burgers beter beschermen, valt en staat met de handhaving ervan. In 't Veld: "Ook met de huidige regels zou de Europese Commissie al goede bescherming kunnen bieden tegen het Amerikaanse datagraaien. Helaas is de Commissie tot nu toe timide en zwak geweest. In deze tijden van Euroscepsis is de Commissie doelbewust steeds zwakker gemaakt, en dit is de keerzijde daarvan."

Klokkenluiders
Nog voor de onthullingen van Snowden diende In 't Veld een amendement in voor de rechtsbescherming van klokkenluiders. Dit voorstel is door het gehele Parlement gesteund. Recente ontwikkelingen bewijzen hoe belangrijk het is dat goed vast te leggen. "Een democratische rechtsstaat moet ook bescherming geven aan wie de wet overtreedt om wangedrag door de overheid bloot te leggen. Dat is nodig in een gezonde democratie", aldus In 't Veld.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies