Online therapie net zo effectief als bezoek psycholoog

Vorig artikel Volgend artikel
Online therapie net zo effectief als bezoek psycholoog

Onderzoek wijst uit dat het online behandelen van een depressie net zo succesvol is als wanneer de patiënt zijn of haar behandelaar wekelijks bezoekt. Onderzoekers aan de Universiteit van Leipzig en de Universiteit van Zürich publiceerden de resultaten van hun onderzoek in de Journal of Affective Disorders

Voor het onderzoek werd een groep van 62 patiënten met een depressie 8 weken lang individueel behandeld door middel van cognitieve gedragstherapie. De helft ging hiervoor wekelijks een uur naar een behandelaar en kreeg opdrachten om thuis uit te voeren, de andere helft kreeg een online-behandeling met schrijfopdrachten en kreeg daarbij ook online terugkoppeling van de behandelaar. Op één behandelaar na, behandelden de zes behandelaars zowel de online- als bezoekende patiënten.

De resultaten tussen de twee behandelde groepen bleken niet significant van elkaar te verschillen. 57 Procent van de patiënten die internettherapie ontvingen was na de behandeling van zijn of haar depressie af, tegen 42 procent van de patiënten die hun behandelaar wekelijks ontmoetten.

Na drie maanden echter bleek het met de laatste groep slechter te gaan dan met de eerste. De mensen die hun behandelaar wekelijks zagen kampten alweer met symptomen van een depressie terwijl de internetgroep daar significant minder last van had. Het lijkt erop dat patiënten waarvan een hogere mate van zelfstandigheid wordt gevraagd beter in staat zijn zichzelf voor een langere periode tegen de symptomen van een depressie te beschermen.

Een ander voordeel van online therapie kan zijn dat de drempel voor patiënten lager is om zich te melden met psychische klachten en de behandeling ook buiten kantooruren kan plaatsvinden. Een mogelijk nadeel is dat de binding met de patient lager is en de kans groter is dat de patiënt gedurende de behandeling afhaakt.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies